Trenerzy współpracujący z nami.

Nasza siła

Zdzisław Kondek

Trener, Coach, Konsultant

Drukuj

Profil
Od 1995 roku właściciel Agencji Usług Psychologiczych GEST. Trener, coach, konsultant.
Ekspert w zakresie planowania i realizacji szkoleń oraz indywidualnych sesji rozwojowych.

Specjalizacja
• Rozwój osobisty i treningi interpersonalne – Licencja trenerska nr 156 Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (od 1994 roku).
• Budowanie systemów szkoleniowych dla kadry managerskiej. W latach 2004 -2014 wdrażał z sukcesem całościowe system szkoleniowy dla sieci handlowych. Program obejmował realizację cykli szkoleniowych dla zastępców, kierowników regionalnych i kierowników okręgów. System szkoleniowy był skorelowany z awansami wewnętrznymi w firmie. W latach 90 wdrażał system szkoleniowy dla kadry managerskiej i sprzedażowej STU Hestia we współpracy z CSU.
Systemy szkoleniowe zmieniające kulturę zarządzania w firmach z sukcesem wdrażał dla: Berendsen, KIK, Radiometer, Sonion, LGS, International Paper i innych czołowych firm handlowych i produkcyjnych w Polsce.
• Coaching narzędziowy z elementami coachingu prowokatywnego dla wyższej kadry managerskiej
• Coaching narzędziowy z elementami coachingu prowokatywnego dla wyższej kadry managerskiej
• Analiza relacji w zespołach – przeprowadził analizy relacji w ponad 300 zespołach. Warsztaty umożliwiają analizę zagrożeń i planowanie zmian personalnych i rozwojowych. Jest to autorski program szkoleniowy z sukcesem realizowany w firmach handlowych i produkcyjnych.

Styl pracy
Prowadzi warsztaty z indywidualnym podejściem do uczestników, z elementami coachingu prowokatywne i oparte na jasnej informacji zwrotnej.

Przebyte szkolenia
• Zarządzania zmianą – PARP
• Zarządzania zmianą – PARP
• Zarządzanie projektami – Idea
• Zarządzanie zespołem – Ernst &Young
• Negocjacje i sprzedaż – Ernst &Young
• Kreatywność i współpraca w zespole – Ernst &Young
• Inteligencja emocjonalna w praktyce – KONTAKT Agencja Usług Psychologicznych
• Proces grupy i dynamika pracy zespołów – Agencja AD
• Trening interpersonalny w praktyce – Agencja AD
• Motywacyjne systemy wynagrodzeń – Ernst &Young
• Kreatywność – iPsychologist
• Zarządzanie stresem – iPsychologist
• Superwizje indywidualne i grupowe
• Studium Rozwoju Osobistego prowadzonego przez Agencję Doradztwa Zawodowego „AD” finansowane przez Ministerstwo Zdrowia
• Warsztaty w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie pracy terapeutycznej/trenerskiej w okresie
• Roczne szkolenie dotyczące pracy z grupą szkoleniową z wykorzystaniem jej dynamiki i procesu grupowego – PTP

Prowadzi szkolenia
• Asertywność
• Zarządzanie stresem
• Przywództwo
• Kierowanie zespołem
• Współpraca w zespole
• Motywacja
• Inteligencja emocjonalna

„…wiedza nie boli…”

To moje motto