Trenerzy współpracujący z nami.

Nasza siła

Zbigniew Boczek

Wykładowca, Niezależny Doradca, Konsultant

Drukuj

Profil
Niezależny Doradca i Konsultant, Wykładowca, Rozjemca, Mediator – Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (w międzynarodowej organizacji FIDIC), Arbiter Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego i Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR, Wice Prezes i Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR w Warszawie specjalizującego się w sporach budowlanych (2006 do 2017). Redaktor naczelny Biuletynu „Konsultant SIDiR” (2006 do 2017). Uczestniczy jako arbiter, rozjemca, mediator, doradca i konsultant w realizacji inwestycji budownictwa ogólnego i przemysłowego według prawa zamówień publicznych, międzynarodowych procedur FIDIC i Banku Światowego. Ekspert finansowy w ocenach opłacalności inwestowania. Profesjonalnie zarządzający projektami, członek International Project Management Association. Autor książek oraz wykładowca procedur i zagadnień formalno-prawnych realizacji inwestycji budowlanych na studiach podyplomowych Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Gdańskiej, seminariach, oraz szkoleniach. Wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji celu publicznego, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, oraz finansowanych przez Banki komercyjne i Bank Światowy.

Specjalizacja
Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów budowlanych, zagadnieniach formalno-prawnych w realizacji inwestycji budowlanych i zamówień publicznych.

Prowadzi szkolenia
• Jak realizować inwestycje budowlane w zgodności z przepisami prawa i wymaganiami zamówień publicznych
• Prawo zamówień publicznych FIDIC w realizacji inwestycji w Polsce – moduł 1 szkolenie zapoznanie się z teorią z zakresu przepisów prawa budowlanego i wymaganiami zamówień publicznych
• Prawo zamówień publicznych FIDIC w realizacji inwestycji w Polsce – moduł 2 warsztaty praktyczne praca z autentycznymi przykładami od uczestników

Autor książek
• „Realizacja inwestycji budowlanych w systemie zamówień publicznych, oraz procedury FIDIC” wyd. 2009 – oraz wydanie poprawione i uzupełnione z roku 2010, oraz kolejne wydania z roku 2012, 2013 i 2015
• „Międzynarodowe procedury realizacji inwestycji według FIDIC i Banku Światowego” wyd. 2006
• „Międzynarodowe procedury realizacji inwestycji według FIDIC i Banku Światowego” wyd. 2006
• „Wycena nieruchomości – wydanie 2000
• „Wycena nieruchomości w gospodarce rynkowej” wyd. 1998
• „Opłacalność inwestowania w nieruchomości i przedsiębiorstwa” wyd. 1996
• „Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw” wyd. 1995
• Autor 107 publikacji i 21 skryptów z zakresu wyceny nieruchomości, zasad funkcjonowania rynku nieruchomości, wyceny i oceny przedsiębiorstw, zagadnień ekonomiczno – finansowych, zarządzania projektami, zagadnień formalno-prawnych oraz międzynarodowych procedur realizacji inwestycji i procedur FIDIC w budownictwie
• Autor komentarzy wykorzystania Warunków Kontraktowych FIDIC w zgodności z przepisami obowiązującego prawa w zamówieniach publicznych

„Pieniądze pochodzą z myślenia”

To moje motto