Przywództwo

Poznaj pełną ofertę Key Training.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM

Czas trwania: 6 h

O SZKOLENIU

Nowa rzeczywistość na rynku pracy spowodowana pandemią, wymaga od menedżerów umiejętności zarządzania zespołem rozproszonym. Zaproponowane przez nas szkolenie jest odpowiedzią na tę sytuację. Pokażemy Państwu, jak zdalnie kierować zespołem, aby praca była wydajna, a zarządzanie skuteczne.

CELE

 • Praca na poziomie tożsamości – odnalezienie się w roli menedżera
 • Zdobycie kompletu wiedzy i narzędzi niezbędnych w codziennej pracy menedżera
 • Pogłębienie wiedzy z zákresu psychologii zarządzania zespołem
 • Zaplanowanie i przygotowanie pierwszych działań w roli menedżera
 • Dostarczenie praktycznych narzędzi do radzenia sobie w trudnych sytuacjach menedżerskich

PROFIL UCZESTNIKA

Program  jest odpowiedzią na niepokoje Menedżerów. Nikogo nie stać na to, aby ich zespoły były mniej skuteczne, a firma była mniej wydajna produkcyjnie czy też biznesowo. Tak więc czas, aby dostarczyć Uczestnikom „know how”  – jak robić to naprawdę skutecznie.

METODOLOGIA

Szkolenie to ma charakter interaktywnych warsztatów, gdyż w procesie uczenia się oraz zdobywania konkretnych umiejętności w równym stopniu angażujemy wszystkich jego uczestników.

W czasie szkolenia będziemy pracować z uczestnikami, poruszając się w obszarach:

 • pozyskiwania i utrwalania wiedzy
 • zdobywania nowych umiejętności
 • rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami” naszego sukcesu

Narzędzia/techniki szkoleniowe:

 • Case studies – opisy i analiza rzeczywistych sytuacji w zarządzaniu zespołem
 • Ćwiczenia symulacyjne – wdrażanie nowych umiejętności i praca na postawach
 • Analiza sytuacji zawodowych z archiwum uczestników
 • Dyskusje moderowane
 • Mini wykłady (w wymaganej ilości)
 • ilmy i prezentacje multimedialne
 • Ćwiczenia: indywidualne, w parach, w grupach
 • Testy – warto wiedzieć więcej na swój temat
 • Gry zespołowe, które bawią i uczą zarazem!

KORZYŚCI

 • Zdobędą wiedzę w obszarze zdalnego zarządzania zespołem wirtualnym
 • Poznają możliwości zastosowania w praktyce nowoczesnych narzędzi pozwalających odnaleźć się w rzeczywistości VUCA
 • Wypracują własne rozwiązania dopasowane do kultury organizacyjnej panującej w Waszej firmie
 • Zadbają o poczucie adekwatnej pewności siebie
 • Nauczą się zwiększać poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego u siebie i podwładnych

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

UPEWNIJ SIĘ, ŻE TWOI PRACOWNICY POTRAFIĄ PRACOWAĆ ON LINE

 1. Potrafią posługiwać się sprzętem i oprogramowaniem
 2. Potrafią planować swoją pracę w ciągu dnia
 3. Wiedzą od czego zależy efektywność pracy zdalnej w wykonaniu menedżera

SKUTECZNE PLANOWANIE PRACY: PODEJMOWANE WYBORY, DECYZJE, PLANOWANIE, PRIORYTETY, ALOKOWNANIE CZASU PRACY POD NOWE CELE

 1. Sprawy pilne vs ważne, czyli „Macierz Eisenhower’a”
 2. Nowy kształt krzywej wydajności intelektualnej REFA”  w dobie pracy „home office”
 3. Jakie są wybory i decyzje  Menedżera zespołu

UMIEJĘTNOŚĆ WERYFIKACJI ZADAŃ I CELÓW ORAZ ICH DELEGOWANIE I EGZEKWOWANIE

 1. Analiza uwarunkowań i ograniczeń
 2. Tworzenie celów do pracy on line
 3. Czy formuła tworzenia celów „smart” nadal teraz ma rację bytu?
 4. Jak dzisiaj skutecznie delegować i egzekwować zadania?

WSPIERANIE I EGZEKWOWANIE W REALACJACH SZEF – PRACOWNIK

 1. Monitorowanie pracy zdalnej w kryzysie – zasady
 2. Raportowanie w kryzysie  – czy tutaj potrzebna jest zmiana? Jeżeli tak, to jaka?

KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA NA NAJBLIŻSZE MIESIĄCE – GŁÓWNE ZASADY

 1. Nowy kontrakt między managerem a pracownikami w dobie pracy home office
 2. Elastyczna, czyli skuteczna informacja zwrotna
 3. Przekazywanie trudnych decyzji – struktura i styl
 4. Zapobieganie groźnym plotkom i niepokojom w zespole
 5. Rozwiązywanie w kryzysie sporów i konfliktów

JAK ZAPEWNIĆ BEZPIECZNY POZIOM MOTYWACJI I ZAANGAŻOWANIA W ZESPOLE

 1. Styl + jakość komunikacji menedżerskiej a motywacja i zaangażowanie pracowników
 2. Udzielanie feedback’u w trybie pracy on line
 3. Pomoc i wsparcie udzielane pracownikom
 4. Jakie nowe uprawnienia można/trzeba delegować pracownikom – czyli: empoverment w czasie kryzysu
 5. Kontrola vs. zaufanie

POSTAWA LIDERA W KRYZYSIE

 1. Postawa lidera i dawanie dobrego przykładu – pozytywne przykłady z archiwum trenera (praktyka biznesu)
 2. Zasady wzmacniania swojego autorytetu i zaufania w zespole
 3. Kiedy ludzie pójdą za szefem w trudnym czasie?

SPRAWDZONE, SKUTECZNE ZASADY PROWADZENIE TELEKONERENCJI I ROZMÓW 1:1

 1. Przeszkody, na jakie będziecie napotykać w obszarze komunikacji
 2. Błędy popełniane przez menedżerów w obszarze komunikacji z zespołem
 3. Telekonferencje i rozmowy on line – co taka forma komunikacja musi zawierać?

DOBRE RADY DOŚWIADCZONYCH PRAKTYKÓW BIZNESU ZDALNIE ZARZĄDZAJĄCYCH ZESPOŁAMI SPRZEDAŻOWYMI

 1. Jakie zazwyczaj błędy popełniają obecnie menedżerowie?
 2. Od czego zależy skuteczność zdalnego zarządzania zespołem?
 3. Lista dobrych praktyk autorstwa praktyków biznesu do zastosowania od zaraz