Przywództwo

Poznaj pełną ofertę Key Training.

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM I WYWIERANIE WPŁYWU

CELE SZKOLENIA
 • Poznanie źródeł konfliktów i strategii działania
 • Podniesienie wiedzy z zakresu strategii rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Zwiększenie umiejętności zarządzania konfliktem
PROFIL UCZESTNIKA

Wszystkie osoby, które chcą pracować nad umiejętnością skutecznego rozwiązywania konfliktów w zespole i na polu osobistym. To program, który przynosi korzyści dla menedżerów jak również dla specjalistów.

METODOLOGIA

Praca warsztatowa, z indywidualnym podejściem do uczestników, ćwiczenia indywidualne, case’y, zadania zespołowe, elementy coachingu prowokatywnego i jasnej informacji zwrotnej, dyskusje grupowe, testy.

KORZYŚCI

 • Analiza własnych tendencji zachowań w sytuacji konfliktowych
 • Trenowanie rozmów z współpracownikami w sytuacjach konfliktowych
 • Trenowanie zastosowania technik wywierania wpływu na innych
 • Trenowanie rozwiązywania konfliktów w modelu opartym na współpracy
 • Zwiększenie efektywności osobistej w kontaktach z współpracownikami
SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

1.Diagnoza własnego stylu działania w sytuacji konfliktu

 • Analiza własnych tendencji w sytuacji konfliktowej
 • Diagnoza stylu działania w sytuacji konfliktowej
 • Jaki jestem – co mówią kwestionariusze a co życie?

2. Koło T. Moora – konflikty rozwiązywalne i nierozwiązywalne

3. Analiza transakcji – w co grają ludzie?

 • Analiza własnej postawy w relacjach z innymi
 • Transakcje komplementarne i skrzyżowane

4. Konflikt w zespołach a efektywność działania

5. Zastosowanie modeli negocjacyjnych w sytuacjach konfliktowych

 • Analiza własnego stylu negocjacyjnego
 • Jak rozpoznawać motywacje drugiej strony w sytuacji konfliktu
 • Formułowanie problemu
 • Poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań

6. Reguły wywierania wpływu na ludzi – przegląd technik
7. Indywidualny plan rozwoju – nad czym pracować po szkoleniu?
8. Zakończenie szkolenia, zadania rozwojowe