Przywództwo

Poznaj pełną ofertę Key Training.

WYZNACZANIE I OCENA CELÓW

Czas trwania: 1 dzień – 8 h

O SZKOLENIU

Cele – w pracy wciąż mówimy o realizowaniu celów, o efektywnym wyznaczaniu celów, o skutecznym ich osiąganiu. Dlaczego jedni realizują swoje cele a innym nie zawsze to wychodzi ? Dlaczego z jednej strony chcemy zmiany, a z drugiej sami sobie stawiamy przeszkody i zmiana nie następuje? Dlaczego jedni zdają się tu na łut szczęścia, a inni biorą sprawy w swoje ręce?

Proponowane szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą szybciej i skuteczniej realizować postawione sobie cele. Uczestnicy spróbują określić indywidualny sposób realizowania celów oraz określić obszary, nad którymi warto popracować, aby lepiej realizować cele.

„Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie”

GRUPA DOCELOWA
Osoby zarządzające zespołem pracowników, liderzy, dyrektorzy, kierownicy działów kierownicy wydziałów, kierownicy zespołów, kierownicy kontraktów.
CELE

Wyposażenie uczestników treningu w umiejętności:

 • Elastycznego stosowania narzędzi niezbędnych do wyznaczania i oceny zadań premiowych
 • Wytrenowanie umiejętności stawiania osiągalnych i mierzalnych celów według metodologii SMART.
 • Wytrenowanie prowadzanie rozmowy z pracownikiem dot. delegowania i oceny zadań premiowych.
 • Stworzenie katalogu zadań dla każdego podległego pracownika nastawionych na osiąganie optymalnych celów i poprawę wyników firmy.
PROGRAM SZKOLENIA

1. Wyznaczenia celów.

 • czemu służą cele? Co nam dają? Po co je stawiamy?
 • cele zespołowe i indywidualne
 • kaskadownie celów

2. Jak powinien być prawidłowo sformułowany cel ?

 • model SMART w praktyce,
 • ustalanie priorytetów i planowanie zadań

3. Praktyka pracy z celami: stawianie celów, rozliczanie z celów, monitorowanie postępów.

 • trenowanie umiejętności prowadzenia rozmowy delegującej cele  pracownikowi
 • trenowanie umiejętności prowadzenia rozmowy oceniającej realizację celów

4. Co wpływa na poprawę efektywności wykonywania celów?

 • planowanie
 • współpraca
 • doświadczenie z poprzednich prób
 • kompetencje
 • eliminacja elementów opóźniających
 • jasno postawiony cel
 • podział ról w zespole
 • dopasowanie celów do umiejętności członków zespołu
 • otwarta i jasna komunikacja

5. Rozwijanie pracowników poprzez umiejętne stawianie celów.

 • stopnie delegowania zadań
 • angażowanie pracowników w wyznaczanie celów oraz w rozwiązywanie problemów

6. Hierarchiczna ważności i pilności zadań, ustalanie priorytetów.

 • Zasada Pareto
 • analiza ABC
 • matryca Eisenhowera

7. Pożeracze czasu – co nam zabiera czas w pracy ?

8. Wypracowanie katalogu zadań dla każdego podległego pracownika.