Negocjacje

Poznaj pełną ofertę Key Training.

WYWIERANIE WPŁYWU I SZTUKA PERSWAZJI

Czas trwania: 2 dni – 16 h

PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie to jest skierowane do wszystkich osób, dla których w praktyce zawodowej ważne jest wywieranie wpływu oraz perswazja stosowane do grup oraz pojedynczych osób. Są to między innymi: menedżerowie różnych szczebli, liderzy zespołów, handlowcy, negocjatorzy, HR, PR itp.
Każdorazowo zawartość szkolenia budowana jest ściśle pod kątem konkretnych potrzeb uczestników i specyfiki ich kontaktów z grupami bądź osobami, na które mają oddziaływać.

CELE

Jest to zaawansowane szkolenie o charakterze psychologiczno-relacyjnym ukierunkowane na:

 • Dostarczenie uczestnikom całej plejady technik i reguł wywierania wpływu oraz perswazji tak, aby w znaczący sposób podnieść skuteczność ich działań w kontaktach z pojedynczymi osobami oraz grupami.
 • Nabycie mikroscenariuszy wpływania na innych w różnych kontekstach oraz w dopasowaniu do konkretnych psychologicznych typów osób.
  Opanowanie unikalnych umiejętności budowania dobrych relacji i osiągania pożądanych rezultatów w interakcji z innymi.
 • Rozumienie funkcjonowania ludzi w kontekstach społecznych i biznesowych oraz podejmowanie działań biorących pod uwagę reguły wpływu i psychologię praktyczną.
 • Zauważanie, rozumienie oraz unikanie zachowań i działań przeciwskutecznych na poziomie perswazji i wywierania wpływu na innych.
  Ciągłe trenowanie umiejętności związanych z wywieraniem wpływu i perswazją.

KORZYŚCI

 • Po tych unikalnych zajęciach każdy z uczestników wchodzi na świadomy i zaawansowany poziom wywierania wpływu oraz oddziaływań perswazyjnych z różnym partnerami i w różnych sytuacjach (indywidualnych oraz grupowych).
 • W czasie tego treningu mamy do czynienie z poligonem praktycznych umiejętności. Uczestnicy uczą się i testują poszczególne narzędzia w trakcie sekwencji zróżnicowanych symulacji. Tym samym proces nauki zachodzi łatwo i efektywnie.
 • Trener bierze również oddziaływaniach w czasie szkolenia, stwarza wyzwania uczestnikom oraz podpowiada, jak sobie z nimi radzić.
 • W atmosferze pracy i zabawy członkowie grupy szkoleniowej wykorzystują narzędzia wywierania wpływu, łączą je ze sobą, zmieniają, nabywają płynności w posługiwaniu się nimi. Stają się również świadomi poziomu lingwistycznego w swoich kontaktach z otoczeniem. Tym samym po szkoleniu są w stanie zmienić swój sposób funkcjonowania, w kierunku świadomego i pozytywnego oddziaływania na innych.
 • Uczestnicy uczą się także wpływać na emocje drugiej strony oraz je kontrolują.
 • Całość szkolenia to pole szeregu eksperymentów i nauki stosowania techniki wywierania wpływu i perswazji w praktyce. Dzięki temu po treningu zmienia się zauważalnie sposób funkcjonowania uczestników. Stają się oni podmiotami świadomie stosującymi szereg technik i sekwencji technik z obszaru perswazji i wywierania wpływu dla lepszego funkcjonowania z innymi i budowania pozytywnych relacji.

METODOLOGIA

Szkolenie ma charakter niezwykle interaktywny. Oznacza to, że uczestnicy poznają techniki, strategie i reguły perswazyjne w oparciu o omówienie i prezentacje trenera. Następnie trenują pokazane sposoby działania w trakcie symulacji bazujących na rzeczywistych przykładach z codziennej praktyki zawodowej. Dodatkowym narzędziem, które wspomaga proces nauki jest ich analiza pod kątem zachowań i działań danej osoby oraz użytych technik. W ten sposób uczestnicy otrzymują także dodatkowe korygujące informacje zwrotne dotyczące ich sposobu funkcjonowania ze strony trenera oraz innych uczestników.

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wywieranie wpływu oraz perswazja – jaka zawartość jest w nich ukryta.
 2. Psychologia wywierania wpływu – wszystko zaczyna się od człowieka lub ludzi po drugiej stronie – zrozumienie funkcjonowania ludzkiego umysłu oraz różnic między ludźmi na poziomie osobowości – jak oddziaływać na różne osoby.
 3. Poligon posługiwania się technikami wywierania wpływu, perswazji oraz argumentacji – prezentacje trenerskie oraz ćwiczenia uczestników w różnych kontekstach.
 4. Budowanie wypowiedzi o największej sile perswazyjnej – struktura oraz narzędzia.
 5. Programatory werbalne i niewerbalnie silnie oddziaływujące na drugą stronę – praktyka użycia.
 6. Zachowania zakazane – co niweczy skuteczne wywieranie wpływu i oddziaływania na drugą stronę.