Wizerunek

Poznaj pełną ofertę Key Training.

DRESS CODE I AUTOPREZENTACJA

O SZKOLENIU

Wygląd to 80% sukcesu.

Właściwy wybór stylizacji jest jedną z najważniejszych decyzji, którą podejmujesz każdego dnia. Zwłaszcza jeśli pełnisz funkcję kierowniczą i na co dzień spotykasz się z ludźmi. Ubrania nie służą już tylko do zasłaniania ciała i ochrony przed zimnem. Za pomocą stroju niewerbalnie przekazujesz informacje o sobie samym. A więc, nie odbieraj sobie szansy na sukces. Zacznij ubierać się tak, żeby inni widzieli w Tobie przywódcę.

Dress code nie jest modą, a zbiorem zasad dobierania ubrań odpowiednich do miejsca i sytuacji.
Na szkoleniu z DRESS CODE i AUTOPREZENTACJI udowodnimy, jak ważne jest zadbanie o wizerunek pracowników i jak przekłada się to na sukces firmy. Podczas szkolenia skupimy się nie tylko na ogólnych zasadach, ale również na indywidualnych potrzebach uczestników warsztatu.

PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie jest kierowane do kobiet i mężczyzn, członków zarządu, kadry zarządzającej wysokiego i średniego szczebla zarządzania, właścicieli firm, handlowców, doradców klienta, jak również do firm, które oczekują profesjonalnego i spójnego wizerunku swoich pracowników.

CELE SZKOLENIA
 • zdobycie wiedzy w temacie doboru i komponowania własnej garderoby zgodnie z zasadami Dress Codu
 • zapoznanie się z psychologią ubioru, znaczeniem kolorów i różnych stylów ubierania się
 • odnalezienie swojego indywidualnego stylu
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
 • Zwiększenie pewności siebie
 • Wzrost poczucia własnej wartości
 • Umiejętność doboru stroju w zależności od okazji i pełnionej funkcji
 • Oszczędność czasu i pieniędzy, dzięki wiedzy na temat właściwych zakupów

KORZYŚCI DLA FIRMY

 • Wyższe zyski, dzięki większej efektywności pracowników
 • Kontrakty z dużymi klientami – pracownicy dobrze ubrani postrzegani są jako bardziej profesjonalni
 • Lepsza rozpoznawalność firmy i większy prestiż
PROGRAM SZKOLENIA
 1. W co się ubrać? Wybór stylizacji jako jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych każdego dnia.
 2. Chcesz być postrzegany jako…? Dobór odpowiednich kolorów determinuje nasz sukces.
 3. Psychologia ubioru – sposób w jaki oddziałujemy na innych.
 4. Dress code – zasady, których nie łamiemy.
 5. Szafa sukcesu – dobór odpowiednich ubrań i dodatków budujących Twój biznesowy wizerunek.
 6. Autoprezentacja – nasz strój vs pierwsze wrażenie.
 7. Styl i profesjonalny wizerunek w drodze do sukcesu.

METODOLOGIA

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową. 60% czasu poświęcone jest na ćwiczenia, zadania, pracę w grupach i symulacje. 40% czasu poświęcamy na wprowadzenie podstaw wiedzy teoretycznej na temat zasad Dress Code.

Informacja na temat przetwarzania danych (zamówienie)

Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

• Key Training Szkolenia & Coaching Sylwia Olbińska z siedzibą w Warszawie (02-095), przy ul. Winnickiej 5 lok 7, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 762-145-58-35, REGON: 145-21-82-29

• Kontakt do Inspektora Ochrony Danych znajduje się na stronie keytraining.pl/kontakt

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przez KEY TRAINING SYLWIA OLBIŃSKA, w celu przyjęcia zapisu na szkolenie i późniejszej realizacji tego szkolenia, a także ewentualnego późniejszego kontaktu z uczestnikami po zakończonym szkoleniu.

• Podanie przeze Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zapisu na szkolenie. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zapisanie Panią/Pana będzie niemożliwe.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: podmiotu świadczące usługi informatyczne w postaci udostępniania hostingu mailowego, strony internetowej, oraz serwisu systemów IT.

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przeze Panią/Pana zgody. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

• Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczących Panią/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Regulamin i warunki uczestwnictwa w szkoleniu otwartym.

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

1. Key Training Szkolenia & Coaching Sylwia Olbińska traktuje odebranie wypełnionej „Umowy – Formularza zgłoszeniowego“ wygenerowanego poprzez stronę internetową www.keytraining.pl jako dowód zawarcia wiażącej Umowy handlowej zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Podstawą dopuszczenia Uczestnika do udziału w szkoleniu i wpisaniu go na listę Uczestników, jest: przesłanie drogą mailową zeskanowanej Umowy – Formularza Zgłoszeniowego podpisanego wcześniej przez osobę upoważnioną do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu Płatnika lub opłacenie faktury pro forma.

3. Organizator wystawi fakturę VAT za szkolenie i przekaże ją Uczestnikowi w dniu szkolenia lub prześle ją do Płatnika pocztą tradycyjną lub elektroniczną do 7 dni roboczych po szkoleniu, na adres wskazany przez Zgłaszającego.

4.O wpisaniu Uczestnika na listę Uczestników, Organizator poinformuje mailowo Osobę zgłaszającą oraz Uczestnika do 3 dni roboczych po opłaceniu Faktury Proforma lub otrzymaniu kompletnego Formularza Zgłoszeniowego. Organizator prześle Uczestnikowi informacje organizacyjne o Szkoleniu najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem
Szkolenia, chyba, że zgłoszenie nastąpiło później.

5.Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za udział w szkoleniu do 7 dni roboczych w przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:
a) do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia Płatnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zgłoszeniem Uczestników na Szkolenie.
b) na mniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Płatnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 75% kosztów udziału Uczestników zgłoszonych na Szkolenie.

7. Informacja o rezygnacji powinna być przesłana pocztą e-mail, bądź pocztą tradycyjną przez Uczestnika lub Osobę zgłaszającą.

8. W przypadku nie stawienia się Uczestnika na Szkolenie Płatnik zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów uczestnictwa w Szkoleniu.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie i organizacji szkolenia.