Sprzedaż

Poznaj pełną ofertę Key Training.

TRENING SPRZEDAŻY – POZIOM 3
POLIGON SPRZEDAŻOWY

Czas trwania: 2 dni – 16 h

CELE SZKOLENIA

Sprzedażowa sesja treningowa, czyli proponowany poligon sprzedażowy nie koncentruje się w największym stopniu na zdobywaniu nowych umiejętności. Jest to czas na szlifowanie wcześniej nabytych kompetencji sprzedażowych, a jednocześnie operowanie podczas rozmów z klientami dodatkowymi technikami i umiejętnościami.

 • Szkolenie ma charakter utrwalania kafeterii narzędzi sprzedażowych przy jednoczesnym dodawaniu nowych instrumentów i technik
 • Proponowana forma szkolenia różni się od klasycznych szkoleń skalą trudności. Jak sama nazwa wskazuje uczestnicy będą poddawani bardzo różnym sytuacjom z klientami, w których potrzebują się wykazać doświadczeniem i umiejętnościami
 • Cechą charakterystyczną Poligonu Sprzedażowego jest to, że nie ma on w pełni zestandaryzowanego programu. Opiera się na dużej liczbie symulacji sprzedażowych o różnym stopniu trudności. Szkolenie jest specyficzne – konspekt i pełna zawartość warsztatu w dużej mierze zależy od pracy grupy. Trener podczas całości zajęć pracuje na procesie odpowiednio dobierając symulacje do sytuacji szkoleniowej oraz wymagań i aktualnych potrzeb uczestników. Jednocześnie uczy także uczestników dodatkowych technik sprzedaży i metod postępowania z klientami w trakcie sesji symulacyjnych

PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie to jest skierowane do wszystkich osób, którzy w praktyce zawodowej biorą udział w procesie sprzedaży bezpośredniej lub telefonicznej. Są to między innymi: handlowcy, specjaliści ds. sprzedaży, area sales menedżerowie, przedstawiciele działów technicznych zajmujący się sprzedażą, key account, pracownicy działów obsługi klienta biorący udział w większym lub mniejszym stopniu w sprzedaży itp.

Aby efektywnie uczestniczyć w Treningu Sprzedaży na poziomie 3, należy przed nim wziąć udział w zajęciach na poziomie 1 oraz 2. Proponowane zajęcia są kontynuacją i rozwinięciem warsztatu sprzedażowego zapoczątkowanym na pierwszej i drugiej części szkolenia.

METODOLOGIA

Szkolenie ma charakter niezwykle praktyczny i interaktywny. Oznacza to, że uczestnicy poznają techniki, strategie i sposób w oparciu o omówienie i prezentację trenera. Wciela się on także w stronę klienta, dzięki czemu mogą oni w jeszcze intensywniejszy sposób doskonalić swoje umiejętności. Następnie trenują pokazane sposoby działania w trakcie symulacji sprzedażowych bazujących na rzeczywistych przykładach z codziennej praktyki zawodowej. Dodatkowym narzędziem, które wspomaga proces nauki jest ich analiza pod kątem zachowań i działań danej osoby oraz użytych technik podczas kontaktów z klientem/klientami. W ten sposób uczestnicy otrzymują także dodatkowe korygujące informacje zwrotne dotyczące ich sposobu sprzedawania ze strony trenera.

KORZYŚCI

Poligon sprzedażowy przenosi każdego uczestnika zajęć na całkowicie nowy i lepszy poziom funkcjonowania w trakcie kontaktów sprzedażowych:

 • Trenuje on i nabywa umiejętność niezwykle elastycznego posługiwanie się zróżnicowanymi technikami sprzedażowymi i dopasowania się do drugie strony oraz jej stylu funkcjonowania w celu finalizacji sprzedaży
 • Operuje elastycznie i z lekkością zaawansowanymi narzędziami lingwistycznymi w trakcie procesu rozmów z klientem
 • Naturalnie i skutecznie reaguje na trudne zagrania klienta radząc sobie z nim z łatwością
 • Efektywnie zarządza emocjami swoimi oraz drugiej strony i tworzy sprzyjającą sprzedaży atmosferę rozmów
 • Celowo i świadomie nawiązuje z klientem takie relacje, które służą sprzedaży i budowaniu relacji partnerskich
 • W sposób swobodny używa kilkudziesięciu technik sprzedaży w różnych kontekstach pracy z klientami

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przegląd najskuteczniejszych narzędzi i technik w obszarze sprzedaży na poziomie mistrzowskim.
 2. Budowanie pozytywnych relacji z klientem na poziomie zaawansowanym – eliminacja zakazanych zachowań podczas sprzedaży.
 3. Gdy klient wciąż mówi „nie” – zestaw najefektywniejszych technik neutralizacji oporu i wciągania w sprzedaż.
 4. Lingwistyka efektywnej sprzedaży – budowanie najlepszych wypowiedzi perswazyjno-sprzedażowych.
 5. Zaawansowana psychologia sprzedaży – jak być dzięki niej sprzedawcą prawie 100%.