Sprzedaż

Poznaj pełną ofertę Key Training.

TRENING SPRZEDAŻY – POZIOM 2

Czas trwania: 2 dni – 16 h

CELE SZKOLENIA

Celem Treningu Sprzedażowego na poziomie 2 jest dostarczenie osobom biorącym w nim udział zaawansowanych technik sprzedażowych oraz oddziaływania na klienta w sposób jeszcze bardziej skuteczny:

 • Uczestnicy trenują techniki wywierania wpływu społecznego podnoszące znacząco skuteczność oraz szybkość sprzedaży
 • Uczą się dostosowywać do różnych klientów pod względem osobowościowym oraz pod kątem ich wewnętrznych potrzeb
 • Świadomie testują różne sposoby budowania relacji z klientami, aby służyło to współpracy oraz pożądanym celom sprzedażowym
 • Obserwują siebie i innych podczas symulacji sprzedażowych i dokonują koniecznych modyfikacji w swoich sposobach działania sprzedażowego
 • Odkrywają potencjalne sposoby finalizowania sprzedaży w zależności od sytuacji i klienta

PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie to jest skierowane do wszystkich osób, którzy w praktyce zawodowej biorą udział w procesie sprzedaży bezpośredniej lub telefonicznej. Są to między innymi: handlowcy, specjaliści ds. sprzedaży, area sales menedżerowie, przedstawiciele działów technicznych zajmujący się sprzedażą, key account, pracownicy działów obsługi klienta biorący udział w większym lub mniejszym stopniu w sprzedaży itp.

Aby efektywnie uczestniczyć w Treningu Sprzedaży na poziomie 2, należy przed nim wziąć udział w zajęciach na poziomie 1. Proponowane zajęcia są kontynuacją i rozwinięciem warsztatu sprzedażowego zapoczątkowanym na pierwszej części szkolenia.

Każdorazowo zawartość szkolenia budowana jest ściśle pod kątem konkretnych potrzeb uczestników i specyfiki ich kontaktów z grupami bądź osobami, na które mają oddziaływać w procesie sprzedażowym.

METODOLOGIA

Szkolenie ma charakter interaktywny. Oznacza to, że uczestnicy poznają strategie i sposoby działania w oparciu o omówienie i prezentację trenera. Następnie trenują pokazane w techniki trakcie symulacji bazujących na rzeczywistych przykładach z codziennej praktyki zawodowej. Dodatkowym narzędziem, które wspomaga proces nauki jest ich analiza na forum pod kątem zachowań i działań danej osoby oraz użytych technik. W ten sposób uczestnicy otrzymują także dodatkowe korygujące informacje zwrotne dotyczące ich sposobu funkcjonowania ze strony trenera oraz innych uczestników. Również podczas obserwacji innych uczestników następuje intensywny proces uczenia się.

KORZYŚCI

Uczestnictwo w tym szkoleniu daje rezultat w postaci konkretnych zmian na poziomie zaawansowanego funkcjonowania sprzedażowego danego uczestnika:

 • Nabywa on umiejętność świadomego dopasowania do klienta na poziomie psychologicznym oraz na poziomie jego potrzeb psychologiczno-sprzedażowych
 • Opanowuje on kilkanaście dodatkowych technik z zakresu wpływu społecznego, które znacząco ułatwiają oddziaływania sprzedażowe na klienta
 • Zaczyna się posługiwać narzędziami lingwistycznymi i perswazyjnymi oddziaływających na drugą stronę – buduje wypowiedzi w zaawansowany sposób zwiększający siłę oddziaływań sprzedażowych
 • Ze swobodą argumentuje i naturalnie rozmawia z klientami, dzięki czemu efektywnie buduje pozytywne relacje
 • Neutralizuje swoje słabsze strony oraz w pełni zaczyna wykorzystywać swój naturalny potencjał sprzedażowy

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Sprzedażowa psychologia kontaktów z klientami – jak świadomie dopasowywać się do stylu funkcjonowania drugiej strony w celu osiągania własnych zamierzeń.
 2. Techniki wpływu społecznego w praktyce sprzedażowej – zaawansowana sprzedaż oddziaływująca na klienta na różnych poziomach subtelności.
 3. Stosowanie technik perswazyjnych w przełamywaniu oporów i zastrzeżeń klientów – praktyka działania.
 4. Typologia Klientów sprawiających trudności – jak sobie z nimi radzić w skuteczny sposób.
 5. Możliwe podejścia do finalizowania sprzedaży – jak to robić, aby prawdopodobieństwo sukcesu było wysokie.
 6. Własna autoanaliza – wykorzystywanie swoich mocnych stron i neutralizowanie słabszych.