Sprzedaż

Poznaj pełną ofertę Key Training.

TRENING SPRZEDAŻY – POZIOM 1

Czas trwania: 2 dni – 16 h

CELE SZKOLENIA

Jest to praktyczne szkolenie sprzedażowe o charakterze treningu ukierunkowane na:

 • Wyposażenie uczestników w narzędzia marketingowo-sprzedażowe, perswazyjne oraz psychologiczne przydatne w kontaktach z klientami
 • Rozwinięcie umiejętności związane z zastępowaniem języka branżowego, zwrotami zrozumiałymi dla klienta, radzeniem sobie z zastrzeżeniami oraz sztuką wyjaśniania i przekonywania klienta
 • Nabycie umiejętności efektywnego radzenia sobie w typowych trudnych sytuacjach sprzedażowych, z jakimi spotykają się pracownicy w czasie swej praktyki zawodowej
 • Opanowanie przez osoby szkolone dostarczonego arsenału technik sprzedażowych i bezpośrednie przełożenie tego na codzienne kontakty z klientami
 • Ciągłe trenowanie umiejętności związanych ze sprzedażą w trakcie szeregu symulacji szkoleniowych odzwierciedlających w pełni rzeczywistość zawodową uczestników

PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie to jest skierowane do wszystkich osób, którzy w praktyce zawodowej biorą udział w procesie sprzedaży bezpośredniej lub telefonicznej. Są to między innymi: handlowcy, specjaliści ds. sprzedaży, area sales menedżerowie, przedstawiciele działów technicznych zajmujący się sprzedażą, key accounci, pracownicy działów obsługi klienta biorący udział w większym lub mniejszym stopniu w sprzedaży itp.

Każdorazowo zawartość szkolenia budowana jest ściśle pod kątem konkretnych potrzeb uczestników i specyfiki ich kontaktów z grupami bądź osobami, na które mają oddziaływać w procesie sprzedażowym.

METODOLOGIA

Szkolenie ma charakter interaktywny. Oznacza to, że uczestnicy poznają strategie i sposoby działania w oparciu o omówienie i prezentację trenera. Następnie trenują pokazane w techniki trakcie symulacji bazujących na rzeczywistych przykładach z codziennej sprzedażowej praktyki zawodowej. Dodatkowym narzędziem, które wspomaga proces nauki jest ich analiza na forum pod kątem zachowań i działań danej osoby oraz użytych technik. W ten sposób uczestnicy otrzymują także dodatkowe korygujące informacje zwrotne dotyczące ich sposobu funkcjonowania ze strony trenera oraz innych uczestników. Również podczas obserwacji innych uczestników następuje intensywny proces uczenia się.

KORZYŚCI

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje podczas zajęć pełen zestaw technik sprzedażowych niezbędnych do efektywnych kontaktów z klientami.

 • Uczestnicy opanowują również umiejętności radzenia sobie z podstawowymi oporami i zastrzeżeniami ze strony klientów
  Mają także przećwiczony i utrwalony schemat kolejnych kroków sprzedażowych, dzięki czemu zwiększają swoją skuteczność w codziennych działaniach z klientami
 • Po treningu sprzedażowym na tym poziomie zmienia się zauważalnie sposób funkcjonowania uczestników. Stają się oni podmiotami świadomie stosującymi szereg technik i sekwencji działań sprzedażowych, co pozwala im efektywniej realizować i sfinalizować proces sprzedaży
 • Uczestnicy także uczą się obserwować zachowania klienta i reagować adekwatnie do nich w orientacji na zwiększania prawdopodobieństwa skutecznej sprzedaży

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Źródła skutecznej sprzedaży – wprowadzenie do efektywnego sprzedawania.
 2. Techniki sprzedaży na każdym z etapów kontaktów z klientem – celowe dopasowanie swoich działań do partnera po drugiej stronie.
 3. Realizacja prezentacji sprzedażowych o największej sile oddziaływania na klienta – dopasowanie do zdiagnozowanych potrzeb klienta.
 4. Technika sprzedawania korzyści i wyobrażeń oraz argumentowania oparte o mechanizmy psychologii sprzedaży – podwyższanie skuteczności osobistej.
 5. Techniki i procedury neutralizowania oporu klienta, jego wątpliwości i zamykania sprzedaży w sposób efektywny.
 6. Techniki auto motywowania się do działań sprzedażowych oraz neutralizowania zniechęcenia.