Efektywność osobista

Poznaj pełną ofertę Key Training.

TRENING ASERTYWNOŚCI

Czas trwania: 1 dni – 8 h

O SZKOLENIU

Asertywność potocznie kojarzona jest z mówieniem „nie”. Ale asertywność to nie tylko umiejętność skutecznego odmawiania. To umiejętność stawiania i obrony własnych granic oraz akceptacja granic innych ludzi, z którymi wchodzimy w relacje. Asertywność to postawa życiowa.

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się w jasny i bezpośredni sposób formułować prośby i oczekiwania, wyrażać swoje potrzeby oraz chcą nauczyć się przyjmować krytykę tak, aby czerpać z niej korzyści.

CELE SZKOLENIA

Zwiększenie umiejętności:

 • precyzyjnego formułowania własnych potrzeb i oczekiwań
 • posługiwania się technikami asertywnej komunikacji
 • radzenia sobie z „krytykiem wewnętrznym”

ZAKRES TEMATYCZNY

 • prawa asertywności
 • asertywność a poczucie własnej godności i wartości
 • zachowania asertywne kontra zachowania agresywne i uległe
 • asertywne przyjmowanie i przekazywanie krytyki oraz informacji zwrotnych
 • asertywna odmowa
 • obrona swoich granic
 • wyrażanie własnych opinii, przekonań, potrzeb
 • asertywna prośba
 • wewnętrzny monolog: zamiana przekonań antyasertywnych na proasertywne

METODOLOGIA

Praca warsztatowa, z indywidualnym podejściem do uczestników, ćwiczenia praktyczne w parach, zadania zespołowe, omawianie ćwiczeń na forum, testy, case’y, elementy coachingu i jasnej informacji zwrotnej. dyskusje grupowe.