Testy Kompetencyjne

Poznaj pełną ofertę Key Training.

TESTY KOMPETENCYJNE

O BADANIU

Ocena kompetencji to jedno z podstawowych wyzwań dla osób odpowiedzialnych za zapewnienie odpowiedniego poziomu rozwoju pracowników. Bez wiedzy na temat potencjału kompetencyjnego pracowników nie jesteśmy w stanie ani planować rozwoju ani oceniać skuteczność już realizowanych działań rozwojowych. Naszym celem jest wsparcie firm w ocenie poziomu rozwoju kompetencji pracowników – przy wykorzystaniu platformy IT – a tym samym przygotowanie do wdrożenia kompleksowych działań wspierających ten rozwój.

KIEDY NALEŻY OCENIAĆ KOMPETENCJE
 • Jeśli nie wiemy jaki jest rzeczywisty potencjał kompetencyjny naszych pracowników
 • Gdy rekrutujemy nowych pracowników i chcemy ocenić potencjał kandydatów
 • Kiedy nie mamy pewności jakie działania rozwojowe są rzeczywiście potrzebne pracownikom
 • Nie jesteśmy w stanie określić skuteczności realizowanych szkoleń / programów rozwojowych
 • Podejrzewamy, że rozwój kompetencji powinien zwiększyć efektywność pracy jednak potrzebujemy twardych danych
 • Chcemy znaleźć pracowników o wysokim potencjale rozwojowym
ROZWIĄZANIA I NARZĘDZIA
 • Możliwość opracowania dowolnych profili kompetencyjnych dla wskazanych ról, określających zakres i pożądany poziom kompetencji
 • Specjalistyczne testy kompetencyjne do oceny oparte na testach wykonania
 • Dedykowane narzędzie IT do samodzielnego użytkowania (możliwość wsparcia konsultanta)
 • Raport indywidualny jest generowany natychmiast po zakończeniu badania przez daną osobę
 • Podręcznik użytkownika
 • Opcjonalnie – warsztat konsultacyjny, wspierający wykorzystanie narzędzia
 • Opcjonalnie – przygotowanie własnych testów dla funkcjonującego w firmie modelu
CO OFERUJEMY
 • Dostęp do katalogu: Mapa Kompetencji©
 • Testy kompetencyjne dla każdej z kompetencji w katalogu
 • Możliwość samodzielnego tworzenia dowolnych profili kompetencyjnych
 • Dostęp do narzędzia IT pozwalającego realizować dowolne projekty badania kompetencji
 • Podręcznik użytkownika opisujący koncepcję oraz sposób realizacji badań
 • Możliwość dostosowania narzędzi do indywidualnych potrzeb organizacji
PODSTAWOWE ZAKRESY WYKORZYSTANIA OCEN W RAMACH TESTÓW KOMPETENCJI

System Competency Profiler© to efekt 20 lat doświadczeń związanych z wdrażaniem systemów kompetencji do polskich organizacji. Doświadczenia te wskazują na szeroki zakres możliwego wykorzystania tego typu systemowych rozwiązań. Podstawy merytoryczne zostały opisane w książce G. Filipowicza: „Zarządzanie kompetencjami – perspektywa firmowa i osobista” Wolters Kluwer 2016.