Szkolenia zamknięte

Poznaj pełną ofertę Key Training.

SZTUKA PROWADZENIA TRUDNYCH ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI

Czas trwania: 2 dni – 16 h

O SZKOLENIU

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniu prowadzenia rozmów z wymagającymi pracownikami. Szczególną uwagę podczas zajęć kładziemy na radzenie sobie z emocjami i wypracowanie technik prowadzenia rozmów, tak by wyposażyć uczestników w konkretne narzędzia i umiejętności ułatwiające im działanie.

CELE SZKOLENIA
 • Zdefiniowanie na czym polegają trudności w rozmowach z pracownikami
 • Określenie kiedy mówimy o trudnych pracownikach
 • Znalezienie metod radzenia sobie w trakcie rozmów z pracownikami
 • Przetrenowanie różnych scenariuszy reagowania w czasie rozmów z trudnymi pracownikami
PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie dedykowane jest do menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, którzy chcą poczuć się pewniej w rozmowach z pracownikami i przetrenować swoje umiejętności w tym zakresie.

METODOLOGIA

W trakcie zajęć uczestnicy będą angażowani w różnorodne działania pozwalające na przyswojenie niezbędnej wiedzy z danego tematu i budowanie osobistego doświadczenia w obszarze umiejętności. Podczas szkolenia będą wykorzystywane różnorodne metody pracy: dyskusja grupowa, praca w grupach – z omówieniem wniosków na forum, praca indywidualna, praca na case’ach i przykładach z życia, scenki. Część proponowanych aktywności będzie poprzedzona mini wykładem dostarczającym niezbędnej wiedzy do wykonania zadania. Każda aktywność uczestników będzie omawiana pod kątem praktycznych wniosków możliwych do wykorzystania w pracy.

KORZYŚCI

 1. Lepsze zrozumienie skąd się biorą trudności w rozmowie z niektórymi typami pracowników
 2. Lepsze zarządzanie własnymi emocjami i radzenie sobie z emocjami innych
 3. Łatwiejsze przechodzenie przez rozmowy z wymagającymi pracownikami
SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

1. Odważne rozmowy – wprowadzenie:

 • Kiedy potrzebujemy odwagi do rozmowy
 • Czy rozmowy odważne zawsze są rozmowami trudnymi?
 • Co buduje moją siłę w rozmowie i jak ją mogę wykorzystać?
 • Moje słabości w rozmowach z innymi – diagnoza obszarów do rozwoju

2. Trudni rozmówcy:

 • Typy trudnych rozmówców
 • Mechanizm współtworzenia trudności w rozmowie
 • Rola nastawienia i empatii dla powodzenia prowadzonych rozmów
 • Samospełniająca się przepowiednia – klucz do zmiany perspektywy postrzegania rozmówcy

3. Komunikacja w odważnych rozmowach:

 • Jak empatycznie wyrażać swoje uczucia i potrzeby?
 • Empatyczne słuchanie w rozmowie
 • Style komunikacji jako baza do zrozumienia różnic między ludźmi
 • Analiza transakcyjna i jej rola w budowaniu komunikatów podczas rozmowy

4. Budowanie strategii rozmowy:

 • Przygotowanie na poziomie psychologicznym
 • Przygotowanie na poziomie merytorycznym
 • Budowanie argumentacji
 • Techniki wpływu społecznego do zastosowania w odważnych rozmowach

5. Radzenie sobie z napięciem i stresem podczas odważnych rozmów:

 • Mechanizm powstawania stresu
 • Proste, szybkie sposoby rozładowania stresu
 • Jak zachować spokój podczas rozmowy?
 • Co jest siłą w odważnej rozmowie?

6. Podsumowanie szkolenia w formie praktycznych wniosków.