Strefa wiedzy

Inteligentni Ludzie nigdy nie przestają się uczyć

AC/DC Mechanizmy oceny

AC/DC Mechanizmy oceny

Każdy z nas w swoim codziennym życiu „uprawia” psychologię. Jednym z jej elementów jest dokonywanie oceny i wartościowanie siebie, innych, otoczenia oraz odnoszenie tej oceny do już poznanych sytuacji i prawidłowości.