Zarządzanie projektami

Poznaj pełną ofertę Key Training.

SKUTECZNE KIEROWANIE PROJEKTAMI

Czas trwania: 2 dni – 16 h

O SZKOLENIU

Jesteś w stanie precyzyjnie zdefiniować efekt swojego projektu, chcesz uniknąć błędów prowadzących do przesunięcia terminów oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia nieplanowanych, dodatkowych wydatków, ale brak ci pomysłu jak to wszystko pookładać? Możesz liczyć na pomoc naszych specjalistów, którzy zaprezentują najlepsze praktyki ze świata zarządzania projektami.

CELE

 • Określania kluczowych etapów projektów
 • Budowania zespołu projektowego
 • Planowania działań w projekcie i przypisywania odpowiedzialności
 • Monitorowania postępu prac w projekcie
 • Definiowania ryzyka w projekcie i zarządzania nim
 • Efektywnej komunikacji w projekcie
 • Ewaluacji projektu i wyciągania wniosków na przyszłość
 • Diagnozowania i unikania najczęstszych przyczyn niepowodzeń projektów

PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania, kierowników, szefów projektów.

METODOLOGIA

 • wykład trenera
 • studium przypadku
 • dyskusja moderowana
 • praca indywidualna
 • praca w grupach
 • symulacja projektu.

KORZYŚCI

 • Nabycie umiejętności definiowania co jest projektem, a co nie jest
 • Nabycie umiejętności opracowania koncepcji projektu wraz z analizą pomysłu.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności opracowywania planu pracy w projekcie
 • Definiowania kluczowych ról w projekcie
 • Budowania zespołu projektowego i ustalania zasad efektywnej komunikacji
 • Monitorowania przebiegu prac w projekcie.
 • Ewaluacji projektu.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Dlaczego zarządzanie projektami bywa poważnym wyzwaniem?
 2. Projekt jako proces o jasno zdefiniowanych fazach – system funkcjonowania projektu.
 3. Autoanaliza własnego sposobu funkcjonowania w projektach.
 4. Określenie celów w projekcie.
 5. Praktyka planowania i harmonogramowania zadań w projekcie.
 6. Monitorowanie czasu i przebiegu projektu.
 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie.
 8. Oznaczanie ryzyka w projekcie i zarządzanie nim.
 9. Ewaluacja projektu z uwzględnieniem czynników sukcesu i obszarów do korekty.