Przywództwo

Poznaj pełną ofertę Key Training.

PROFESJONALIZM W ZARZĄDZANIU I KIEROWANIU

Czas trwania: 2 dni – 16 h

O SZKOLENIU

Szkolenie dotyczy rozwoju kompetencji menedżerskich – naszym celem wypracowanie określonej wiedzy a przede wszystkim zachowań pożądanych przez współczesnych menedżerów. Podstawą dla przygotowanego przez nas szkolenia jest model przywództwa sytuacyjnego.

CELE SZKOLENIA

Podniesienie efektywności działań menedżera w oparciu wypracowanie odpowiednich zachowań i umiejętności dostosowanych do kompetencji, poziomu zaangażowania współpracowników w następujących obszarach:

 • Diagnozowania – uczymy rozpoznawania poziomu wiedzy, kompetencji i zaangażowania pracownika w obszarze jego celów, zadań i projektów tak aby go wspierać i rozwijać
 • Elastyczność – uczymy dopasować odpowiedni styl przywództwa do pracownika, tak, aby wyjść poza swój schemat zachowań
 • Współpraca dla wyników – uczymy jak podnosić efektywność i zaangażowanie przez dostosowanie zasad współpracy na linii pracownik – przełożony
PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie dedykowane jest dla menedżerów, którzy posiadają doświadczenie w kierowaniu zespołem i chcą szlifować warsztat menedżera poprzez nabycie umiejętności budowania autorytetu menedżerskiego, zdobyć wiedzę i umiejętności dot. podniesienia poziomu własnej efektywności i dowiedzieć się w jaki sposób mogą wpłynąć na wzrost zaangażowania pracowników.

METODOLOGIA

Szkolenie koncentruje się na ćwiczeniu umiejętności w praktyce dajemy fragment wiedzy, który następnie bardzo metodycznie ćwiczymy z uczestnikami warsztatu. Wykorzystujemy pracę w grupach, w parach, odgrywanie scenek i pracę na przykładach uczestników. 70% czasu poświęcone jest na ćwiczenia, zadania, pracę w grupach, symulacje i gry. 30% czasu poświęcamy na wprowadzenie podstaw wiedzy teoretycznej przydatnej przy wykonywaniu zadań i ćwiczeń.

KORZYŚCI

 • Poprawa komunikacji na linii menedżer – zespół
 • Wzrost motywacji i zaangażowania
 • Umiejętność definiowania celów
 • Lepsze przechodzenie przez zmianę
 • Przejrzystość, zrozumienie i wypracowanie reguł działania
 • Umiejętność budowania autorytetu menedżerskiego
SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA
 • Określenie stylu menedżerskiego uczestników oraz dominujące cechy osobowościowe – test menedżerski + omówienie testu + indywidualna diagnoza.
 • Etapy rozwoju pracowników i ćwiczenie umiejętności diagnozowania.
 • Prezentacja stylów kierowania.
 • Ćwiczenie umiejętności doboru stylu kierowania.
 • Dobór narzędzi rozwojowych właściwych do poszczególnych etapów rozwoju pracowników i ćwiczenie umiejętności instruowania.
 • Dawanie info zwrotnej w zależności od etapu rozwoju pracownika.
 • Dobór motywatorów do danego etapu rozwoju pracownika.
 • Rola kontroli na poszczególnych etapach rozwoju pracownika.

WAŻNE INFORMACJE:
Szkolenie kończy się ciekawym i bardzo praktycznym zadaniem wdrożeniowym. Celem zadania jest konieczność uruchomienia ćwiczonych umiejętności i zderzenia ich z praktyką i rzeczywistością firmową.