Negocjacje

Poznaj pełną ofertę Key Training.

PARTNERSKIE NEGOCJACJE BIZNESOWE
POLIGON NEGOCJACYJNY
POZIOM 3

Czas trwania: 2 dni – 16 h

PROFIL UCZESTNIKA

Osoby prowadzące negocjacje w kontekście biznesowym, gdzie ważna z jednej strony jest skuteczność i efektywność podejmowanych działań, przy jednoczesnym dbaniu o relacje partnerskie z drugą stroną. Szkolenie dedykowane jest dla: dyrektorów, menedżerów różnych szczebli zarządzania, specjalistów oraz dla osób, które prowadzą rozmowy z przedstawicielami innych firm, rozmowy wewnątrz firmowe.
Aby efektywnie uczestniczyć w szkoleniu z Partnerskich Negocjacji Biznesowych na poziomie 3 (Poligon Negocjacyjny), należy przed nimi wziąć udział w zajęciach na poziomie 1 oraz 2. Proponowany trening jest kontynuacją i rozwinięciem warsztatu negocjacyjnego uczestników zapoczątkowanym na pierwszej oraz drugiej części szkolenia.

CELE SZKOLENIA
 • Negocjacyjna sesja treningowa, czyli proponowany poligon negocjacyjny nie koncentruje się w największym stopniu na zdobywaniu nowych umiejętności. Jest to czas na szlifowanie wcześniej nabytych kompetencji, a jednocześnie dodawanie podczas negocjacji dodatkowych technik i umiejętności.
 • Szkolenie ma charakter utrwalania kafeterii narzędzi negocjacyjnych przy jednoczesnym dodawaniu nowych instrumentów i technik.
 • Proponowana forma szkolenia różni się od klasycznych szkoleń skalą trudności. Jak sama nazwa wskazuje uczestnicy będą poddawani bardzo różnym próbom/testom/sytuacjom negocjacyjnym, w których potrzebują się wykazać i doświadczeniem i umiejętnościami. Niezależnie od ilości lat funkcjonowania w zawodzie oraz liczby odbytych szkoleń jest to rodzaj wyzwania.
 • Negocjacyjna sesja treningowa nie ma w pełni wystandaryzowanego programu. Opiera się na dużej liczbie symulacji negocjacyjnych o różnym stopniu trudności, o różnej specyfice merytorycznej. Szkolenie jest specyficzne – konspekt i pełna zawartość warsztatu w dużej mierze zależy od pracy grupy. Trener podczas całości zajęć pracuje na procesie odpowiednio dobierając symulacje do sytuacji szkoleniowej oraz wymagań i aktualnych potrzeb uczestników. Jednocześnie uczy także uczestników dodatkowych technik i metod negocjowania w trakcie realizowania sesji symulacyjnych.
KORZYŚCI

Szkolenie to przenosi uczestnika zajęć na całkowicie inny poziom funkcjonowania w trakcie negocjacji biznesowych niezależnie od ich poziomu zaawansowania i trudności:

 • Trenuje on i nabywa umiejętność niezwykle elastycznego posługiwanie się zróżnicowanymi technikami negocjacyjnymi i dopasowania się do drugiej strony oraz jej stylu funkcjonowania w celu zyskania optymalnych warunków porozumienia.
 • Operuje elastycznie i z lekkością zaawansowanymi narzędziami lingwistycznymi w trakcie procesu rozmów.
 • Naturalnie, automatycznie i skutecznie reaguje na zagrywki negocjatorów drugiej strony.
 • Radzi sobie w sposób świadomy z impasem oraz impasowymi zagraniami .
 • Efektywnie zarządza emocjami swoimi oraz drugiej strony.
 • Celowo i świadomie nawiązuje z drugą stroną takie relacje, które służą właściwemu wynikowi negocjacyjnemu.
 • W sposób swobodny używa technik, socjotechnik, gier i trików przydatnych w różnych kontekstach negocjacyjnych oraz broni się przed nimi.
METODOLOGIA

Szkolenie ma charakter niezwykle praktyczny i interaktywny. Oznacza to, że uczestnicy poznają techniki, strategie i sposób w oparciu o omówienie i prezentacje trenera. Wciela się on także w stronę negocjującą z uczestnikami, dzięki czemu mogą oni w jeszcze intensywniejszy sposób udoskonalać swoje umiejętności. Następnie trenują pokazane sposoby działania w trakcie symulacji negocjacji bazujących na rzeczywistych przykładach z codziennej praktyki zawodowej. Dodatkowym narzędziem, które wspomaga proces nauki jest ich analiza pod kątem zachowań i działań danej osoby oraz użytych technik podczas negocjacji. W ten sposób uczestnicy otrzymują także dodatkowe korygujące informacje zwrotne dotyczące ich sposobu negocjowania ze strony trenera. Ponadto każdy z uczestników podczas szkolenia ćwiczy swoje umiejętności także w oparciu o studia przypadków (case studies).

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA
 1. Najskuteczniejsze techniki, socjotechniki i gry w negocjacjach – przegląd i trening.
 2. Emocje podczas negocjacji – jak sobie z nimi radzić, jak wywoływać pożądane, jak je kontrolować podczas rozmów.
 3. Trudne i impasowe sytuacje podczas negocjacji – co robić i czego nie robić, gdy się pojawią.
 4. Lingwistyka negocjacji – jakiej skutecznie i elastycznie używać podczas rozmów.
 5. Dopasowywanie się do różnych stylów negocjacyjnych po drugiej stronie – trening umiejętności.