Negocjacje

Poznaj pełną ofertę Key Training.

PARTNERSKIE NEGOCJACJE BIZNESOWE
POZIOM 2

Czas trwania: 2 dni – 16 h

PROFIL UCZESTNIKA

Osoby prowadzące negocjacje w kontekście biznesowym, gdzie ważna z jednej strony jest skuteczność i efektywność podejmowanych działań, przy jednoczesnym dbaniu o relacje partnerskie z drugą stroną. Szkolenie dedykowane jest dla: dyrektorów, menedżerów różnych szczebli zarządzania, specjalistów oraz dla osób, które prowadzą rozmowy z przedstawicielami innych firm, rozmowy wewnątrz firmowe.
Aby efektywnie uczestniczyć w szkoleniu z Partnerskich Negocjacji Biznesowych na poziomie 2, należy przed nimi wziąć udział w zajęciach na poziomie 1. Proponowany trening jest kontynuacją i rozwinięciem warsztatu negocjacyjnego uczestników zapoczątkowanym na pierwszej części szkolenia.

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest dostarczenie osobom biorącym udział w zajęciach zaawansowanych narzędzi wpływania na drugą stronę podczas negocjacji:

 • Uczestnicy trenują użycie psychotechnik, jak i socjotechnik podnoszących znacząco skuteczność oraz szybkość prowadzenia negocjacji biznesowych. Tworzą z nich skuteczne sekwencje oddziaływania negocjacyjnego na drugą stronę.
 • Uczą się dostosowywać do różnych partnerów negocjacyjnych pod względem osobowościowym oraz z względu na sposób prowadzenia negocjacji. Owocuje to wzrostem ich siły negocjacyjnej.
 • Opanowują procedury negocjowania z trudnymi partnerami oraz trudnych kontekstach, dzięki czemu spektrum umiejętności uczestników bardzo się poszerza.
 • Świadomie budują relacje z drugą stroną, aby służyło to współpracy oraz pożądanym celom negocjacyjnym.
 • Nabywają umiejętności radzenia sobie z groźbami i technikami wywierania presji stosowanymi przez drugą stronę.
KORZYŚCI

Uczestnictwo w tym szkoleniu daje rezultat w postaci konkretnych zmian na poziomie zaawansowanego funkcjonowania negocjacyjnego danego uczestnika:

 • Nabywa on umiejętność świadomego dopasowania do partnera negocjacji na poziomie psychologicznym (osobowość i sposób działania
  z niej wynikający), a z drugiej strony – dopasowania do partnera na poziomie negocjacyjnym (dopasowanie do stylu negocjowania danej osoby).
 • Arsenał technik skutecznego zaawansowanego wywierania wpływu stosowany w praktyce przez daną osobę znacząco się poszerza – poznaje kolejnych 30 technik negocjacyjnych.
 • Opanowuje procedury działania w trudnych i impasowych sytuacjach z drugą stroną oraz kontroluje swoje reakcje emocjonalne
  w kontaktach negocjacyjnych.
 • Posługuje się narzędziami lingwistycznymi oddziaływujących na drugą stronę – opanowuje umiejętności budowy swoich wypowiedzi tak, aby były ukierunkowane na konkretny efekt negocjacyjny.
 • Rozwija sztukę argumentowania w oparciu o kolejne zasady.
METODOLOGIA

Szkolenie ma charakter niezwykle praktyczny i interaktywny. Oznacza to, że uczestnicy poznają techniki, strategie i sposób w oparciu o omówienie i prezentacje trenera. Wciela się on także w stronę negocjującą z uczestnikami, dzięki czemu mogą oni w jeszcze intensywniejszy sposób udoskonalać swoje umiejętności. Następnie trenują pokazane sposoby działania w trakcie symulacji negocjacji bazujących na rzeczywistych przykładach z codziennej praktyki zawodowej. Dodatkowym narzędziem, które wspomaga proces nauki jest ich analiza pod kątem zachowań i działań danej osoby oraz użytych technik podczas negocjacji. W ten sposób uczestnicy otrzymują także dodatkowe korygujące informacje zwrotne dotyczące ich sposobu negocjowania ze strony trenera. Ponadto każdy z uczestników podczas szkolenia ćwiczy swoje umiejętności także w oparciu o studia przypadków (case studies).

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA
 1. Negocjacyjna psychologia kontaktów z druga stroną – jak świadomie dopasowywać się do stylu funkcjonowania partnera negocjacji w celu osiągania własnych zamierzeń.
 2. Prowadzenie negocjacji skoncentrowanych na meritum z trudnymi partnerami – radzenie sobie z impasem, presją oraz trudnymi emocjami.
 3. Budowanie wizerunku eksperta podczas negocjacji, a budowanie relacji z drugą stroną oraz uzyskiwanie zmierzonych rezultatów rozmów.
 4. Zaawansowane psychotechniki i socjotechniki – wywieranie wpływu społecznego w kontaktach z trudnymi partnerami – zestaw narzędzi zwiększających skuteczność negocjatora.
 5. Celowa komunikacja werbalna i niewerbalna – programowanie drugiej strony na właściwe porozumienie za pomocą swojego przekazu.