Negocjacje

Poznaj pełną ofertę Key Training.

PARTNERSKIE NEGOCJACJE BIZNESOWE
POZIOM 1

Czas trwania: 2 dni – 16 h

PROFIL UCZESTNIKA

Osoby prowadzące negocjacje w kontekście biznesowym, gdzie ważna z jednej strony jest skuteczność i efektywność podejmowanych działań, przy jednoczesnym dbaniu o relacje partnerskie z drugą stroną. Szkolenie dedykowane jest dla: dyrektorów, menedżerów różnych szczebli zarządzania, specjalistów oraz dla osób, które prowadzą rozmowy z przedstawicielami innych firm, rozmowy wewnątrz firmowe.

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników zajęć w szereg istotnych dla skutecznego prowadzenia negocjacji instrumentów:

 • Umiejętności elastycznego stosowania kafeterii narzędzi negocjacyjnych niezbędnych do prowadzenia negocjacji partnerskich zorientowanych na osiąganie optymalnych rezultatów z punktu widzenia firmy i jednostki.
 • Umiejętność strukturalnego przygotowania do negocjacji, która pozwala je prowadzić z większą łatwością, elastycznością oraz osiągać lepsze wyniki końcowe rozmów.
 • Wytrenowanie w praktyce szeregu technik negocjacyjnych zorientowanych na możliwie najwyższą skuteczność negocjacyjną w kontaktach partnerskich.
 • Opanowanie subtelnych technik przełamywanie oporu w trakcie negocjacji partnerskich z różnymi osobami.
  Świadome planowanie, realizacja i obserwacja procesu negocjacji z „lotu ptaka”, aby w większym stopniu widzieć zagrożenia i szanse dla końcowego wyniku rozmów.
KORZYŚCI

Uczestnictwo w tym szkoleniu owocuje konkretnymi zmianami na poziomie funkcjonowania negocjacyjnego danego uczestnika po szkoleniu:

 • W nowy efektywniejszy sposób jest on w stanie przygotowywać się do prowadzenia rozmów negocjacyjnych.
 • Lepiej radzi sobie z presją podczas rozmów.
 • Stosuje świadomie i skutecznie szereg technik negocjacyjnych dopasowanych do określonej sytuacji – na szkoleniu poznaje ich ponad trzydzieści.
 • Radzi sobie z grami i trikami stosowanymi przez drugą stronę w taki sposób, aby osiągnąć porozumienia i sfinalizować rozmowy na możliwie najlepszym poziomie, a jednocześnie budować relacje, a jako minimum – ich nie psuć.
 • W sposób celowy stosuje politykę ustępstw oraz metodologię skłaniania drugiej strony do czynienia koncesji.
 • Argumentuje skutecznie w orientacji na konkretne efekty rozmów.
METODOLOGIA

Szkolenie ma charakter niezwykle praktyczny i interaktywny. Oznacza to, że uczestnicy poznają techniki, strategie i sposób w oparciu o omówienie i prezentacje trenera. Następnie trenują pokazane sposoby działania w trakcie symulacji negocjacji bazujących na rzeczywistych przykładach z codziennej praktyki zawodowej. Dodatkowym narzędziem, które wspomaga proces nauki jest ich analiza pod kątem zachowań i działań danej osoby oraz użytych technik podczas negocjacji. W ten sposób uczestnicy otrzymują także dodatkowe korygujące informacje zwrotne dotyczące ich sposobu negocjowania ze strony trenera. Ponadto każdy z uczestników podczas szkolenia ćwiczy swoje umiejętności także w oparciu o studia przypadków (case studies).

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA
 1. Jak efektywnie prowadzić negocjacje partnerskie w biznesie – zasady.
 2. Przygotowanie do negocjacji – struktura kolejnych kroków przygotowania do negocjacji zorientowanych na osiągniecie określonych celów i budowanie relacji.
 3. Efektywne i skuteczne prowadzenie partnerskich negocjacji biznesowych – techniki i triki negocjacyjne – ich stosowanie oraz obrona przed nimi.
 4. Odkrywanie blefów drugiej strony oraz technik właściwego reagowania na zagrywki drugiej strony.
 5. Prowadzenie celowej polityki ustępstw i rozmowy z trudniejszymi partnerami.
 6. Świadome stosowanie technik przełamywania oporów podczas negocjacji.
 7. Skuteczna argumentacja – wprowadzenie.

USŁUGI DODATKOWO PŁATNE 

1. FOLLOW- UP UTRWALENIE EFEKTÓW SZKOLENIA

Ponieważ chcemy, by zaproponowane szkolenie miało jak najlepsze odzwierciedlenie w rzeczywistości oraz aby nauka prezentowanych przez nas narzędzi była prawdziwie transformacyjnym doświadczeniem dla Państwa pracowników, a nie jedynie zdobytą wiedzą, proponujemy metody follow-up, czyli zestaw narzędzi utrwalających efekty szkolenia i sprawiających, że Państwa pracownicy będą mogli z łatwością wykorzystywać nowo nabyte umiejętności w praktyce zawodowej.

Poniżej przedstawiamy zestaw metod follow-up, które możemy wybiórczo lub w całości dołączyć do zaproponowanego programu szkolenia.

2. PRACE DOMOWE

To zadania do wykonania w formie pisemnej dla uczestników szkolenia. Są to najczęściej negocjacyjne case studies (studia przypadków). Przesyłamy je do wszystkich uczestników drogą elektroniczną i także elektronicznie oczekujemy na odpowiedzi. Następnie każdy z uczestników dostaje wyczerpującą informację zwrotną na temat swojej pracy. Zadania przygotowane dla uczestników mają formę praktycznej analizy przypadków czy przygotowania negocjacji w konkretnych warunkach. Każdorazowo uczestnicy muszą, wykorzystując umiejętności zdobyte podczas szkolenia i bazując na własnym doświadczeniu wygenerować optymalne rozwiązanie.

3. POST-TESTY

Post-testy mają za zadanie nie tyle sprawdzić umiejętności pracowników, co zmotywować ich do powrotu do treści ze szkolenia i dokonania analizy konkretnych przypadków zawartych w teście. Wszystkie pytania testowe są praktycznymi studiami przypadków. Uczestnicy dostają testy elektronicznie ok. 2 tygodni po szkoleniu, a następnie umawiamy się z nimi na rozmowę telefoniczną, podczas której przekazują nam swoje przemyślenia i analizę zadań testowych. Od razu dostają informację zwrotną oraz wskazówki do dalszego działania.

4. NAGRYWANIE SCENEK I UDZIELENIE INDYWIDUALNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ W FORMIE COACHINGU

W celu omówienia robieniu nagrań z uczestnikami i potem dawaniu im informacji zwrotnej twarzą w twarz lub za pomocą opisu oglądanie scenki negocjacyjnej i dawanie feedbacku w połączeniu z rodzajem coachingu negocjacyjnego.