Negocjacje

Poznaj pełną ofertę Key Training.

NEGOCJACJE ZAKUPOWE I Z PODWYKONAWCAMI
POLIGON NEGOCJACYJNY
POZIOM 3

Czas trwania: 2 dni – 16 h

PROFIL UCZESTNIKA

Osoby prowadzące negocjacje w kontekście biznesowym, gdzie ważna z jednej strony skuteczność i efektywność podejmowanych działań, przy jednoczesnym dbaniu o relacje partnerskie z drugą stroną. Każdorazowo zawartość szkolenia budowana jest ściśle pod kątem konkretnych potrzeb uczestników (dyrektorzy, menedżerowie różnych szczebli, specjaliści) i kontekstów (rozmowy z przedstawicielami innych firmy, rozmowy wewnątrz firmowe), w których prowadzą negocjacje.
Aby efektywnie uczestniczyć w szkoleniu z Negocjacji Zakupowych i z Podwykonawcami na poziomie 3 (Poligon Negocjacyjny), należy przed nimi wziąć udział w zajęciach na poziomie 1 oraz 2. Proponowany trening jest kontynuacją i rozwinięciem warsztatu negocjacyjnego uczestników zapoczątkowanym na pierwszej oraz drugiej części szkolenia.

CELE SZKOLENIA

Negocjacyjna sesja treningowa, czyli proponowany poligon negocjacyjny nie koncentruje się w największym stopniu na zdobywaniu nowych umiejętności w zakresie negocjacji zakupowych i z podwykonawcami. Jest to czas na szlifowanie wcześniej nabytych kompetencji,
a jednocześnie dodawanie podczas negocjacji dodatkowych technik i umiejętności.

Szkolenie ma, więc charakter utrwalania kafeterii narzędzi negocjacyjnych przy jednoczesnym dodawaniu nowych instrumentów i technik.
Ta forma szkolenia różni się od klasycznych szkoleń skalą trudności. Jak sama nazwa wskazuje uczestnicy będą poddawani bardzo różnym próbom – sytuacjom negocjacyjnym, w których potrzebują się wykazać i doświadczeniem i umiejętnościami. Niezależnie od ilości lat funkcjonowania w zawodzie oraz liczby odbytych szkoleń jest to rodzaj wyzwania.

Trener podczas całości zajęć pracuje na procesie odpowiednio dobierając symulacje do sytuacji szkoleniowej oraz wymagań i aktualnych potrzeb uczestników. Jednocześnie uczy także uczestników dodatkowych technik i metod negocjowania w trakcie realizowania sesji symulacyjnych.

KORZYŚCI

 • Po tym poziomie nauki negocjacji uczestnik wchodzi realnie na świadomy i mistrzowski poziom negocjowania z różnymi partnerami i w różnych kontekstach.
 • W czasie zajęć jest czas na kontrolowane eksperymenty związane ze stosowaniem techniki oraz obroną przed nimi.
 • Trener bierze również udział w negocjacjach, stwarza wyzwania uczestnikom oraz podpowiada, jak sobie z nimi radzić. Wszystko to odbywa się w komfortowej atmosferze efektywnej nauki w połączeniu z testowaniem różnych możliwości wpływania na druga stronę.
 • W czasie negocjacji na zajęciach uczestnicy wykorzystują stare i nowe narzędzia negocjacyjne. Manipulują na poziomie lingwistycznym.
 • Oddziaływują na emocje drugiej strony oraz je kontrolują.
 • Podczas symulowanych rozmów radzą sobie z najtrudniejszymi zagrywkami oraz uzyskują ustępstwa w sytuacjach, gdy jest to właściwie niemożliwe.
 • Jako rezultat tych zajęć zyskują szeroką świadomość i umiejętność negocjowania w każdym kontekście i z każdym partnerem. Jest to możliwe, ponieważ mamy tu do czynienia realnie z poligonem umiejętności negocjacyjnych na najwyższym poziomie.

METODOLOGIA

Szkolenie ma charakter niezwykle praktyczny i interaktywny. Oznacza to, że uczestnicy poznają techniki, strategie i sposób w oparciu o omówienie i prezentacje trenera. Wciela się on także w stronę negocjującą z uczestnikami, dzięki czemu mogą oni w jeszcze intensywniejszy sposób udoskonalać swoje umiejętności. Następnie trenują pokazane sposoby działania w trakcie symulacji negocjacji bazujących na rzeczywistych przykładach z codziennej praktyki zawodowej. Dodatkowym narzędziem, które wspomaga proces nauki jest ich analiza pod kątem zachowań i działań danej osoby oraz użytych technik podczas negocjacji. W ten sposób uczestnicy otrzymują także dodatkowe korygujące informacje zwrotne dotyczące ich sposobu negocjowania ze strony trenera. Ponadto każdy z uczestników podczas szkolenia ćwiczy swoje umiejętności także w oparciu o studia przypadków (case studies).

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Kafeteria najskuteczniejszych technik dopasowanych do sytuacji i partnera.
 2. Wyzwania negocjacyjne – zarządzanie sobą i partnerem w najtrudniejszych sytuacjach.
 3. Szybkie i skuteczne prowadzenie standardowych negocjacji – jak być sprawniejszym w zwykłych kontekstach negocjacyjnych.
 4. Perswazja – wykorzystanie kolejnych narzędzi wywierania wpływu.
 5. Bycie mistrzem negocjacji zakupowych i z podwykonawcami – posługiwanie się najbardziej kluczowymi narzędziami negocjacyjnymi z płynnością i łatwością.