Szkolenia zamknięte

Poznaj pełną ofertę Key Training.

NEGOCJACJE ZAKUPOWE I Z PODWYKONAWCAMI
– POZIOM 2

Czas trwania: 2 dni – 16 h

PROFIL UCZESTNIKA

Osoby prowadzące negocjacje zakupowe (działy zakupów, specjaliści ds. zakupów) oraz negocjacje z podwykonawcami/dostawcami
(działy zakupów, specjaliści ds. zakupów, kierownicy projektów, kierownicy budów, kierownicy robót, inni specjaliści negocjujący
z podwykonawcami/ dostawcami). Każdorazowo zawartość szkolenia budowana jest ściśle pod kątem konkretnych potrzeb uczestników
i specyfiki prowadzonych przez nich negocjacji, a także branży, w której operują.
Aby efektywnie uczestniczyć w szkoleniu z Negocjacji Zakupowych i z Podwykonawcami na poziomie 2, należy przed nimi wziąć udział
w zajęciach na poziomie 1. Proponowany trening jest kontynuacją i rozwinięciem warsztatu negocjacyjnego uczestników zapoczątkowanym
na pierwszej części szkolenia.

CELE SZKOLENIA

Celami szkolenia z negocjacji zakupowych i z podwykonawcami na poziomie zaawansowanym jest stworzenie takiego kontekstu na zajęciach, że:

 • Osoby negocjujące z dostawcami i podwykonawcami w sposób naturalny zaczynają się posługiwać zaawansowanymi technik manipulacji, wywierania wpływu oraz komunikowania się, które pozwalają na skuteczne lub bardzo skuteczne negocjacje nawet w sytuacji, gdy po drugiej stronie jest monopolista, quasi-monopolista albo partner negocjacji sprawiający wrażenie jakby nie chciał negocjować.
 • Każdy uczestnik poznaje techniki subtelnego wywierania wpływu na drugą stronę, aby przez właściwie budowane i świadomie zarządzane relacje z drugą stroną osiągać lepsze wyniki.
 • Uczestnicy celowo i świadomie dobierają techniki o różnej sile i subtelności oddziaływania, aby uzyskiwać możliwe najlepszy rezultat rozmów zakupowych.
 • Mają okazję skutecznie bronić się przed negatywnymi postawami oraz oddziaływaniami drugiej strony.
 • Uczestnicy nie ulegają presji drugiej strony oraz radzą sobie z wewnętrzną presją własną oraz ze strony firmy, czy sytuacji.

KORZYŚCI

Po drugiej części szkolenia uczestnik w bardzo zauważalny sposób zmienia swój sposób funkcjonowania negocjacyjnego:

 • Zaczyna być świadomym i pewnym siebie negocjatorem, który potrafi działać nawet w sytuacji bardzo trudnych negocjacji dobierając
  w sposób adekwatny techniki i sposoby działania z drugą stroną (trudni partnerzy, monopoliści, quasi-monopoliści).
 • Jego umiejętności obserwowania i rozumienia zagrań drugiej strony wciąż są rozwijane. Tym samym szereg psychotechnik, które otrzymuje osoba podczas tych zajęć, a następnie stosuje w praktyce, może być dopasowana do konkretnego negocjatora po drugiej stronie stołu.
 • W czasie tego treningu rozwija również kontrolę nad swoimi emocjami oraz techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Widzi także, kiedy druga strona blefuje i wie, co ma w takiej sytuacji zrobić. Oznacza to, że powoli z poziomu prostego negocjowania może zacząć podążać w kierunku mistrzostwa negocjacji i wywierania wpływu.
 • Świadomie radzi sobie z oporem oraz impasem przez właściwe dostosowanie się do stylu negocjowania drugiej strony.
  Posługują się celowo strategiami prowadzenia łatwych i trudnych rozmów – diagnozują w sposób świadomy sytuację negocjacyjną.

METODOLOGIA

Szkolenie ma charakter niezwykle praktyczny i interaktywny. Oznacza to, że uczestnicy poznają techniki, strategie i sposób w oparciu
o omówienie i prezentacje trenera. Wciela się on także w stronę negocjującą z uczestnikami, dzięki czemu mogą oni w jeszcze intensywniejszy sposób udoskonalać swoje umiejętności. Następnie trenują pokazane sposoby działania w trakcie symulacji negocjacji bazujących na rzeczywistych przykładach z codziennej praktyki zawodowej. Dodatkowym narzędziem, które wspomaga proces nauki jest ich analiza pod kątem zachowań i działań danej osoby oraz użytych technik podczas negocjacji. W ten sposób uczestnicy otrzymują także dodatkowe korygujące informacje zwrotne dotyczące ich sposobu negocjowania ze strony trenera. Ponadto każdy z uczestników podczas szkolenia ćwiczy swoje umiejętności także w oparciu o studia przypadków (case studies).

KORZYŚCI

 • Zainspirowanie do dbania o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym
 • Poznanie i nazwanie sytuacji, które utrudniają równowagę work-life-balance
 • Wypracowanie własnych indywidualnych metod, które pomogą zachować równowagę
 • Poznanie własnych zasobów i mocnych stron w kontekście wprowadzenia i utrzymania równowagi pomiędzy życiem zawodowym
  i osobistym
 • Zatrzymanie  się na sobie i analiza oraz uświadomienie sobie własnego sposobu funkcjonowania

DODATKOWE INFORMACJE: Szkolenie może zostać wzbogacone i uzupełnione o część praktyczną w dowolnej ilości godzin tj. warsztaty
„Joga na krześle“ lub „Zdrowe plecy i kręgosłup“. Opis tych szkoleń znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce
Work Life Balance i Rozwój osobisty.

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Negocjacyjna diagnoza partnera negocjacji – styl funkcjonowania i negocjowania – dopasowanie strategii własnych działań.
 2. Zarządzanie sobą podczas trudnych negocjacji – techniki kontroli stresu, emocji oraz planowanie kolejnych oddziaływań.
 3. Budowanie wypowiedzi perswazyjnych – właściwa komunikacja werbalna wspomagana mową ciała.
 4. Rozmowy z trudnymi partnerami (monopolista, quasi-monopolista, niechcący negocjować) – jakich psychtechnik i oddziaływań używać,
  aby dać sobie szansę na pozytywne zakończenie negocjacji.
 5. Radzenie sobie z trudnymi zagraniami drugiej strony – szantaż, presja, zastraszanie itp.