Negocjacje

Poznaj pełną ofertę Key Training.

NEGOCJACJE ZAKUPOWE I Z PODWYKONAWCAMI
– POZIOM 1

Czas trwania: 2 dni – 16 h

PROFIL UCZESTNIKA

Osoby prowadzące negocjacje zakupowe (działy zakupów, specjaliści ds. zakupów) oraz negocjacje z podwykonawcami/dostawcami (działy zakupów, specjaliści ds. zakupów, kierownicy projektów, kierownicy budów, kierownicy robót, inni specjaliści negocjujący z podwykonawcami/ dostawcami). Każdorazowo zawartość szkolenia budowana jest ściśle pod kątem konkretnych potrzeb uczestników i specyfiki prowadzonych przez nich negocjacji, a także branży, w której operują.

CELE SZKOLENIA

Celem tego szkolenia jest zaopatrzenie uczestników w takie instrumentarium negocjacji zakupowych i podwykonawcami, które poszerza znacząco ich warsztat wywierania wpływu w kontekście zakupowym:

 • Opanowanie przez uczestników umiejętności rozmów z handlowcami, dostawcami oraz podwykonawcami na takim poziomie, że są w stanie kończyć negocjacje zakupowe z danym partnerem na pożądanym z punktu widzenia firmy i budżetu poziomie.
 • Posługiwanie się przez uczestników szkolenia taką procedurą prowadzenia rozmów, stosowania technik oraz kolejnych kroków negocjacjach, aby znacząco zwiększać prawdopodobieństwo kończenie rozmów z pozytywnym rezultatem.
 • Praktyczne (za pomocą symulacji z życia zawodowego) zapoznanie uczestników z technikami negocjacyjnymi w zmiennych układach:
  – jeden-jeden,
  – zespół-zespół.
 • Rozpoznawanie blefów oraz innych technik stosowanych przez handlowców, dostawców i podwykonawców.
  Opanowanie właściwych reakcji negocjatorów na gry i triki stosowane przez drugą stronę.

KORZYŚCI

Szkolenie to pozwala na nabycie szerokiego i uniwersalnego wachlarza umiejętności ważnych z punktu widzenia prowadzenia efektywnych zakupowych i z podwykonawcami:

 • Uczestnicy nabywają umiejętność posługiwania się jasną strukturą prowadzenia skutecznych negocjacji zakupowych
  i z podwykonawcami/dostawcami wzbogaconą o konkretne techniki i sposoby oddziaływania na drugą stronę na różnych etapach negocjacji (przed, w trakcie oraz po rozmowach z drugą stroną).
 • Niezależnie od wyjściowego poziomu uczestnika treningu zajęcia dają możliwość takiego opanowania sposobów negocjowania, że dane osoba staje się daleko bardziej skuteczna w uzyskiwaniu pożądanych wyników negocjacji zakupowych oraz z podwykonawcami/dostawcami. Jest to możliwe, ponieważ uczestnicy szkolenia na bieżąco testują i trenują wszystkie przekazywane sposoby działania oraz techniki negocjacji w trakcie realistycznych symulacji opartych o sytuacji z życia zawodowego.
 • Opanowują umiejętność skuteczne finalizowanie negocjacji na optymalnym poziomie z punktu widzenia firmy i ograniczeń budżetowych.
 • Uczą się, jak nie ulegać presji oraz ultymatywnym technikom stosowanym przez drugą stronę.
 • Posługują się w sposób planowy ustępstwami, w tym – ustępstwami pozornymi tworzonymi przez strategie kwestii buforowych.
 • Żonglują technikami zakupowymi na podstawowym poziomie w orientacji na maksymalnie pozytywny efekt prowadzonych negocjacji.

METODOLOGIA

Szkolenie ma charakter niezwykle praktyczny i interaktywny. Oznacza to, że uczestnicy poznają techniki, strategie i sposób w oparciu
o omówienie i prezentacje trenera. Następnie trenują pokazane sposoby działania w trakcie symulacji negocjacji bazujących na rzeczywistych przykładach z codziennej praktyki zawodowej. Dodatkowym narzędziem, które wspomaga proces nauki jest ich analiza pod kątem zachowań
i działań danej osoby oraz użytych technik podczas negocjacji. W ten sposób uczestnicy otrzymują także dodatkowe korygujące informacje zwrotne dotyczące ich sposobu negocjowania ze strony trenera. Ponadto każdy z uczestników podczas szkolenia ćwiczy swoje umiejętności także w oparciu o studia przypadków (case studies).

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Co decyduje o skuteczności w negocjacjach zakupowych i z podwykonawcami.
 2. Procedura prowadzenia efektywnych negocjacji zakupowych i z podwykonawcami – kolejne kroki i działania.
 3. Kafeteria niezbędnych technik dla negocjatora z obszaru zakupów – ponad 30 technik i zagrań.
 4. Trafna obserwacja drugiej strony – jak odkrywać blef i kłamstwo.
 5. Ustępstwa pozorne – jak to robić skutecznie i posuwać negocjacje naprzód.
 6. Miękkie wpływanie na drugą stronę – jak subtelniej oddziaływać na partnerów rozmów bez użycia presji oraz jak stosować presję ukrytą.

USŁUGI DODATKOWO PŁATNE

1. FOLLOW- UP UTRWALENIE EFEKTÓW SZKOLENIA

Ponieważ chcemy, by zaproponowane szkolenie miało jak najlepsze odzwierciedlenie w rzeczywistości oraz aby nauka prezentowanych przez nas narzędzi była prawdziwie transformacyjnym doświadczeniem dla Państwa pracowników, a nie jedynie zdobytą wiedzą, proponujemy metody follow -up, czyli zestaw narzędzi utrwalających efekty szkolenia i sprawiających, że Państwa pracownicy będą mogli z łatwością wykorzystywać nowo nabyte umiejętności w praktyce zawodowej.

Poniżej przedstawiamy zestaw metod follow-up, które możemy wybiórczo lub w całości dołączyć do zaproponowanego programu szkolenia.

2. PRACE DOMOWE

To zadania do wykonania w formie pisemnej dla uczestników szkolenia. Są to najczęściej negocjacyjne case studies (studia przypadków). Przesyłamy je do wszystkich uczestników drogą elektroniczną i także elektronicznie oczekujemy na odpowiedzi. Następnie każdy z uczestników dostaje wyczerpującą informację zwrotną na temat swojej pracy. Zadania przygotowane dla uczestników mają formę praktycznej analizy przypadków czy przygotowania negocjacji w konkretnych warunkach. Każdorazowo uczestnicy muszą, wykorzystując umiejętności zdobyte podczas szkolenia i bazując na własnym doświadczeniu wygenerować optymalne rozwiązanie.

3. POST-TESTY

Post-testy mają za zadanie nie tyle sprawdzić umiejętności pracowników, co zmotywować ich do powrotu do treści ze szkolenia i dokonania analizy konkretnych przypadków zawartych w teście. Wszystkie pytania testowe są praktycznymi studiami przypadków. Uczestnicy dostają testy elektronicznie ok. 2 tygodni po szkoleniu, a następnie umawiamy się z nimi na rozmowę telefoniczną, podczas której przekazują nam swoje przemyślenia i analizę zadań testowych. Od razu dostają informację zwrotną oraz wskazówki do dalszego działania.

4. NAGRYWANIE SCENEK I UDZIELENIE INDYWIDUALNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ W FORMIE COACHINGU

W celu omówienia robieniu nagrań z uczestnikami i potem dawaniu im informacji zwrotnej twarzą w twarz lub za pomocą opisu oglądanie scenki negocjacyjnej i dawanie feedbacku w połączeniu z rodzajem coachingu negocjacyjnego.