Przywództwo

Poznaj pełną ofertę Key Training.

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
GENERACJA X/Y/Z

Czas trwania: 2 dni – 16 h

CELE SZKOLENIA
 • Zwiększenie wiedzy i umiejętności motywowani pracowników
 • Poznanie teorii motywacyjnych i motywatorów ważnych dla generacji X,Y,Z
 • Nabycie umiejętności budowania zaangażowania pracowników
 • Podniesienie świadomości managerów w zakresie czynników motywujących i demotywujących pracowników
PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie dedykwoane jest dla wszystkich osób, które chcą poznać metody i chcą się nauczyć umiejętności skutecznego motywowania pracowników.

METODOLOGIA

Praca warsztatowa, z indywidualnym podejściem do uczestników, ćwiczenia indywidualne, case’y, zadania zespołowe, elementy coachingu prowokatywnego i jasnej informacji zwrotnej, dyskusje grupowe, testy.

KORZYŚCI

 • Zwiększenie własnej skuteczności motywowania siebie i innych
 • Trenowanie rozmów motywujących
 • Wypracowanie strategii motywowania pracowników z Generacji X,Y,Z
 • Poznanie własnych motywatorów i ich wpływu na kierowanie ludźmi
 • Wypracowanie czynników motywujących i demotywujących w Firmie
SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

1. Co to jest motywacja?

2. Teorie motywacyjne – przegląd wiedzy

3. Jakie są źródła motywacji?

4. Motywacja kierownika i jej wpływ na zespół i pracowników

 • Monitoring wskaźników efektywności
 • Działania korygujące i wzmacniające
 • Realizacja celów a systemy motywacyjno – płacowe

5. Generacja X, Y, Z

 • Analiza czynników motywujących dla X,Y,Z
 • Słownictwo typowe dla X,Y,Z

6. Prezentacja badań i typologii pracowników

 • Jak motywować różne typy osób?
 • Różnorodność pracowników a motywacja

7. Jak radzić sobie z motywowaniem w trudnych sytuacjach?

 • Jak budować zaangażowanie pracowników?
 • Postawy wobec pracy – proaktywność i reaktywność

8. Cechy osobowości i ich wpływ na zaangażowanie

9. Budowanie zaangażowania w organizacji

 • Model PERMA
 • Rozmowa motywująca w praktyce
 • Analiza własnych pracowników i zespołów

10. Dekalog motywacji dla menedżera