Przywództwo

Poznaj pełną ofertę Key Training.

MISTRZOWSKA ROBOTA
PODNOSZENIE SKUTECZNOŚCI ZARZĄDZANIA

Czas trwania: 6 dni – 48 h

O SZKOLENIU

Obecnie kompetencje menedżera niższego szczebla zarządzania wyznacza nie tylko jego przełożony, czy też zarząd firmy, lecz również dynamicznie zmieniający się rynek. W realiach rynkowych XXI wieku Menedżer taki musi z jednej strony skutecznie motywować podwładnych do wydajnej pracy i gwarantować firmie planowany rozwój. Idąc dalej musi dbać o interesy firmy, ale też dbać o swoich podwładnych. Postawa Menedżera musi być wzorem dla zespołu oraz przykładem do naśladowania dla swoich podwładnych.

CELE

 • Uświadomienie roli jaką w zespole pełni Menedżer w czasach ostrej konkurencji rynkowej roku 2020 i kolejnych lat
 • Dostarczenie Uczestników niezbędnej wiedzy w obszarze zasad skutecznego zarządzania zespołem produkcyjnym
 • Przepracowanie wszystkich 11 funkcji skutecznego zarządzania niezbędnych do pełnienia roli skutecznego Szefa zespołu
 • Ujawnienie najczęściej popełnianych błędów, jakich dopuszczają się menedżerowie zespołów produkcyjnych + ich wyeliminowanie
 • Połączenie zarządzania twardego (na poziomie operacyjnym) z zarządzaniem miękkim (psychologiczne wpływanie na członków swojego zespołu)
 • Dostarczenie uczestnikom konkretnych narzędzi skutecznego zarządzania pracownikami do zastosowania w praktyce zawodowej

PROFIL UCZESTNIKA

Projekt szkoleniowy dla Liderów zespołów, Brygadzistów, Mistrzów, Kierowników i Dyrektorów w firmach produkcyjnych, budowlanych i logistycznych.

METODOLOGIA

Szkolenie ma charakter interaktywny i realizowane jest wyłącznie w formule warsztatowej. Wsad merytoryczny (w formie krótkich wykładów) zawsze osadzony jest w realiach konkretnych sytuacji zawodowych. Ulubioną metodą pracy szkoleniowej są analizy przypadków (Case Studies), które są kopią rzeczywistych, trudnych sytuacji zmuszających do intelektualnego wysiłku. Autorami Case Studies jest trener i/lub Uczestnicy szkolenia. Zadania i ćwiczenia realizowane podczas szkolenia zawsze nakierowane są na praktykę, cele i KPI’s. Analizujemy wszystkie newralgiczne obszary pracy Menedżerów zespołów produkcyjnych, które mają wpływ na skuteczność pracy tych zespołów. Szkolenie jest zawsze skutecznym forum wymiany doświadczeń pomiędzy Uczestnikami oraz w grupie Uczestnicy + trener. Moderowane dyskusje natomiast odkrywają zazwyczaj wszystkie „bóle” Uczestników, wskazując kierunki niezbędnych zmian w organizacji oraz obszary do rozwoju Uczestników. Każde szkolenie kończy się opracowaniem Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR) stworzonego przez każdego oddzielnego uczestnika.

KORZYŚCI

 • Podniesiemy na wyższy poziom świadomość menedżerów, wskazując potrzebne zmiany w obszarze posiadanej wiedzy, umiejętności jakie posiadają oraz przyjmowanych przez nich postaw
 • Przeanalizujemy oraz rozwiniemy te ich kompetencje, które wpływają na wyniki zespołu
 • Przygotujemy ich na większe zawodowe wyzwania, które nie są możliwe bez wzrostu zaangażowania ich zespołów
 • Dowartościujemy uczestników, wskazując ich rolę i znaczenie w swojej organizacji
 • Przekonamy uczestników, że warto stosować narzędzia wypracowane w trakcie tego szkolenia
 • Nabiorą pewności siebie w obszarze zarządzania ludźmi z użyciem nowych zasad/narzędzi menedżerskiego zarządzania
 • Przekonamy uczestników, że warto inwestować we własny rozwój, gdyż to zawsze się opłaca!

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Rola i znaczenie menedżera produkcji w strukturze zespołu produkcyjnego oraz ich wpływ na skuteczność, wydajności zespołów i pozycję firmy na rynku
 2. Postawa lidera i autorytet szefa zespołu produkcyjnego
 3. Właściwa informacja zwrotna – podstawa skutecznego zarządzania każdego Menedżera
 4. Skuteczna komunikacja na usługach skutecznego szefa zespołu produkcyjnego
 5. Psychologia na usługach skutecznego menedżera, czyli asertywność, empatia + wiele innych narzędzi
 6. Poziom motywacji zespołu/załogi i jej wpływ na skuteczność i wydajność pracowników
 7. Organizacja pracy, wyznaczanie i delegowanie zadań/uprawnień
 8. Decyzyjność i odpowiedzialność – kluczowe funkcje mające wpływ na skuteczność procesów produkcyjnych
 9. Skuteczne rozwiązywanie problemów w załodze produkcyjnej
 10.  Sztuka rozwiązywanie sporów i konfliktów w zespole firm produkcyjnych
 11.  Zarządzanie czasem, planowanie i priorytety w pracy lidera/brygadzisty
 12.  Kultura zarządzania oparta na pozytywnych ludzkich wartościach
 13. Awans wewnętrzny – szanse i zagrożenia dla menedżera, zespołu i firm
 14. Różnice pokoleniowe w składzie kadry menedżerskiej
 15. IPR. Indywidualny plan rozwoju kompetencji negocjacyjnych spisany przez każdego uczestnika

OPCJE DODATKOWE

 1. Sesja „follow up” – utrwalenie efektów szkolenia.
  Przepracowanie podczas 1 sesji szkoleniowej trudności z jakimi w praktyce spotkali Uczestnicy szkolenia na etapie wdrażania wypracowanych narzędzi.
 2. Zadania wdrożeniowe w postaci Case Studies.
  Opracowanie przez Uczestników strategii przeprowadzenia trudnych negocjacji. Opisane w Case Studies trudne sytuacje wymagają podejmowana decyzji menedżerskich i zastosowania dedykowanych narzędzi służących skutecznemu zarządzaniu zespołem.
 3. E-coaching.
  Po szkoleniu Uczestnicy mają prawo przez 3 m-ce kontaktować się z trenerem za pomocą skrzynki mailowej (lub opcjonalnie tel. komórkowego) w celu uzyskania wsparcia Uczestników w zarządzaniu na poziomie operacyjnym.