Przywództwo

Poznaj pełną ofertę Key Training.

MISTRZOWSKA ROBOTA
PODNOSZENIE SKUTECZNOŚCI ZARZĄDZANIA

Czas trwania: 8 dni – 64 h

Kompleksowy program rozowjowy składa się z 4 modułów

O SZKOLENIU

Obecnie kompetencje menedżera niższego szczebla zarządzania wyznacza nie tylko jego przełożony czy też zarząd firmy, ale także dynamicznie zmieniający się rynek. W realiach rynkowych XXI wieku menedżer musi skutecznie motywować podwładnych do wydajnej pracy i gwarantować firmie planowany rozwój. Jego zadaniem jest także dbałość o interesy
firmy, ale też o podwładnych. Postawa menedżera powinna być wzorem dla zespołu i przykładem do naśladowania dla podwładnych.

CELE

 • uświadomienie roli menedżera w zespole w czasach ostrej konkurencji rynkowej obecnie i w latach kolejnych;
 • dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy w obszarze zasad skutecznego zarządzania zespołem produkcyjnym;
 • przepracowanie wszystkich 11 funkcji skutecznego zarządzania niezbędnych do pełnienia roli skutecznego szefa zespołu;
 • pokazanie błędów najczęściej popełnianych przez menedżerów zespołów produkcyjnych  oraz metod eliminacji tych błędów;
 • połączenie zarządzania twardego (na poziomie operacyjnym) z zarządzaniem miękkim (psychologiczny wpływ na członków własnego zespołu)
 • dostarczenie uczestnikom konkretnych narzędzi skutecznego zarządzania pracownikami.

PROFIL UCZESTNIKA

Projekt szkoleniowy jest skierowany do liderów zespołów, brygadzistów, mistrzów, kierowników i dyrektorów w firmach produkcyjnych, budowlanych i logistycznych.

METODOLOGIA

Szkolenie ma charakter interaktywny i jest realizowane wyłącznie w formule warsztatowej. Wsad merytoryczny (w formie krótkich wykładów) zawsze osadzony jest w realiach konkretnych sytuacji zawodowych. Ulubioną metodą pracy szkoleniowej są analizy przypadków (Case Studies), które są kopią rzeczywistych, trudnych sytuacji zmuszających do intelektualnego wysiłku. Autorami Case Studies są trener i/lub uczestnicy szkolenia. Zadania i ćwiczenia realizowane podczas szkolenia zawsze nakierowane są na praktykę, cele i KPI’s. Analizujemy wszystkie newralgiczne obszary pracy menedżerów zespołów produkcyjnych, które mają wpływ na skuteczność pracy tych zespołów. Szkolenie jest zawsze skutecznym forum wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz w grupie uczestnicy + trener. Moderowane dyskusje natomiast odkrywają zazwyczaj wszystkie „bolączki” uczestników, wskazując kierunki niezbędnych zmian w organizacji oraz obszary do rozwoju uczestników. Każde szkolenie kończy się opracowaniem Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR) stworzonego przez każdego uczestnika.

KORZYŚCI

 • podniesiemy poziom świadomości menedżerów, wskazując potrzebne zmiany w obszarze posiadanej wiedzy, umiejętności jakie posiadają oraz przyjmowanych przez nich postaw;
 • przeanalizujemy oraz rozwiniemy te kompetencje, które wpływają na wyniki zespołu;
 • przygotujemy menedżerów na większe wyzwania zawodowe, których nie można zrealizować  bez wzrostu zaangażowania zespołów;
 • dowartościujemy uczestników, wskazując ich rolę i znaczenie w swojej organizacji;
 • przekonamy uczestników, że warto stosować narzędzia wypracowane w trakcie tego szkolenia;
 • dodamy im pewności siebie w obszarze zarządzania ludźmi z użyciem nowych zasad/narzędzi;
 • przekonamy uczestników, że warto inwestować we własny rozwój.

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Rola i znaczenie menedżera produkcji w strukturze zespołu produkcyjnego oraz wpływ na skuteczność wydajności zespołów i pozycję firmy na rynku.
 2. Postawa lidera i autorytet szefa zespołu produkcyjnego.
 3. Właściwa informacja zwrotna – podstawa skutecznego zarządzania każdego menedżera.
 4. Skuteczna komunikacja na usługach skutecznego szefa zespołu produkcyjnego.
 5. Psychologia na usługach skutecznego menedżera, czyli asertywność, empatia oraz wiele innych narzędzi.
 6. Poziom motywacji zespołu/załogi i jej wpływ na skuteczność i wydajność pracowników.
 7. Organizacja pracy, wyznaczanie i delegowanie zadań/uprawnień.
 8. Decyzyjność i odpowiedzialność – kluczowe funkcje mające wpływ na skuteczność procesów produkcyjnych.
 9. Skuteczne rozwiązywanie problemów w załodze produkcyjnej.
 10. Sztuka rozwiązywania sporów i konfliktów w zespołach firm produkcyjnych.
 11. Zarządzanie czasem, planowanie i priorytety w pracy lidera/brygadzisty.
 12. Kultura zarządzania oparta na pozytywnych ludzkich wartościach.
 13. Awans wewnętrzny – szanse i zagrożenia dla menedżera, zespołu i firm.
 14. Różnice pokoleniowe w składzie kadry menedżerskiej.
 15. IPR. Indywidualny plan rozwoju kompetencji negocjacyjnych spisany przez każdego uczestnika.

OPCJE DODATKOWE

 1. Sesja „follow up” – utrwalenie efektów szkolenia.
  Przepracowanie podczas 1 sesji szkoleniowej trudności, z jakimi w praktyce spotkali uczestnicy szkolenia na etapie wdrażania wypracowanych narzędzi.
 2. Zadania wdrożeniowe w postaci Case Studies.
  Opracowanie przez Uczestników strategii przeprowadzenia trudnych negocjacji. Opisane w Case Studies trudne sytuacje wymagają podejmowana decyzji menedżerskich i zastosowania dedykowanych narzędzi służących skutecznemu zarządzaniu zespołem.
 3. E-coaching.
  Po szkoleniu uczestnicy mają prawo przez 3 m-ce kontaktować się z trenerem mailowo (lub opcjonalnie telefonicznie) w celu uzyskania wsparcia w zarządzaniu na poziomie operacyjnym.