Negocjacje

Poznaj pełną ofertę Key Training.

MIĘDZYKULTUROWE NEGOCJACJE BIZNESOWE

Czas trwania: 2 dni 10 godzin

PROFIL UCZESTNIKA

 • Managerowie, kierownicy i samodzielni pracownicy pionów importu/eksportu i innych działów prowadzących negocjacje międzynarodowe,
 • Reprezentanci sektora publicznego, samorządowego i izb przemysłowo-handlowych, odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową w businessie,
 • Osoby chcących wzbogacić umiejętności interpersonalne w relacjach międzykulturowych w prowadzeniu biznesu.

CELE SZKOLENIA

 • Przekazanie wiedzy o: systemach wartości i kulturowych, sposobach działania i podejmowania decyzji w biznesie przez przedstawicieli różnych regionów świata,
 • Zapoznanie uczestników z zasadami efektywnego prowadzenia biznesu z partnerami, reprezentującymi różne sposoby komunikowania i negocjowania,
 • Praktyczne rozwinięcie umiejętności rokowań z partnerami zagranicznymi, reprezentującymi różne kulturowo style prowadzenia biznesu i negocjacji.

KORZYŚCI

 • Poznanie różnych kodów kulturowych w biznesie oraz ich wypływu na strukturę i przebieg negocjacji międzykulturowych z partnerami z Europy,
 • Poznanie różnorodności zachowań i typowych sposobów komunikacji werbalnej i niewerbalnej w różnych kulturach oraz ich wpływu na efektywność negocjacyjną,
 • Poznanie preferowanych przez określone kultury sposobów negocjacji oraz metod ich skutecznego zastosowania w negocjacjach z partnerami zagranicznymi,
 • Poznanie technik negocjacyjnych oraz sposobów ich dostosowania do przyjętej strategii negocjacyjnej z partnerami zagranicznymi.

METODOLOGIA

 • Mini wykłady i prezentacje,
 • Dyskusje grupowe moderowane przez prowadzącego,
 • Testy,
 • Ćwiczenia warsztatowe z nagrywaniem kamerą video i analizą przebiegu negocjacji.

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Co należy rozumieć pod pojęciem kultury i jakie są jej wymiary?
 2. Jakie czynniki kulturowe wpływają istotnie na prowadzenie biznesu i przebieg negocjacji międzynarodowych?
 3. Jak rozszyfrować negocjatora międzynarodowego i jak dostosować własne działania do jego osobowości i jego preferencji negocjacyjnych?
 4. Jaka jest istota, typy, techniki i przebieg negocjacji międzynarodowych na podstawowych obszarach kulturowych i najważniejszych krajach świata?
 5. Jak rozpoznać intencje partnera stołu negocjacyjnego i jak się do nich dostosować?
 6. Jakie elementy należy uwzględnić przy systemowym przygotowaniu się do negocjacji z partnerem, reprezentującym inne kultury, zwłaszcza odległe geograficznie?
 7. Jak efektywnie prowadzić w praktyce negocjacje międzynarodowe?