Trenerzy współpracujący z nami.

Nasza siła

Michał Krüger

Trener, Coach, Konsultant

Drukuj

Profil
Jest trenerem oraz twórcą wielu cenionych programów szkoleniowych m.in. Akademia Profesjonalnej Sprzedaży, Akademia Zarządzania Projektami, Akademia Umiejętności Trenerskich. Laureat prestiżowej nagrody „Potencjały trenerskie 2010″ organizowanego przez Grupę TP w kategorii „Szkolenia sprzedażowe”. Obecnie Ekspert ds. szkoleń w Centrum Kompetencji Sprzedażowych Orange Polska.

Specjalizacja
Specjalizuje się w szkoleniach sprzedażowych oraz praktycznych warsztatach wprowadzających w obszar zarządzania projektami, Agile w praktyce, zarządzanie interesariuszami i komunikacją w projekcie, warsztaty design thinking.

Styl pracy
Prowadzi szkolenia w sposób dynamiczny z wykorzystaniem wielu metod aktywizujących, m.in. action learning,
gry symulacyjne, odgrywanie ról, metoda projektu.

Przebyte szkolenia
• Facylitacja w pracy z grupami i zespołami – program realizowany przez TMS Consulting
• Narzędzia facylitatora – szkolenie realizowane przez Kontrakt OSH
• Moderator Design Thinking – program realizowany przez Design Thinking Institute
• AgilePM Foundation – szkolenie akredytowane realizowane przez Inprogress (2018)
• Analiza transakcyjna dla trenerów – szkolenie realizowane przez Transmisja Consulting
• Prince 2 Foundation – szkolenie akredytowane realizowane przez OMEC
• Warsztaty Trenerskie – House of Skills
• Szkoła Trenerów Biznesu – Grupa TP
• Projektowanie gier szkoleniowych i symulacyjnych – Grow In Game
• Coaching i Mentoring – Franklin University
• Creative Problem Solving – Franklin University
• CoachWise Essentials™ – Coaching Center
• CoachWise Equipped™ – Coaching Center
• Szkoła Coachingu Zespołowego i Grupowego – Pracownia Coachingu NOVO
• Akademia PMP® – PM Experts
• Negocjacje w biznesie – Instytut Rozwoju Biznesu
• Prowadzenie prezentacji biznesowych – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
• Praktyczne zastosowanie Modelu Trójkąta Dramatycznego w procesach zarządzania zmianą – Grupa Firm Doradczych Values

Prowadzi szkolenia
Sprzedaż:
• Techniki sprzedaży doradczej
• Sprzedaż wiązana w praktyce
• Psychologia sprzedaży
• Umawianie spotkań sprzedażowych B2B przez telefon
• Wywieranie wpływu w sprzedaży
• Metody pracy z tzw. trudnym klientem
• Standard obsługi klienta wspierający sprzedaż
• Narzędzia menedżera sprzedaży – coaching operacyjny
Zarządzanie projektami:
• Wprowadzenie do zarządzania projektami
• Agile w praktyce. Wprowadzenie do Scrum
• Budowanie zespołu projektowego
• Zarządzanie interesariuszami i komunikacją w projekcie
• Warsztaty Design Thinking

„Nie przyszedłem nikogo nauczać, tylko sprowokować do myślenia.”

To moje motto