Szkolenia zamknięte

Poznaj pełną ofertę Key Training.

MENEDŻER JAKO COACH

O SZKOLENIU

Szkolenie to jest skierowane do wszystkich osób na stanowiskach menedżerskich, którym podlega mniejszy lub większy zespół. Mogą to być liderzy zarówno z dużym doświadczeniem, jak i osoby zaczynające swoja karierę na stanowisku kierowniczym. Przez kompleksowość oferowanych narzędzi proponowane szkolenie pozwala rozwinąć szereg kompetencji niezbędnych dla prawdziwego lidera zespołu.

Każdorazowo zawartość szkolenia budowana jest ściśle pod kątem konkretnych potrzeb uczestników i specyfiki ich zespołów.

CELE SZKOLENIA

Coaching to coraz bardziej popularne narzędzie stymulowania rozwoju pracowników stosowane w organizacjach. Umożliwia on aktywny, ukierunkowany rozwój pracowników, a w efekcie poprawę funkcjonowania i lepsze wyniki dla poszczególnych działów, a rezultacie dla firmy jako całości. Okazuje się, że dzięki relacyjnemu systemowi pracy w duchu coachingu przedsiębiorstwa poprawiają wskaźniki finansowe i pozycję konkurencyjną na rynku. Uzyskanie takich efektów jest możliwe jedynie przy głębokim zaangażowaniu kadry menedżerskiej, rozumiejącej założenia i warunki prowadzenia coachingu w procesie zarządzania oraz rozwoju podwładnych.

Aby w pełni czerpać z dobrodziejstw pracy metodą coachingu trzeba dokładnie zrozumieć i poznać sposób działania w czasie zarządzania podległym zespołem. Prezentowane szkolenie poświęcone jest coachingowi menedżerskiemu oraz budowaniu relacji pomiędzy bezpośrednim przełożonym, a pracownikiem. Obejmuje ono:

 • Nabywanie umiejętności umożliwiających optymalne wykorzystanie potencjału pracowników
 • Zdobywanie wiedzy dotyczącej efektywnego określania obszarów do rozwoju na danym stanowisku pracy i w przypadku konkretnego pracownika.
 • Nabywanie umiejętności prowadzenia rozmowy coachingowej z pracownikami/pracownikami w różnych kontekstach zawodowych.
 • Nabycie umiejętności przekazywania informacji zwrotnej w sposób coachingowy.
 • Nabycie umiejętności przekazywania informacji zwrotnej w sposób coachingowy.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej psychologicznych aspektów w coachowaniu podległej kadry.
 • Nabycie umiejętności motywowania pracowników poprzez świadome działania menedżera-coacha.

PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie to jest skierowane do wszystkich osób na stanowiskach menedżerskich, którym podlega mniejszy lub większy zespół. Mogą to być liderzy zarówno z dużym doświadczeniem, jak i osoby zaczynające swoja karierę na stanowisku kierowniczym. Przez kompleksowość oferowanych narzędzi proponowane szkolenie pozwala rozwinąć szereg kompetencji niezbędnych dla prawdziwego lidera zespołu.
Każdorazowo zawartość szkolenia budowana jest ściśle pod kątem konkretnych potrzeb uczestników i specyfiki ich zespołów.

METODOLOGIA

Szkolenie ma charakter praktycznych warsztatów rozwoju umiejętności menedżerskich. Oznacza to, że uczestnicy poznają model funkcjonowania w roli menedżera-coacha wraz konkretnymi technikami i strategiami w oparciu o case studies, omówienia, przykłady i prezentacje trenera. Następnie trenują pokazane sposoby działania jako menedżer-coach w trakcie symulacji bazujących na rzeczywistych sytuacjach z pracownikami i grupami pracowniczymi. Zatem całość opanowywania nowych umiejętności odbywa się poprzez ćwiczenia własne oraz obserwację działań innych uczestników, co jest najskuteczniejszym sposobem przyswajania nowych kompetencji.

KORZYŚCI

Po tych ważnych dla menedżerów zajęciach każdy z nich wchodzi na bardziej świadomy poziom bycia liderem kompletnym:

 • Narzędzia coachingowe, które uczestnicy otrzymują na tym szkoleniu pozwalają im w nowy sposób rozumieć pracowników oraz ich sposób funkcjonowania.
 • Dają one im także możliwość innego rozmawiania, korygowania, rozwijania, motywowania i budowania relacji z podległą kadrą niż robi to klasyczny menedżer.
 • W ten sposób poszczególne jednostki oraz zespół jako całość mogą zacząć funkcjonować w nowy lepszy i bardziej efektywny sposób, a jednocześnie zaangażowanie i motywacja pracowników zaczynają w naturalny sposób rosnąć.
 • Ponadto również osobiste zadowolenie menedżera z pracy znacząco wzrasta.

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Menedżer jako coach – co to oznacza w praktyce.
 2. Narzędzia budowanie pozytywnych relacji z podwładnym jako podstawa oddziaływań coachingowych.
 3. Zrozumienie psychologii i indywidualności pracownika – nie każdy jest taki sam – jak różnicować narzędzia oddziaływania i współpracy z konkretną osobą.
 4. Struktura działań coachingowych menedżera w skali makro i mikro – praktyka rozwijania podległej kadry w trakcie działań i rozmów (techniki, strategie, procedury).
 5. Zmiana funkcjonowania motywacyjnego i zadaniowego swoich pracowników pod wpływem coachingowych oddziaływań menedżera – coachingowe narzędzia rozwoju.
 6. Zbudowania w sobie postawy właściwej dla coacha-menedżera.