Mapa Kompetencji

Poznaj pełną ofertę Key Training.

MAPA KOMPETENCJI®

O BADANIU

Mapa Kompetencji© to kompletny zbiór opisów i narzędzi niezbędnych do wprowadzenia do firmy systemu zarządzania kompetencjami. Na opracowanie składają się konkretne opracowania tj. katalog 36 kompetencji (nazwa, definicja, wskaźniki i opisy na pięciu poziomach), karty kompetencyjne i wskazówki rozwojowe dla każdej z kompetencji. Materiał uzupełniony jest podręcznik użytkownika oraz serią filmów edukacyjnych. Całość dostępna jest w formie wydruku oraz edytowalnych plików elektronicznych. Zakres wykorzystania Mapy Kompetencji możemy odnieść do niemal wszystkich obszarów efektywnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

KIEDY NALEŻY WDROŻYĆ MAPĘ KOMPETENCJI

 • Dążymy do kompleksowego uporządkowania i połączenia takich obszarów jak opisy stanowisk, rekrutacja, systemy ocen, szkolenia i rozwój, ścieżki kariery etc.
 • Chcemy rekrutować na stanowiska osoby posiadające kompetencje umożliwiające im efektywne wykonywanie powierzonych zadań
 • Pracownicy nie otrzymują informacji zwrotnej na temat swoich kompetencji i możliwości rozwoju
 • Chcemy proponować pracownikom adekwatne, a przez to skuteczne działania rozwojowe
 • Nie jesteśmy w stanie ocenić skuteczności podejmowanych działań rozwojowych
 • Nie mamy pełnego obrazu rzeczywistego potencjału naszych pracowników
 • Chcemy zoptymalizować wydatki na działania rozwojowe

CO OFERUJEMY

 • Dostęp do pełnych opisów 36 kompetencji
 • Narzędzia i opracowania wspierające:  Karty kompetencyjne, wskazówki rozwojowe dla każdej z kompetencji, podręcznik użytkownika, uzupełniające filmy edukacyjne
 • Zdalne (lub opcjonalnie bezpośrednie) konsultacje wdrożeniowe
 • Competency Profiler – narzędzie IT (na bazie MS Excela) do szybkiego tworzenia profili kompetencyjnych.
 • Opcjonalnie: szkolenia edukacyjne dla kadry menedżerskiej i pracowników dotyczące zarządzania i rozwoju kompetencji
 • Opcjonalnie: wsparcie w projektach wdrożeniowych z obszaru zarządzania kompetencjami

ZAKRESY DODATKOWEGO WYKORZYSTANIA

 • Przygotowanie i weryfikacja skuteczności programów szkoleniowo – rozwojowych
 • Przygotowanie planów karier
 • Selekcja kandydatów na kluczowe stanowiska

ROZWIĄZANIA I NARZĘDZIA

 • Katalog Kompetencji, składający się ze skal obserwacyjnych, kart kompetencyjnych – wydruk oraz pliki
 • Wskazówki rozwojowe dla każdej z kompetencji – wydruk oraz pliki.
 • Podręcznik użytkownik.
 • Competency Profiler – narzędzie IT (na bazie MS Excela) do szybkiego tworzenia profili kompetencyjnych.
 • Materiały edukacyjne dla kadry menedżerskiej – zarówno w formie tradycyjnej prezentacji multimedialnej