Trenerzy współpracujący z nami.

Nasza siła

Krzysztof Kudeń

Trener, Coach, Niezależny ekspert, Doradca.

Drukuj

Specjalizacja
Praktyk biznesu – doświadczony, odpowiedzialny manager. Uważa, że kluczem do sukcesu jest wysoka świadomość biznesowa pracowników na równych szczeblach w strukturze organizacyjnej firm oraz podejście do zagadnień, które oparte jest na właściwej kompleksowej ocenie w organizacjach 3 obszarów: kompetencji, projektów i procesów. Nade wszystko ceni u ludzi odpowiedzialność, zaangażowanie i skupienie na celach oraz relacje oparte na wysokiej zawodowej etyce i wartościach.

Specjalizuje się:
• w negocjacjach biznesowych
• w skutecznym procesie sprzedażowym
• we wszystkich 11 niezbędnych kompetencjach menedżerskich decydujących o sukcesach zespołów
• we wdrażaniu niezbędnych zmian w organizacjach
• w opracowywaniu i implementacji nowoczesnej kultury zarządzania obejmującej potrzeby starszego i młodego pokolenia
• w układaniu zespołów/organizacji za pomocą efektywnych procedur
• w kompleksowym wspieraniu organizacji sprzedażowych (strategia, rekrutacja, standardy, procedury, kompetencje, sprzedaż, negocjacje, obsługa klienta, KPI’s, ..), dla wygrywania na konkurencyjnych rynkach i dynamicznego rozwoju
• od 14 lat pracuje dla firm produkcyjnych skutecznie doradzając i szkoląc pracowników produkcyjnych i biurowych z zastosowaniem własnych autorskich programów/projektów.

 

Styl pracy
Szkolenia mają charakter interaktywny i realizowane są wyłącznie w formule warsztatowej. Wsad merytoryczny (w formie krótkich wykładów) zawsze osadzony jest w realiach konkretnych zawodowych sytuacjach. Ulubioną metodą pracy szkoleniowej są analizy przypadków (Case Studies), które są kopią rzeczywistych, trudnych sytuacji zmuszających do intelektualnego wysiłku. Autorami Case Studies jest trener i/lub Uczestnicy szkolenia. Praktyczne wnioski w obszarze omawianych Case Studies w postaci wypracowanych narzędzi/zasad zawsze są analizowane pod kątem możliwości ich zastosowania w praktyce oraz ich skuteczności. Podczas szkolenia każdy Uczestnik kilkakrotnie otrzymuję profesjonalny, indywidualny feedback, a szkolenia są pożytecznym forum wymiany doświadczeń moderowanym przez trenera. Zadania realizowane podczas szkoleń zawsze nakierowane są na praktykę, cele i KPI’s.

Przebyte szkolenia
• Szkoła Trenerów Biznesu „Matrik” w Krakowie
• Certyfikacja jako Trener Biznesu w oparciu o British Standards of Training
• Akredytacja trenera PARP
• Kurs „Różnice Międzykulturowe w biznesie” organizowany przez SWPS w Warszawie
• Skuteczne negocjacje biznesowe – Ernst & Young
• Zaawansowane negocjacje biznesowe – Ernst & Young
• Skuteczne negocjacje zakupowe – Ernst & Young
• Obecnie w trakcie procesu certyfikacji „Integrity Selling” – przy INTEGRITY Solutions, USA, Nashvile
• Obecnie w trakcie procesu certyfikacji „Integrity Coaching”- przy INTEGRITY Solutions, USA, Nashvile

Prowadzi szkolenia
Sprzedaż i negocjacje:
• Skuteczny proces sprzedażowy
• Skuteczna sprzedaż „on line”
• Sztuka negocjacji:
Negocjacje sprzedażowe
Negocjacje zakupowe
Negocjacje windykacyjne
• Negocjacje zawansowane
• Zarządzanie zespołem sprzedażowym
• Zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedażowym
• Profesjonalna obsługa klienta oraz obsługa trudnego klienta
• Tworzenie systemów premiowych/motywacyjnych dla handlowców
• Analiza wąskich gardeł w organizacjach sprzedażowych + działania naprawcze

Efektywne zarządzanie zespołem:
• Diagnozowanie wąskich gardeł w obszarze zarządzania całą organizacją
• Zarządzanie zmianą w organizacji w warunkach gospodarki wolnorynkowej
• Mistrzowska robota – kompetencje Menedżera w firmach produkcyjnych (brygadziści, mistrzowie, kierownicy, dyrektorzy)
• Akademia Menedżera. Kompletne kompetencje Menedżerskie
– Skuteczny Menedżer – Start na Menedżera
– Skuteczny Menedżer – Menedżerski profesjonalizm
– Skuteczny Menedżer – Tajemnice sukcesu
• Budowanie skutecznego zespołu
• Coaching oraz coaching menedżerski
• „Leadership”. Kiedy menedżer staje się liderem?
• Współpraca i organizacja w zespole z wykorzystaniem synergii zespołu
• Sztuka motywowania pracowników w warunkach wolnego rynku

Pozostałe obszary:
• Skuteczne zarządzanie sobą w czasie
• Skuteczne zarządzanie stresem w pracy i w życiu
• Sztuka skutecznej komunikacji w biznesie
• Sztuka profesjonalnej prezentacji i autoprezentacji
• „Savoir vivre” w pracy zawodowej i biznesie
• Erystyka, czyli umiejętność twórczego rozwiązywania sporów i konfliktów w trudnych warunkach rynkowych

„Gdy zawodowo się zagapisz, to szanse rynkowe uciekną Ci na dobre! Bądź więc uważny, skoncentrowany i świadomy.

To moje motto