Efektywność osobista

Poznaj pełną ofertę Key Training.

KOMUNIKACJA I ASERTYWNOŚĆ W BIZNESIE

Czas trwania: 2 dni – 16 h

CELE SZKOLENIA
 • Nabycie wiedzy i umiejętności wykorzystywania strategii komunikowania się w organizacji i biznesie
 • Poznanie technik asertywnych i strategii stosowania w praktyce
 • Wdrożenie strategii udzielania informacji zwrotnych w organizacji
 • Poznanie typologii komunikowania się z innymi
PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą pracować nad poprawą komunikacji i asertywności w biznesie i na polu osobistym. To program, który przynosi korzyści dla menedżerów jak również dla specjalistów.

METODOLOGIA

Praca warsztatowa, z indywidualnym podejściem do uczestników, ćwiczenia indywidualne, case’y, zadania zespołowe, elementy coachingu prowokatywnego i jasnej informacji zwrotnej, dyskusje grupowe, testy.

KORZYŚCI

 • Zwiększenie własnej efektywności komunikowania się z innymi
 • Poznanie własnych ograniczeń komunikacyjnych i silnych stron
 • Trenowanie stosowania technik asertywnych w praktycznych ćwiczeniach
 • Podniesienie własne pewności siebie i umiejętności stawiania granic w życiu zawodowym
SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA
 1. Struktury przepływu informacji w organizacji
 2. Efektywna komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Kwadrat komunikacyjny wg. Von Thuna
 • Komunikaty typu TY i JA
 • Emocje w procesie komunikacji
 • Aktywne słuchanie w praktyce

3. Poszukiwanie i dawanie informacji – koncepcja Joharii

4. Informacja zwrotna w relacjach interpersonalnych i zawodowych

 • Model FUKO w praktyce
 • Jak udzielać informacji zwrotnych i nie psuć relacji?
 • Emocje w procesie komunikowania się z innymi

5. Bariery w procesie komunikowania się z innymi

6. Mój styl komunikowania się z innymi (wg Jung)

 • Analiza własnego stylu komunikacyjnego – autodiagnoza
 • Omówieni typologii Junga – kim jestem ?
 • Zastosowanie stylu komunikacyjnego w rozmowach
 • Rozpoznawanie i dopasowanie stylu komunikacji z współpracownikami

7. Asertywność w biznesie

 • Co to jest asertywność
 • Zastosowanie technik asertywnych w kontaktach z innymi

8. Zakończenie szkolenia, zadania rozwojowe – nad czym pracować po szkoleniu?