Job Profiler

Poznaj pełną ofertę Key Training.

JOB PROFILER

KOMPETENCYJNY OPIS STANOWISK PRACY

Przygotowanie profesjonalnych Kompetencyjnych Opisów Stanowisk Pracy (KOSP) to jedno z podstawowych zadań zarówno rozwijających się jak i wysokoefektywnych organizacji. Jednoznaczne standardy i narzędzia pozwalające na dokonanie poprawnych, użytecznych praktycznie i elastycznych opisów to klucz do odpowiedniej organizacji pracy i wdrożenia kompleksowych rozwiązań w całym obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Warto w tym zakresie wykorzystać uniwersalne a jednocześnie proste i sprawdzone na polskim rynku narzędzie jakim jest JOB PROFILER. Jest to elastyczne narzędzie IT (na bazie MS Excel) dedykowane do tworzenia KOSP.

KIEDY WARTO WYKORZYSTAĆ JOB PROFILER

 • Należy uporządkować takie kwestie jak: zakresy odpowiedzialności i zadań pracowników, wymagania, działania szkoleniowo – rozwojowe, wynagrodzenia etc.
 • Pracownicy nie mają jasno określonych wskaźników efektywności i/lub ścieżek kariery
 • Weryfikujemy bądź tworzymy systemy motywacyjno – płacowe
 • Planujemy zatrudnić nowych pracowników i potrzebujemy usprawnić proces rekrutacji i selekcji
  wdrażamy rozwiązania pozwalające na profesjonalizację polityki personalnej
 • Przygotowujemy ścieżki kariery dla pracowników

FUNKCJONALNOŚCI

 • Jednolity format opisu stanowiska
 • Edytowalne słowniki – w tym:
  – Inwentarz Zadań Organizacyjnych (zestawienie zadań, które mogą być wykonywane na różnorodnych stanowiskach)
  – Indeks wskaźników efektywności (KPI Index)
  – Lista Kompetencji – z opisem na pięciu poziomach
 • Inne ważne kategorie KOSP (kwalifikacje, warunki pracy etc.)
 • Podręcznik użytkownika opisujący krok po kroku działania związane z opracowaniem KOSP
 • Możliwość wykorzystania bazy 350 opisanych stanowisk

CO OFERUJEMY

 • Narzędzie Job Proliler wraz z wyjściowymi słownikami
 • Dopasowanie słowników do specyfiki firmy
 • Przygotowanie opisów dla wybranych stanowisk
 • Wsparcie w tworzeniu KOSP dla dowolnej ilości stanowisk
 • Warsztat dla przedstawicieli firmy oraz podręcznik użytkownika Job Profiller
 • OPCJA – wsparcie przedstawicieli firmy w wykorzystaniu KOSP w innych procesach HR