Trenerzy współpracujący z nami.

Nasza siła

Jerzy Żylak

Negocjator, Manager, Trener biznesu, Wykładowca.

Drukuj

Profil
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH i studiów podyplomowych w Instytucie Zastosowania Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Praktyk z ponad 30-letnim doświadczeniem biznesowym w zakupach i zaopatrzeniu, logistyce, sprzedaży, marketingu i negocjacjach handlowych, głównie międzynarodowych. Od 10 lat dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami zawodowymi, prowadząc szkolenia, przede wszystkim z negocjacji oraz projekty doradcze z zakresu zarządzania i zakupów. Od 8 lat wykładowca na Podyplomowym Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw i Podyplomowych Studia Menedżerów Zakupów SGH w Warszawie.

Specjalizuje się
Prowadzi przede wszystkim szkolenia z negocjacji biznesowych: zakupowych i międzykulturowych. Ma ogromne doświadczenie w zakupach, zaczynał od stanowiska kupca, poprzez product managera i szefa kategorii towarowej doszedł do pozycji dyrektora zakupów i dyrektora zarządzającego. Poznał wiele grup asortymentów non food. Pracował w firmach: polskich produkcyjno-handlowych, międzynarodowych, sieciach handlowych, importowo-dystrybucyjnych.
W jego portfolio także szkolenia z prowadzenia handlu międzynarodowego. Ponad 7-letnia praca w RFN pozwolił mu poznać specyfikę prowadzenia biznesu w krajach Unii Europejskiej. Ma także praktyczne doświadczenia z partnerami z krajów: Europy Wschodniej, Egiptu, Turcji, Indii, Chin i Japonii.

Styl pracy
Sukces w biznesie to „80% potu i 20% polotu”, dlatego też na swoich szkoleniach nie uczy tricków czy manipulacji, tylko wzbogaca wiedzę teoretyczną i rozwija na praktycznych warsztatach kompetencje fachowe i inteligencję biznesową uczestników. Jego szkolenia to nie nudne, teoretyczne wykłady czy omawianie prezentacji, tylko: testy, ćwiczenia indywidualne i grupowe, burzliwe dyskusje, praktyczne ćwiczeniach warsztatowych opartych o scenariusze, specjalnie przygotowane na szkolenie, uwzględniające zakres tematyczny i specyfikę negocjacji grupy uczestników. Są rejestrowane a następnie analizowane przez uczestników pod przewodnictwem trenera z punktu widzenia kryteriów, uzgodnionym między uczestnikami a trenerem: struktura i przebieg negocjacji, dostrzeżone strategie i techniki, sposoby komunikacji i skuteczność argumentacji stanowiska negocjacyjnego, ocena rezultatu w odniesieniu do warunków brzegowych sytuacji wyjściowych i przyjętych założeń negocjacyjnych. Każdy z uczestników otrzymuje od trenera i pozostałych członków grupy korygujące informacje zwrotne dotyczące ich sposobu negocjowania.
Jego szkolenia cechują się elastycznością programową i dużą swobodą, pozwalającą na otwarcie się osób w nich biorących, umożliwiające osiąganie bardzo dobrych rezultatów szkoleniowych. Trener stara się uwzględniać potrzeby czy oczekiwania uczestników i w sposób maksymalny reaguje na nie podczas szkolenia.

Przebyte szkolenia
• Moderacja wizualna
• Zasady przywództwa
• Komunikacja międzyludzka
• Zasady efektywności pracy
• Sztuka negocjacji
• Sztuka prezentacji
• Tryb podejmowania decyzji 
• Zarządzanie projektami
• „Profesjonalny trener – szkolenie doskonalące warsztat trenerski”
• Proces grupowy

Prowadzi szkolenia
• Skuteczne techniki negocjacji zakupowych i sprzedażowych
• Intensywne warsztaty negocjacyjne dla zaawansowanych
• Zarządzanie zakupami
• Negocjacje warunków umowy zakupu
• Umowy zakupu – zabezpieczenia prawne i finansowe
• Organizacja i techniki handlu zagranicznego
• Strategie eksportowe
• Przygotowanie eksportowej oferty handlowej
• Kontrakt eksportowy
• Transakcje eksportowe
• Negocjacje handlowe z sieciami handlowymi
• Dział zakupów źródłem optymalizacji kosztów 
• Negocjacje międzynarodowe – aspekt komunikacyjny i kulturowy

„Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.

To moje motto