Work Life Balance

Poznaj pełną ofertę Key Training.

JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWONOŚĆ
I ZAPOBIEC WYPALENIU ZAWODOWEMU

Czas trwania: 2 dni – 16 h

O SZKOLENIU

Szkolenie ma za zadanie zapoznanie uczestników ze skutkami życia w przewlekłym stresie, rozpoznanie przyczyn własnych problemów zdrowotnych i emocjonalnych oraz poznanie skutecznych metod radzenia sobie z nimi. Prowadzący zaprezentuje naukowe informacje na temat zmian zachodzących w organizmie na skutek stresu i  jego wpływ na czynności intelektualne. Omówione zostaną najbardziej popularne dolegliwości u osób w wieku produkcyjnym spowodowane przeciążeniem, wsparte przykładami z doświadczeń klinicznych prowadzącego.
W ćwiczeniach zarówno grupowych jak i indywidualnych przetrenowane zostaną techniki budowania odporności, wykorzystania oddechu
w stresie, rozwijania zdolności koncentracji oraz ćwiczenia fizyczne możliwe do wykonywania w biurze . Oprócz zdobycia umiejętności bezpiecznych sposobów redukcji napięć, uczestnicy nauczą się dbać o swoje zdrowie i wspierać samych siebie. Zastosowanie tej wiedzy przełoży się na poprawę czynności intelektualnych, relacji międzyludzkich, zapobiegnie wypaleniu zawodowemu oraz ograniczy ilość absencji w pracy.

CELE

 • Nauka zadbania o zdrowie fizyczne i psychiczne
 • Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych dot. bezpiecznych spsosobów redukcji poziomu stresu w miejscu pracy i w domu
 • Zwiększenie wydajności zawodowej
 • Zdobycie wiedzy dot. zapobiegania wypaleniu zawodowemu

PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie skierowane jest dla osób, które narażone są na pracę pod presją czasu, obserwują u siebie wysoki poziom stresu, permanentne zmęczenie, złość, irytację, wypalenie zawodowe.

METODOLOGIA

Warsztat prowadzony jest w sposób dynamiczny z wykorzystaniem nowoczesnych metod ćwiczeniowych, w tym głównie aktywizujących takich jak: ćwiczenia indywidualne i zespołowe, metody terapeutyczne i rehabilitacyjne, wizualizacje . Trening jest prowadzony przez doświadczonego trenera, co zapewnia indywidualne podejście do każdego uczestnika i największą efektywność ćwiczeń oraz bezpośrednia korektę wykonywanych zadań i natychmiastową informację zwrotną.
Podczas szkolenia o rzeczach trudnych mówimy w prosty, łatwy do zapamiętania sposób.
Szkolenie prowadzone w formie warsztatu, gdzie stosunek wykładu do ćwiczeń wynosi 20% do 80%.

KORZYŚCI

Dowiesz się:

 • Czym jest stres i jaka jest jego fizjologia
 • Jakie dolegliwości wywołuje przewlekły stres i jaka jest zależność między chorobą a rodzajem konfliktu biologicznego
 • Jakie są źródła stresu
 • Jaki wpływ mają Twoje przekonania i czy na pewno są Twoje
 • W jaki sposób doświadczenia Twoich przodków wpływają na wybór zawodu i stosunek do pracy
 • Czy Twoje doświadczenia z okresu płodowego i okołoporodowego mogą wpływać na Twoją pracę.

Nauczysz się:

 • Identyfikować źródło Twojego napięcia
 • Dbać o swoje zasoby energetyczne, co je wzmacnia, a co osłabia
 • Bezpiecznych sposobów redukcji napięcia
 • Ćwiczeń, które możesz wykonywać w pracy, aby zapobiec przeciążeniu układu ruchu
 • Prostych ćwiczeń uwalniających stres z ciała
 • Wykorzystywać oddychanie, aby dodać sobie energii albo wyciszyć
 • Jak zatrzymywać natłok myśli
 • Jak ułatwić sobie zasypianie za pomocą prostej medytacji
 • Łatwych sposobów na poprawę koncentracji i rozwijanie uważności
 • Jak odpuszczać, asertywnie odmawiać i zaopiekować się sobą
 • Jak rozwijać świadomość

PROGRAM SZKOLEŃ

 1. Definicja stresu.
 2. Fizjologia stresu – wpływ na różne systemy ciała i czynności intelektualne.
 3. Dr. Bruce Lipton twórca Nowej Biologii i nowego spojrzenia na stres.
 4. Źródła stresu:
  – zewnętrzne – do takich przygotowała nas natura np. spotkanie z drapieżnikiem. Każdy reaguje tak samo
  – wewnętrzne – przekonania
 5. Stres jako przyczyna choroby – omówienie wybranych przykładów.
 6. Na jakim poziomie świadomości żyjesz ? Test na określenie własnego poziomu świadomości.
 7. Sposoby radzenia sobie ze stresem i zachowania dobrego samopoczucia. Poszukiwanie własnych sposobów na radzenie sobie ze stresem.