Strefa wiedzy

Inteligentni Ludzie nigdy nie przestają się uczyć

JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ MANAGERA I ZAPOBIEC WYPALENIU ZAWODOWEMU

30 styczeń 20 | Uncategorized | 0 komentarzy

Zarządzanie zespołem ludzi jest jednym z największych wyzwań zawodowych. Jest to praca wymagająca wielu różnorodnych kompetencji. Oprócz wiedzy i doświadczenia branżowego dobry manager musi być strategiem i analitykiem, motywatorem i inspiratorem, a także uważnym psychologiem. Połączenie tych wszystkich umiejętności z pewnością wywołuje dużo napięć. Zwłaszcza, że manager poddany jest podwójnej presji, zarówno ze strony swoich przełożonych jak i podwładnych. Wymagania te są trudne do spełnienia, dlatego rozwój nie tylko kompetencji kierowniczych, ale przede wszystkim osobistych powinien stanowić bazę, na której można budować udaną karierę. Nadrzędnym celem pracy lidera jest zwiększanie efektywności zespołu, którym zarządza, ale co z jego osobistą efektywnością? W jaki sposób ma on zadbać o własne zasoby, by móc wykorzystywać swój maksymalny potencjał nie tylko jako pracownika, ale przede wszystkim jako człowieka?

Sukces wymaga ogromnych ilości energii, więc bardzo ważną umiejętnością jest dbanie o jej zasoby i stałe ich odnawianie.

Według badań psychologów aż 95% managerów ocenia swoją pracę jako stresującą!

Czy w warunkach przewlekłego stresu można wykazywać się pełnią swoich możliwości i zdolności? Jak funkcjonuje organizm człowieka w stresie i jak wpływa on na czynności intelektualne? Jak wyglądają wówczas relacje międzyludzkie, zdolność komunikacji i jasnego myślenia? Co to za mechanizm biologiczny i jaką ma funkcję?

Stres najprościej można zdefiniować jako przestrojenie organizmu do walki lub ucieczki w sytuacji, którą odbieramy jako zagrażającą. Jest to nasz mechanizm obronny, rodzaj dialogu ze środowiskiem zewnętrznym. Polega na stworzeniu w ciele takich warunków, aby było ono zdolne do wyjątkowego, krótkotrwałego wysiłku fizycznego. Zwiększają się nasze parametry krążeniowe, oddechowe, poprawia się ukrwienie aparatu ruchu. Intensyfikuje się też praca wątroby, która zaopatruje organizm w energię. Zmiany te odbywają się kosztem układu pokarmowego i rozrodczego, które są zbędne w sytuacji zagrożenia życia. W obrębie mózgu również dochodzi do zmian ukrwienia. Krew kierowana jest do obszarów, które odpowiadają za bardzo szybkie reakcje instynktowne, a upośledzone zostają obszary czynności intelektualnych. Za dokonanie tych zmian fizjologicznych odpowiada współczulna część układu nerwowego działająca za pomocą hormonów stresu jak adrenalina, noradrenalina i kortyzol produkowane przez nadnercza, nieduże organy umieszczone nad prawą i lewą nerką.

Pierwotnie mechanizm ten został stworzony w celu walki lub ucieczki. Po intensywnym wysiłku fizycznym wszystko wracało do normy i następował okres regeneracji zasobów. Przestrojenie biochemii i fizjologii organizmu jest bardzo kosztowne energetycznie, ale opłacalne w sytuacji ratowania życia. Odpoczynek, regeneracja, sen i wszystko wracało do normy. Co jednak w sytuacji, gdy pobudzenie następuje raz za razem, nie pozostawiając odpowiedniej ilości czasu na odnowienie zasobów energetycznych? Dzisiejszy stres ma charakter bardziej społeczny niż związany z realnym zagrożeniem ze strony drapieżnika. Niestety, jego fizjologia pozostała niezmienna. Dochodzi więc do nadwyrężenia naszych zasobów energetycznych. Jeżeli świadomie nie zadbamy o ich odnowę, w krótkim czasie dojdzie do wyczerpania. Przeciętny człowiek zna kilka popularnych odstresowych dolegliwości jak: choroba wrzodowa żołądka czy dwunastnicy, choroby układu krążenia, napięciowe bóle głowy. W rzeczywistości lista ta jest dużo dłuższa. Ponieważ przewlekły stres obciąża wszystkie systemy ciała, jest tylko kwestią osobniczej zmienności, w którym systemie pojawi się choroba.
Aby móc dobrze wypełniać swoje obowiązki zawodowe człowiek musi być zdrowy. Nawet nieduży ból, wprowadzając nas w stan stresu i irytacji, upośledza zdolność myślenia i koncentracji na powierzonych obowiązkach. Wprowadza też niepotrzebne napięcia w relacjach międzyludzkich. Pracownicy radzą sobie z tym problemem zażywając środki przeciwbólowe, ale jest to działanie skuteczne jedynie na krótką metę i obciążone poważnymi skutkami ubocznymi.

Czym jest zdrowie… czy tylko brakiem choroby?

Definicja według Światowej Organizacji Zdrowia jest jednak dużo szersza:
„ Zdrowie jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia/ dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a jednostki czy grupy muszą mieć możliwość określania i realizowania swoich dążeń, zaspokajania potrzeb, a także zmiany środowiska bądź radzenia sobie z nim. Dlatego zdrowie jest postrzegane jako zasób życiowy, a nie cel życia. Zdrowie jest pojęciem pozytywnym, obejmującym zasoby osobiste i społeczne oraz możliwości fizyczne, a nie tylko brakiem- obiektywnie istniejącej- choroby, czy niepełnosprawności.”
Dbałość o zdrowie fizyczne jest podstawowym poziomem dobrego funkcjonowania człowieka. Jest to szczególnie ważne dla ludzi, których praca zawodowa jest bardzo wyczerpująca, a do takich zapewne należy funkcja lidera. Dlatego musi on mieć świadomość, iż lekceważenie potrzeb ciała może doprowadzić do zawalenia misternie budowanej przez lata kariery, wyrobić sobie właściwe nawyki i oczywiście uczyć tego swoich pracowników. Zaowocuje to większą wydolnością, lepszą jakością pracy i mniejszą ilością zwolnień lekarskich. Dobry manager musi dbać o swoją sprawność fizyczną, regenerację, sen i właściwą dietę. Powinien też wiedzieć jakie zachowania są wzmacniające i odbudowujące, a jakie wyczerpują jego zasoby energetyczne prowadząc do chorób i wypalenia.
Drugim poziomem dobrego funkcjonowania jest dbałość o rozwój zdolności emocjonalnych. Nie wszyscy dorastali w środowisku, gdzie ich potrzeby jako dzieci były spełniane przez kochające i wspierające otoczenie. Nie wszyscy nauczyli się jak sobie radzić ze stresem, jak asertywnie reagować w trudnych sytuacjach i znajdować oparcie w sobie. Ważne jest uświadomienie sobie jaka jest moja prawda, jakie deficyty są moim udziałem i jakie trudne przekonania niosę z rodu, rodziny pochodzenia i osobistych doświadczeń z okresu dzieciństwa i dorastania. Pozwala to na przepracowanie osobistych traum i uczenia się zachowań wspierających plany życiowe i zawodowe. W przeciwnym razie nieadekwatne reakcje emocjonalne będą rzutowały niekorzystnie na relacje ze współpracownikami czy kontrahentami. Oto przykładowe 5 grzechów głównych managerów wynikających z nieuświadomionych przekonań i deficytów emocjonalnych:

1. Perfekcjonizm– własny lub wymagany od pracowników. Wynika z niskiego poczucia własnej wartości i przekonania, że godne miłości jest tylko to, co jest idealne.

2. Przydzielanie lub podejmowanie się zadań nieadekwatnych do poziomu kompetencji. Może wynikać z braku właściwego rozeznania, co do możliwości swoich lub pracownika lub np. przekonania, że wystarczy się tylko bardziej postarać, by wykonać zadanie.

3. Udzielania rad zamiast zadawania pytań inspirujących do znalezienia samodzielnej odpowiedzi. Postawa „ja wiem lepiej”

4. Unikanie dyrektywności to unikanie odpowiedzialności, brak odwagi i przekonania o własnej wartości.

5. Wchodzenie w rolę wybawiciela czyli wykonywanie pewnych zadań za pracowników i ratowanie w ten sposób sytuacji swoim kosztem.

Kolejnym poziomem funkcjonowania człowieka są jego zdolności umysłowe. Jedną stroną tego medalu jest wiedza, a drugą możliwości naszego mózgu do prawidłowego przetwarzania informacji. Większość osób budujących swoją karierę zawodową skupia się tylko na powiększaniu zasobów wiadomości. Zdobywa dobre wykształcenie, bierze udział w kolejnych warsztatach i szkoleniach. Jednak niedocenianie zdrowia lub inteligencji emocjonalnej na dłuższą metę nie pozwala na pełne wykorzystanie naszej wiedzy Praca naszego mózgu jest bardzo energochłonna i jest on niezwykle wymagający jeśli chodzi o regenerację. Wszyscy wiemy jak ciężko jest racjonalnie myśleć, gdy przez jakiś czas jesteśmy pozbawieni odpowiedniej ilości snu. Wymuszona bezsenność stosowana była przecież jako tortura! Już po około 24 godzinach dochodzi do przekrwienia ciała migdałowatego, struktury w mózgu, która odpowiada za przetwarzanie emocji oraz kory przedczołowej, gdzie znajdują się ośrodki ich kontroli. Prowadzi to do zwiększenia poziomu wrażliwości i głębszego przeżywania negatywnych stanów. Rośnie poziom agresji, zaburzony zostaje czas reakcji ( spada produkcja glukozy), obniża się temperatura ciała, w wysyłane i odbierane przez nasz mózg sygnały wkrada się coraz więcej błędów, a wydajność pamięci krótkotrwałej spada o 40% ! Spada poziom hormonów płciowych, a układ immunologiczny traci wydajność. Przewlekłe niedosypianie prowadzi do podobnych symptomów. Stosowanie wówczas substancji pobudzających jest jak zaciąganie bardzo wysoko oprocentowanego kredytu. Wcześniej czy później będziemy musieli go spłacić swoim zdrowiem.
Najbardziej niedocenianym poziomem funkcjonowania człowieka w obszarze pracy jest jego duchowość. Tymczasem wiara w sens swojego życia, oparcie w jakkolwiek pojmowanym Bogu czy sile wyższej, znajomość swoich korzeni i czerpanie z nich, jest bazą , na której budujemy swoje człowieczeństwo. Tam znajdujemy wsparcie w trudnych momentach naszego życia, stamtąd bierzemy siłę i motywację do realizowania planów i marzeń. Silny duchem człowiek jest spokojny i zrównoważony, posiada bowiem charyzmę i wewnętrzną moc. Każdy z obszarów naszego życia jest równie ważny i dobry manager o tym wie. Tylko zachowanie właściwego balansu w każdym z nich i pomiędzy nimi pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału i prowadzenie pełnego, satysfakcjonującego życia- także zawodowego.
Ten stan równowagi nie jest stały, polega raczej na ciągłym jej traceniu i odzyskiwaniu. Od świadomości, wyborów i działań zależy jak duże odchylenia od „ środkowej ścieżki” będą naszym udziałem, jak głębokie będą kryzysy i jak szybko będziemy się po nich podnosić.