Szkolenia otwarte

Poznaj pełną ofertę Key Training.

REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
W ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA
I WYMAGANIAMI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Szkolenie otwarte – Czas trwania: 2 dni po 6 h

CELE

  • Przygotowanie uczestników do zgodnego z prawem polskim przygotowania i realizowania zamówień publicznych i inwestycji komercyjnych
  • Zdobycie wiedzy dot. uwarunkowań prawnych realizacji inwestycji budowlanych w zamówieniach publicznych oraz zamówieniach komercyjnych na inwestycje budowlane

PROFIL UCZESTNIKA

Oferta skierowana jest do kadry kierowniczej Personelu Zamawiającego i Wykonawcy, oraz Inżynierów w Kontraktach na realizację inwestycji budowlanych celu publicznego według Prawa zamówień publicznych, oraz budowlanych inwestycji komercyjnych według Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, przepisów wykonawczych, oraz procedur FIDIC.

KORZYŚCI

  • Poznanie procedur realizacji inwestycji w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych
  • Zastosowanie Kodeksu Cywilnego, oraz Prawa budowlanego w realizacji inwestycji celu publicznego i inwestycji komercyjnych
  • Poprawność realizacji inwestycji budowlanych w zgodności z zawartym Kontraktem i przepisami Prawa
  • Omówienie wykorzystania Warunków Kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji
  • Współpraca stron (Zamawiający i Wykonawca), oraz rola Inżyniera w realizacji inwestycji
  • Umiejętne unikanie „pułapek” spowodowanych „dawnymi” przyzwyczajeniami w prowadzeniu budowy, wycenie i rozliczeniach robót
  • Błędy, jakie najczęściej popełnia Zamawiający, Wykonawca i Inżynier, na poszczególnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji (błędy w zarządzaniu inwestycją)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

DATA: II połowa września MIEJSCE: Wkrótce
INWESTYCJA W ROZWÓJ: 1890 PLN netto +VAT/1 os.
DANE DO PRZELEWU: Key Training Szkolenia & Coaching, mBank PL27 1140 2004 0000 3302 7420 1173

   

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte.