Efektywność osobista

Poznaj pełną ofertę Key Training.

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM

Czas trwania: 2 dni – 16 h

O SZKOLENIU

Emocje są stałą i nieodłączną częścią doświadczania człowieka i jego życia w organizacji. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie znaczeniem emocji, stresem w pracy zawodowej w szczególności w branżach związanych z usługami. Okazuje się, że bardzo ważne są relacje pomiędzy klientami a pracownikiem firmy. Można oczywiście z pełną odpowiedzialnością poszerzyć ten aspekt o kontakty wewnątrz firmowe nie zapominając, że klient wewnętrzny ma takie same potrzeby jak klient zewnętrzny. Nasze przekonania, które wyznaczają reakcje emocjonalne (emocje) są bardzo istotnym elementem, który wpływa na poziom naszego działania, zaangażowania w pracy, zadowolenia i radzenia sobie w procesach zmian zachodzących w organizacjach. Jeśli uda zmienić się przekonania z irracjonalnych prowadzających nas do wybuchów złości, poczucia winy, przygnębienia na racjonalne oparte na faktach, nasza skuteczność działania będzie większa. Program naszych zajęć oparty jest na koncepcjach psychologii poznawczej i psychologii pozytywnej. Praca z naszymi przekonaniami i emocjami jest możliwa i przynosi efekty długoterminowe. Nadzieja, optymizm, radzenie sobie z niepowodzeniami stanowią bufor dla niepowodzeń, trudności, które występują w codziennej pracy i mogą skutecznie niwelować brak zasobów w organizacji.

CELE SZKOLENIA
 • Zwiększenie umiejętności kontroli własnych emocji i kierowanie nimi
 • Podniesienie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
 • Zwiększenie skuteczności działania w życiu zawodowym i osobistym
 • Zwiększenie umiejętności budowania relacji na bazie realnych przekonań
 • Stworzenie indywidualnej recepty na stres
 • Poznanie źródeł stres w i organizacji i życiu osobistym
PROFIL UCZESTNIKA

Wszystkie osoby, które chcą pracować nad umiejętnością skutecznego radzenia sobie ze stresem własnym jak również ze stresem pracowników.

METODOLOGIA

Praca warsztatowa, z indywidualnym podejściem do uczestników, ćwiczenia indywidualne, case’y, zadania zespołowe, elementy coachingu prowokatywnego i jasnej informacji zwrotnej, dyskusje grupowe, testy.

KORZYŚCI

 • Poznanie własnych mechanizmów powstawania stresu i sposobów kierowania nim
 • Nabycie umiejętności nazywania emocji i analiza ich wpływu na relacje z innymi – zwiększenie samoświadomości
 • Poznanie technik pracy ze stresem na poziomie ciała, myśli i emocji
 • Nabycie wiedzy w zakresie radzenia sobie z emocjami tj. złość, wściekłość niepokój, lęk
 • Autodiagnoza własnego stylu radzenia sobie z niepowodzeniami w pracy i życiu osobistym – skala optymizm – pesymizm
 • Praktyczne ćwiczenie metody TPSA – jak zmieniać własne przekonania
SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

1. CO TO JEST STRES?

 • Źródła stresu – czy życie bez stresu jest możliwe?
 • Model oddziaływania stresu – co warto wiedzieć?
 • Czy stres zawsze ma działanie negatywne?
 • Emocje, stres a zmiany w organizacji
 • Typologia pracowników w procesie zmian w organizacji

2. METODY PRACY ZE STRESEM

 • Przegląd emocji – co nam robią i co znaczą?
 • Emocje zdrowe i chore – jak wpływają na nasze działanie?
 • Wyuczona bezradność a zaangażowanie w pracy
 • Analiza stylu wyjaśniania niepowodzeń w pracy – kwestionariusz

3. TECHNIKI EFEKTYWNEGO KIEROWANIA STRESEM

 • Metody psychologii pozytywnej – umiejętność pokonywania trudności życiowych i problemów związanych z niepowodzeniami w pracy
 • Zastosowanie modelu TPSA w praktyce – jak zmieniać własne przekonania?
 • Zmiana przekonań a efektywność działania
 • Praktyczne strategie pracy z negatywnymi emocjami – złość, wściekłość, niepokój, lęk
 • Prezentacja praktycznych metod pracy na poziomie ciała
 • Nasze cele, wartości, zachowania a odporność na stres
 • Praktyczna recepta antystresowy przeznaczona dla konkretnego uczestnika treningu.

4. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA, ZADANIA ROZWOJOWE – NAD CZYM PRACOWAĆ PO SZKOLENIU.