Efektywność osobista

Poznaj pełną ofertę Key Training.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRAKTYCE

Czas trwania: 2 dni – 16 h

CELE SZKOLENIA

 • Poznanie wiedzy z zakresu Inteligencji Emocjonalnej: Samoświadomość, Samokontrola, Empatia, Relacje z innymi
 • Zwiększenie świadomości przeżywanych emocji i zjawisk z nim związanych
 • Nabycie umiejętności pracy z emocjami na poziomie poznawczym, fizycznym i emocjonalnym
 • Nabycie umiejętności pracy metodą TPSA
 • Stworzenie własnej recepty rozwoju umiejętności związanych z IE

PROFIL UCZESTNIKA

Wszystkie osoby, które chcą pracować nad swoją efektywnością w obszarze inteligencji emocjonalnej i efektywności osobistej. To program, który przynosi korzyści dla menedżerów jak również dla specjalistów.

METODOLOGIA

Praca warsztatowa, z indywidualnym podejściem do uczestników, ćwiczenia indywidualne, case’y, zadania zespołowe, elementy coachingu prowokatywnego i jasnej informacji zwrotnej. dyskusje grupowe, testy.

KORZYŚCI

 • Nabycie świadomości przeżywanych emocji i ich wpływu na nasze zachowania w pracy i życiu osobistym
 • Rozwinięcie umiejętności skutecznego działania w warunkach stresu
 • Poznanie i umiejętne stosowanie metody TPSA w życiu zawodowym i osobistym
 • Nabycie umiejętności odczytywania emocji u innych i skutecznego kierowania własnymi zachowaniami w sytuacjach trudnych
 • Nabycie umiejętności autoanalizy swoich obszarów związanych z inteligencją emocjonalną
 • Zwiększanie umiejętności społecznych

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Co to jest Inteligencja emocjonalna?
 2. Mapa kompetencji:
  – kompetencje osobiste,
  – kompetencje społeczne.
 3. Mechanizmy powstawania stresu – analiza własna.
 4. Emocje – zwiększanie samoświadomości.
 5. Model TPS – strategie poznawcze w pracy z IE.
 6. Przekonania racjonalne i irracjonalne.
 7. Kompetencje społeczne w praktyce.
 8. Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu.
 9. Empatia i umiejętność dostrzegania i rozumienia emocji innych. Umiejętności społeczne niezbędnych do świadomej współpracy.
 10. Indywidualny Plan Rozwoju.