Przywództwo

Poznaj pełną ofertę Key Training.

FIRST TIME MENEDŻER – PROGRAM ROZWOJOWY

Czas trwania: 8 dni – 64 h

CELE

 • Dostarczenie wiedzy z zakresu przywództwa
 • Doskonalenie wiedzy z zakresu komunikacji menedżerskiej
 • Zdobycie wiedzy z zakresu stylów przywództwa
 • Zbudowanie własnego stylu przywództwa
 • Zdobycie wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania zespołem
 • Ugruntowanie wiedzy z zakresu rozwiązywania konfliktów i trudnych sytuacji w zespole
 • Praktyczne przetrenowanie umiejętności pracy z zespołem

PROFIL UCZESTNIKA

Akademia menedżera jest 8 dniowym kompleksowym programem szkoleniowym.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zarządzają różnej wielkości zespołami i chcą usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania zespołem i budowania indywidualnego stylu przywództwa.

METODOLOGIA

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową. 80% czasu poświęcone jest na ćwiczenia, analizę przypadków, zadania, pracę w grupach, symulacje i gry. 20% czasu poświęcamy na wprowadzenie podstaw wiedzy teoretycznej przydatnej przy wykonywaniu zadań i ćwiczeń.

KORZYŚCI

 • Analiza swoich umiejętności menedżerskich
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem
 • Zdobycie nowej wiedzy z zakresu przywództwa
 • Rozpoznanie własnego stylu przywództwa
 • Podniesienie skuteczności w delegowaniu zadań
 • Doskonalenie umiejętności feedbacku i przestawiania oczekiwań
 • Możliwość planowania skutecznych metod zarządzania zespołem
 • Autorefleksja w obszarze swojego funkcjonowania w roli lidera

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I

Komunikacja menedżerska w praktyce  – 2 dni, 16 h

 • Style komunikacji w pracy menedżera
 • Delegowanie zadań i cleów
 • Rozliczanie zadań i celów
 • Informacja zwrotna pozytywna i negatywna
 • Prowadzenie zebrań i prezentacji

MODUŁ II

Trudne sytuacje w pracy menedżera – 2 dni, 16 h

 • Psychologia człowieka dorosłego
 • Analiza transakcyjna w praktyce menedżerskiej
 • Przebieg konfliktu
 • Rozwiązywanie konfliktu
 • Trudne rozmowy z pracownikami – jak działać skutecznie?
 • Trudni pracownicy

MODUŁ III

Motywowanie pracowników – 2 dni, 16 h

 • Źródła motywacji u ludzi
 • Koncepcje motywacji – przegląd
 • Potrzeby ludzi i ich znaczenie dla motywacji
 • Motywacja 3.0 w praktyce życia firmy
 • Pokolenia X, Y, Z… – jak budować ich motywację
 • Własny plan motywacji pracowników
 • Jak rozmawiać z pracownikami o motywacji?

MODUŁ IV

Silne przywództwo – 2 dni, 16 h

 • Różnice między menedżerem a liderem
 • Przywództwo sytuacyjne
 • Współczesne przywództwo – filary
 • Jak budować autorytet?
 • Wizerunek przywódcy – co go buduje a co rujnuje?