Przywództwo

Poznaj pełną ofertę Key Training.

FIRST TIME MENEDŻER – AKADEMIA MENEDŻERA

MODUŁ IV: SILNE PRZYWÓDZTWO

Czas trwania: 2 dni – 16 h

O SZKOLENIU

Popularne jest twierdzenie: „Ludzie przychodzą do organizacji a odchodzą od szefa” – jest w nim głęboko zaszyta podstawowa prawda o istocie dobrej jakości przywództwa. W świecie współczesnym charakteryzującym się dużą zmiennością, dynamiką rozwoju i wymagającego szybkiego adaptowania się do zmian silne przywództwo nabiera nowego wymiaru. To szkolenie przeznaczone jest dla osób, które świadomie pracują nad swoim przywództwem – chcą mieć realny wpływ na jakość kultury organizacyjnej i zarządzania zespołami. Zapraszamy również wszystkich tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę menedżerską, bo szkolenie daje możliwość od początku świadomego kształtowania swojej postawy przywódczej.

CELE

Cele szkolenia:

 • Zdefiniowanie rozumienia przywództwa
 • Zdefiniowanie różnic miedzy menedżerem a liderem
 • Omówienie koncepcji przywództwa sytuacyjnego na poziomie indywidualnych pracowników
 • Omówienie koncepcji przywództwa sytuacyjnego na poziomie zespołów
 • Przedstawienie filarów współczesnego przywództwa
 • Szukanie odpowiedzi na pytanie jak budować swój autorytet
 • Analiza metod tworzenia wizerunku przywódcy
 • Zdefiniowanie czynników budujących wizerunek przywódcy
 • Zdefiniowanie czynników psujących wizerunek przywódcy
 • Określenie własnego stylu przywódczego

PROFIL UCZESTNIKA

Moduł IV jest 2 dniowym programem szkoleniowym.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zarządzają różnej wielkości zespołami i chcą usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania zespołem i budowania indywidualnego stylu przywództwa.

METODOLOGIA

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową. 80% czasu poświęcone jest na ćwiczenia, analizę przypadków, zadania, pracę w grupach, symulacje i gry. 20% czasu poświęcamy na wprowadzenie podstaw wiedzy teoretycznej przydatnej przy wykonywaniu zadań i ćwiczeń.

KORZYŚCI

 • Pogłębienie rozumienia przywództwa we współczesnym świecie
 • Zrozumienie różnic między byciem liderem a menedżerem
 • Zdiagnozowanie swojego sposobu działania z zespołem
 • Określenie wizji swojego stylu przywództwa
 • Znalezienie odpowiedzi na pytanie jak budować swój autorytet
 • Zrozumienie czynników budujących wizerunek przywódcy
 • Zauważenie czynników niszczących wizerunek przywódcy
 • Autodiagnoza swojego działania w obszarze budowania wizerunku przywódcy
 • Określenie własnego celu w kształtowaniu swojego stylu przywództwa
 • Znalezienie odpowiedzi jakiego przywództwa potrzebuje zespół
 • Znalezienie odpowiedzi jakiego przywództwa potrzebuje firma i jak ta potrzeba może być realizowana
 • Zwiększenie samoświadomości w obszarze bycia liderem.

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Różnice między menedżerem a liderem
 2. Przywództwo sytuacyjne
 3. Współczesne przywództwo – filary
 4. Jak budować autorytet?
 5. Wizerunek przywódcy – co go buduje a co rujnuje?