Przywództwo

Poznaj pełną ofertę Key Training.

FIRST TIME MENEDŻER – AKADEMIA MENEDŻERA

MODUŁ III: MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

Czas trwania: 2 dni – 16 h

O SZKOLENIU

W obecnej sytuacji, kiedy powszechnym problemem stało się zdobycie i utrzymanie dobrych pracowników w firmie coraz większego znaczenia nabiera kwestia motywowania pracowników do pracy. Szkolenie stwarza przestrzeń do przyjrzenia się koncepcjom motywacji i wypracowania własnych skutecznych metod motywowania zespołu. Daje okazję do wymiany doświadczeń i poznania metod motywowania z obszaru pozafinansowego skutecznych dla pracowników reprezentujących różne pokolenia i style funkcjonowania. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających różnej wielkości zespołami, które chcą zrewidować swoją wiedzę z zakresu motywowania pracowników i wypracować nowe, skuteczne metody motywacji dla swoich zespołów.

CELE

 • Omówienie źródeł motywacji pracowników
 • Przejrzenie i analiza krytyczna dostępnych metod motywacji pracowników
 • Omówienie koncepcji Motywacji 3.0
 • Przedstawienie prawidłowości motywowania indywidualnych pracowników będących przedstawicielami różnych pokoleń
 • Przedstawienie prawidłowości motywowania zespołów pracowniczych
 • Zmapowanie źródeł motywacji dla pracowników ze swojego zespołu
 • Opracowanie planów motywacji swoich pracowników
 • Poznanie praktycznych wskazówek angażowania pracowników w rozmowy na temat motywacji

PROFIL UCZESTNIKA

Moduł III jest 2 dniowym programem szkoleniowym.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zarządzają różnej wielkości zespołami i chcą usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania zespołem i budowania indywidualnego stylu przywództwa.

METODOLOGIA

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową. 80% czasu poświęcone jest na ćwiczenia, analizę przypadków, zadania, pracę w grupach, symulacje i gry. 20% czasu poświęcamy na wprowadzenie podstaw wiedzy teoretycznej przydatnej przy wykonywaniu zadań i ćwiczeń.

KORZYŚCI

Usystematyzowanie wiedzy z zakresu metod motywacji pracowników

 • Poznanie źródeł motywacji pracowników
 • Przetrenowanie umiejętności diagnozy źródeł motywacji pracownika
 • Scharakteryzowanie indywidualnego profilu motywacyjnego poszczególnych swoich pracowników
 • Wypracowanie indywidualnych planów motywacji poszczególnych pracowników
 • Analiza zespołu pod kątem czynników motywacyjnych
 • Wypracowanie metod motywowania zespołu
 • Przetrenowanie prowadzenia rozmów motywacyjnych z indywidualnymi pracownikami
 • Przetrenowanie prowadzenia rozmów motywacyjnych z zespołem
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek jakie zachowania niszczą motywację pracowników
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek jakie zachowania podnoszą motywację pracowników
 • Odkrycie własnych źródeł motywacji
 • Wzmocnienie umiejętności automotywacji

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Źródła motywacji u ludzi
 2. Koncepcje motywacji – przegląd
 3. Potrzeby ludzi i ich znaczenie dla motywacji
 4. Motywacja 3.0 w praktyce życia firmy
 5. Pokolenia X, Y, Z… – jak budować ich motywację
 6. Własny plan motywacji pracowników
 7. Jak rozmawiać z pracownikami o motywacji?