Przywództwo

Poznaj pełną ofertę Key Training.

FIRST TIME MENEDŻER – AKADEMIA MENEDŻERA

MODUŁ II: TRUDNE SYTUACJE W PRACY MENEDŻERA

Czas trwania: 2 dni – 16 h

O SZKOLENIU

Menedżerowie praktycznie każdego dnia stają w obliczu konieczności poprowadzenia wymagającej rozmowy z pracownikiem lub grupą pracowników. Rynek pracy – pracownicy mają coraz wyższe oczekiwania wobec menedżerów i organizacji w której pracują. Do pracy przychodzą kolejne pokolenia pracowników – których sposób komunikacji, wyrażania swoich potrzeb i przedstawiania swojego zdania staje się coraz bardziej wymagający w obszarze kompetencji menedżerskich. Wymagania te stwarzają nowe pole do rozwoju umiejętności menedżerskich. Proponowane szkolenie jest odpowiedzią na najczęściej pojawiające się trudności w pracy menedżerskiej. Przeznaczone jest dla wszystkich osób zarządzających zespołami, które chcą podnosić swoje umiejętności w zakresie zarządzania trudnymi sytuacjami z pracownikami.

CELE

Cele szkolenia:

 • Dostarczenie przydatnej wiedzy z zakresu psychologii człowieka dorosłego
 • Przedstawienie koncepcji analizy transakcyjnej
 • Przełożenie koncepcji analizy transakcyjnej na praktykę menedżerską
 • Omówienie wiedzy z zakresu dynamiki przebiegu konfliktu
 • Przedstawienie mechanizmów rządzących zachowaniem ludzi w trakcie trwania konfliktu
 • Poszerzenie wiedzy o rodzajach konfliktu
 • Analiza wpływu konfliktu na działanie zespołu i pojedynczych pracowników
 • Poznanie algorytmu rozwiązywania konfliktów
 • Zdefiniowanie trudności w rozmowach z pracownikami
 • Poznanie metod radzenia sobie w trakcie trudnych rozmów z pracownikami
 • Zdefiniowanie trudnych pracowników
 • Poznanie algorytmu postępowania z trudnymi pracownikami

PROFIL UCZESTNIKA

Moduł II jest 2 dniowym programem szkoleniowym.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zarządzają różnej wielkości zespołami i chcą usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania zespołem i budowania indywidualnego stylu przywództwa.

METODOLOGIA

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową. 80% czasu poświęcone jest na ćwiczenia, analizę przypadków, zadania, pracę w grupach, symulacje i gry. 20% czasu poświęcamy na wprowadzenie podstaw wiedzy teoretycznej przydatnej przy wykonywaniu zadań i ćwiczeń.

KORZYŚCI

Poznanie niezbędnej wiedzy z zakresu psychologii człowieka dorosłego potrzebnej w pracy menedżerskiej.

 • Zrozumienie zasad analizy transakcyjnej
 • Zdobycie praktycznej umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii i analizy transakcyjnej do rozwiązywania trudnych sytuacji z pracownikami
 • Poznanie dynamiki konfliktu od strony jego przebiegu
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek jak radzić sobie z emocjami pracowników
 • Przeanalizowanie wpływu trudnych sytuacji na efektywność zespołu
 • Uzyskanie wskazówek kiedy warto a kiedy nie interweniować w sytuacji konfliktu
 • Przetrenowanie konkretnych kroków rozwiązywania konfliktu
 • Zmapowanie trudnych sytuacji z pracownikami
 • Przygotowanie algorytmów działania w każdej ze zmapowanych trudnych sytuacji
 • Uzyskanie wiedzy i praktycznych porad jak zarządzać własnymi emocjami w sytuacjach trudnych rozmów z pracownikami
 • Określenie typów pracowników stanowiących wyzwanie menedżerskie
 • Zrozumienie obszarów wyzwań w pracy z trudnymi pracownikami
 • Przygotowanie algorytmów działania we współpracy z trudnymi pracownikami

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Psychologia człowieka dorosłego
 2. Analiza transakcyjna w praktyce menedżerskiej
 3. Przebieg konfliktu
 4. Rozwiązywanie konfliktu
 5. Trudne rozmowy z pracownikami – jak działać skutecznie?
 6. Trudni pracownicy