Przywództwo

Poznaj pełną ofertę Key Training.

FIRST TIME MENEDŻER – AKADEMIA MENEDŻERA

MODUŁ I: KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA W PRAKTYCE

Czas trwania: 2 dni – 16 h

O SZKOLENIU

Umiejętności komunikacyjne są bazą do odnoszenia sukcesu w roli menedżera. Od jakości komunikacji z pracownikami zależy efektywność zespołu, jego stabilność i satysfakcja z pracy zarówno pracowników jak i menedżera. W naszym szkoleniu zajmujemy się wszystkimi najważniejszymi elementami komunikacji menedżerskiej. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich tych osób, które zarządzają zespołami i chcą doskonalić umiejętności bazowym obszarze kompetencji menedżerskich: komunikacji.

CELE

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu istotnych mechanizmów wpływających na jakość komunikacji
 • Zdobycie wiedzy o różnicach w stylach komunikacji
 • Wypracowanie efektywnych sposobów komunikacji menedżerskiej
 • Przetrenowanie praktycznych algorytmów wydawania polecenia
 • Zdobycie umiejętności udzielania informacji zwrotnej
 • Przeanalizowanie efektywnych metod prowadzenia zebrań i spotkań
 • Dostarczenie wiedzy przydatnej do prowadzenia dobrych jakościowo prezentacji

PROFIL UCZESTNIKA

Moduł I jest 2 dniowym programem szkoleniowym.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zarządzają różnej wielkości zespołami i chcą usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania zespołem i budowania indywidualnego stylu przywództwa.

METODOLOGIA

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową. 80% czasu poświęcone jest na ćwiczenia, analizę przypadków, zadania, pracę w grupach, symulacje i gry. 20% czasu poświęcamy na wprowadzenie podstaw wiedzy teoretycznej przydatnej przy wykonywaniu zadań i ćwiczeń.

KORZYŚCI

 • Zrozumienie i nauczenie się rozpoznawania mechanizmów zakłócających komunikację
 • Wypracowanie własnych metod zwiększających efektywność prawidłowego przekazywania i odbierania informacji
 • Zdiagnozowanie własnego stylu komunikacji
 • Zmapowanie stylów komunikacji dominujących w zespole
 • Wypracowanie metod rozmowy z pracownikami reprezentującymi różne style komunikacyjne
 • Poznanie i przetrenowanie praktycznych algorytmów wydawania poleceń
 • Poznanie i przetrenowanie algorytmów udzielania informacji zwrotnej pozytywnej
 • Poznanie i przetrenowanie algorytmów udzielania informacji zwrotnej negatywnej dotyczącej zarówno efektów pracy jak i postaw
 • Poznanie praktycznych wskazówek zwiększających efektywność prowadzenia zebrań i spotkań
 • Nauczenie się moderowania spotkania w sposób przynoszący konkretne ustalenia
 • Uzyskanie indywidualnych wskazów w obszarze prowadzenia prezentacji podnoszących ich jakość

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Style komunikacji w pracy menedżera
 2. Delegowanie zadań i cleów
 3. Rozliczanie zadań i celów
 4. Informacja zwrotna pozytywna i negatywna
 5. Prowadzenie zebrań i prezentacji