Efektywność osobista

Poznaj pełną ofertę Key Training.

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

Czas trwania: 2 dni – 16 h

CELE SZKOLENIA

 • Budowanie świadomości siebie w obszarze efektywności osobistej i zawodowej
 • Wypracowanie indywidualnych narzędzi zwiększających efektywność osobistą
 • Rozpoznanie swoich zasobów i talentów
 • Skłonienie do autorefleksji dotyczącej sposobu funkcjonowania w życiu zawodowym i osobistym
 • Ustalenie celów osobistych i zawodowych długo- i krótkoterminowych zwiększających satysfakcję z życia
 • Rozpoznanie swoich zasobów i talentów

PROFIL UCZESTNIKA

Wszystkie osoby, które chcą pracować nad swoją efektywnością w obszarze inteligencji emocjonalnej i efektywności osobistej. To program, który przynosi korzyści dla menedżerów jak również dla specjalistów.

METODOLOGIA

Praca warsztatowa, ćwiczenia indywidualne, case’y, zadania zespołowe, dyskusje grupowe, testy.

KORZYŚCI

 • Pogłębienie wiedzy o swoich talentach i zasobach
 • Rozumienie własnego potencjału w obszarze inteligencji emocjonalnej
 • Pogłębienie umiejętności wykorzystania inteligencji emocjonalnej w życiu prywatnym i zawodowym
 • Uświadomienie sobie celów osobistych i znalezienie wspólnej platformy dla ich realizacji
 • Stworzenia własnego planu na budowanie efektywności osobistej

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie do inteligencji emocjonalnej.
 2. Rola inteligencji emocjonalnej i efektywności osobistej w pracy menedżera.
 3. Autodiagnoza obszarów do pogłębiania umiejętności w inteligencji emocjonalnej.
 4. Rozpoznanie własnych talentów i zasobów wg metodologii Gallupa.
 5. Osobiste cele va cele zawodowe – jak budować równowagę i satysfakcję w życiu.
 6. Zbudowanie planu na budowanie większej efektywności osobistej i realizacje planów życiowych.