Trenerzy współpracujący z nami.

Nasza siła

Dr Sylwester Pietrzyk

Praktyk biznesu, trener zarządzania.

Drukuj

Profil
Praktyk biznesu, trener zarządzania Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania, konsultant HR, Adiunkt w Katedrze Zarządzania SAN, aktywnie działający Członek Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów MATRIK w module Ewaluacja Szkoleń, współpracuje z TACK International UK jako akredytowany trener.
Dr. Sylwester Pietrzyk prowadził zajęcia na studiach podyplomowych i MBA w Akademii Prof. A. K. Koźmińskiego. Był prelegentem na licznych Konferencjach HR. Współpracował z oficyną Ekonomiczną, wydawnictwem BECK w zakresie recenzowania wydawnictw z zakresu zarządzania i szkoleń. Posiada doświadczenie w zarządzaniu jednostkami biznesowymi (sektor finansowy – spółka brytyjska notowana na giełdzie w Londynie) jako kierownik projektu, kierownik zespołu sprzedażowego, trener wewnętrzny, dyrektor zarządzający) oraz w Ministerstwie Finansów jako specjalista.

Styl pracy
Uczestnicy szkoleń mówią, że prowadzi zajęcia dynamicznie, w fantastycznej atmosferze i z dużą liczbą interesujących przykładów. Przeprowadził ponad 2200 dni treningów i warsztatów, z których otrzymuje bardzo wysokie oceny.

Specjalizacja
• Skuteczne negocjacje sprzedażowe
• Prezentacja sprzedażowa przed grupą wymagających Klientów
• Jak rozwijać kompetencje doświadczonych handlowców
• Kiedy silna rywalizacja niszczy zespół
• Zarządzanie zespołami
• Szkolenia z zakresu Train the Trainer
• Prowadzenie prezentacji i wystąpień publicznych

Przebyte szkolenia
• Uczestniczył w szkoleń trenerskich w prowadzonych przez CTI w Londynie i In Dialogue w Kopenhadze
• Posiada uprawnienia Asesora i Doradcy w procesach certyfikacji trenerów
• Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania
• Od 1999 roku jest aktywnie działającym Członkiem Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów MATRIK

Prowadzi szkolenia
• Negocjacje sprzedażowe
• Zarządzanie zespołami rozproszonymi
• Skuteczne kierowanie zespołem
• Ocena pracownika i komunikacja
• Informacja zwrotna jako kluczowa kompetencja menedżerska
• Ewaluacja w praktyce – ocena efektywności szkoleń
• Zwolnienia w pracy wskazówki i bezpieczne rozwiązania
• Zarządzanie pracownikami starszymi od siebie
• Pracownik urażony przez szefa czyli komunikacja po kwadracie
• Feedforward czas na pozytywny feedback
• Po co menadżerowi facylitacja
• Y i Z wyzwaniem dla Menadżera
• Zarządzanie talentami
• Wdrażanie programu mentoringowego w organizacji
• Coaching versus mentoring w onboardingu handlowców

Autor poniższych publikacji:

 1. System oceny pracowniczej S. Pietrzyk, Teczka specjalisty HR wydawnictwo.
 2. Planowanie ścieżek kariery S. Pietrzyk, Teczka specjalisty HR wydawnictwo BECK.
 3. Zwolnienia w firmie – wskazówki i bezpieczne rozwiązania, S. Pietrzyk, Seria: EkspertKadrowy.pl, ISBN:
  978-83-255-0923-1, wydawnictwo CH BECK.
 4. Dać szanse na poprawę artykuł na temat kar pracowniczych i procedur ich nakładania S. Pietrzyk, Kadry w
  urzędzie, Nr 2/2009, maj 2009.
 5. Co nas nie zabije to nas wzmocni, Kadry w urzędzie, S. Pietrzyk, NR 4/2009 artykuł dot. zarządzania zmianą
  czerwiec 2009.
 6. Zarządzanie czasem i organizacja, S. Pietrzyk, Teczka specjalisty HR wydawnictwo BECK 09/2009.
 7. Informacja zwrotna jako kluczowa kompetencja menadżerska, S. Pietrzyk, Teczka specjalisty HR wydawnictwo BECK
  10/2009.
 8. Feedback pomaga zarządzać, Kadry w urzędzie, S. Pietrzyk, Nr 8/2009, październik 2009.
 9. Cele precyzuj – wyznaczanie pracownikowi celów do zrealizowania, S. Pietrzyk, Kadry w urzędzie, Nr 9/2009,
  listopad 2009.
 10. Tworzenie i wdrażanie modeli kompetencyjnych, S. Pietrzyk, Teczka specjalisty HR wydawnictwo BECK 12/2009.
 11. Szkolenia kaskadowe-remedium na brak pieniędzy, S. Pietrzyk, Kadry w urzędzie Nr 2/2010, luty 2010.
 12. Ewaluacja w praktyce – ocena efektywności szkoleń, S. Pietrzyk, Kadry w urzędzie Nr 3/2010, marzec 2010.
 13. Ankieta prawdę ci powie-zasady wykorzystania ankiet oceniających szkolenia, S. Pietrzyk, Kadry w urzędzie Nr
  5/2010, maj 2010.
 14. Skracaj dystans, zyskasz zaufanie. Wyzwania kierowników w pozafinansowym motywowaniu, S. Pietrzyk, Kadry w
  urzędzie Nr 7-8/2010, lipiec sierpień.
 15. Informacja zwrotna, S. Pietrzyk, Sekretarz i organizacja urzędu Nr 5/2011, październik.
 16. Co nas nie zabije to nas wzmocni, jak wprowadzać zmiany, S. Pietrzyk, Sekretarz i organizacja urzędu Nr
  5/2011.
 17. Szkolenia ewaluacja czy walidacja, S. Pietrzyk, Sekretarz i organizacja urzędu Nr 5/2011, październik.
 18. Vademecum trenera II – tożsamość zawodu trenera zarządzania, S. Pietrzyk, pod redakcją Aleksandra Kużniak,
  10/2012.
 19. Szkolenie osób dojrzałych, S. Pietrzyk, Personel i Zarządzanie, 08/2015.
 20. Szkoła czy kursy dla trenerów czyli jak zostać szkoleniowcem, S. Pietrzyk, Personel i Zarządzanie, 09/2015.
 21. Zarządzanie działem księgowym praktyczne rozwiązania, S. Pietrzyk, Personel i Zarządzanie, 10/2015.
 22. Szkolenie dobre ale czy efektywne, S. Pietrzyk, Benefit, 10/2015.
 23. Sampling trenerski jako metoda wyboru dostawcy usług szkoleniowych, Harvard Business Review, S. Pietrzyk,
  11/2015 2016.
 24. Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych, S. Pietrzyk, Personel i Zarządzanie, 1/2016.
 25. Zarządzam po raz pierwszy, S. Pietrzyk, Benefit, 05/2016.
 26. Szkolenie kadry technicznej z tematyki trenerskiej S. Pietrzyk, Personel i Zarządzanie.
 27. Transfer (nie)specyficzny, S. Pietrzyk, (artykuł poświęcony rotacji pracowników) Personel i Zarządzanie,
  07/2016.
 28. W sidłach smartfona gdy pracownik nadużywa telefonu do celów prywatnych dyscyplinowanie, S. Pietrzyk, Benefit,
  9/2016.
 29. Turkusowe organizacje, S. Pietrzyk, Benefit, 12/2016.
 30. Oddychać nie oddychać, Benefit, S. Pietrzyk, 12/2016, ( E. Biała).
 31. Gdy zespół nie działa-model Leoncioniego, S. Pietrzyk, Benefit, 01/2017.
 32. Faworyzowanie pracowników, S. Pietrzyk, Benefit, 02/201733.
 33. Coaching versus mentoring w onboardingu handlowców, S. Pietrzyk, „Szef Sprzedaży 3”.
 34. Pracownik mobberem S. Pietrzyk, Szef Sprzedaży nr 32, 04/2017.
 35. Wdrażanie programu mentoringowego w organizacji S. Pietrzyk, Benefit, 04/2017.
 36. System motywacyjny jako narzędzie zmniejszające rotację pracowników call center, S. Pietrzyk, Szef
  Sprzedaży, nr 33, 05/2017.
 37. Zwinne zarządzanie zespołem 3.0, S. Pietrzyk, Benefit, 05/2017.
 38. Rozmowa dyscyplinująca, jak ja przeprowadzić by przyniosła rezultat”, S. Pietrzyk, Szef sprzedaży, nr
  35/2017.
 39. Łamiąc stereotypy czyli jak motywować call center S. Pietrzyk, Benefit, 06/2017.
 40. Jak dobrze współbrzmieć z audytorium prezentacje S. Pietrzyk, Benefit, 07-8/2017.
 41. Jak pokonać stres ( A. Stepień), S. Pietrzyk, Benefit 09/2017.
 42. Efektywne zarządzanie sobą w czasie S. Pietrzyk, Benefit, 10/2017.
 43. Na łączach webinarium jako efektywne narzędzie szkoleń i komunikacji S. Pietrzyk, ( M. Zalewska), Personel i
  zarządzanie 11/2017.
 44. Diabeł tkwi w szczegółach Benefit, S. Pietrzyk, ( A.Stępień) 1/2018.
 45. Zwinne zarządzanie zespołem S. Pietrzyk, 01/2018 Benefit.
 46. Zewnętrzny diagnosta: jak pracować z konsultantem zarządzania Wyd. Personel i Zarzadzanie S. Pietrzyk,
  01/2018, ( E. Ginalska).
 47. Współpraca pomiędzy kierownikiem działu produkcji a HR, ( B. Czekańska) S. Pietrzyk, Claen Industry 1/2018.
 48. Umysł żółwia czy zająca ? W jaki sposób menadżer powinien wspierać rozwój swoich pracowników, S. Pietrzyk,
  Personel i zarządzanie 2/2018, ( A.Kucner).
 49. Nie ma wartości bez wartości, S. Pietrzyk, 2/2018, Benefit ( A.Feliksiak).
 50. Zarządzanie sukcesją w firmach rodzinnych, S. Pietrzyk, Benefit 3/2018.
 51. Aplikacje mobilne a transfer wiedzy, S. Pietrzyk, Benefit, ( A. Gucwa) 4/2018.
 52. Po co nam wewnętrzny dział szkoleń 1, S. Pietrzyk, Benefit ( K. Mrygoń). 5/2018.
 53. Po co nam wewnętrzny dział szkoleń 2, S. Pietrzyk, Benefit ( K. Mrygoń) 6/2018.
 54. Potencjał w średnim wieku, czy pracownicy w średnim wieku mogą być innowacyjni ?, S. Pietrzyk, Personel i
  zarządzanie 5/2018, ( A.Kucner).
 55. Gdy zewnętrzna rekrutacja jest wyzwaniem, S. Pietrzyk, Benefit, ( K. Fijołek) 7/2018.
 56. Jak poprzez informacje zwrotna budować zaangażowanie w zespole ?, S. Pietrzyk, ( D. Rachelska), Szef
  sprzedaży, nr 38/2018.
 57. Kiedy silna rywalizacja niszczy zespół ?, S. Pietrzyk, ( D. Rachelska), Szef sprzedaży, nr 39/2018.
 58. Ludzie przychodzą do firm a odchodzą od kierowników, S. Pietrzyk, ( D. Rachelska), Szef sprzedaży, nr
  41/2018.
 59. Więcej niż wykładowca: mentoring na uczelniach wyższych jako metoda zdobycia przewagi konkurencyjnej, S.
  Pietrzyk, 5/2018 Personel i Zarządzanie, ( dr A. Twaróg-Kanus).
 60. Wyjazd Incentive nowy benefit, Benefit, S. Pietrzyk, ( dr E. Biała) 9/2018.
 61. Zarządzanie różnorodnościa, S. Pietrzyk, Benefit, 11/2018.
 62. Zarządzanie ryzykiem w projekcie HR, S. Pietrzyk, , ( dr A. Twaróg-Kanus) Benefit 12/2018.
 63. Różni ale nie równi, zarządzanie różnorodnością w Saint Gobain, S. Pietrzyk, Personel i Zarządzanie
  01/2019.
 64. Jak rozwijać kompetencje doświadczonych handlowców ?, S. Pietrzyk, ( D. Rachelska), Szef sprzedaży, nr
  42/2019.
 65. Prezentacja sprzedażowa przed grupą wymagających klientów ?, S. Pietrzyk, ( D. Rachelska), Szef sprzedaży,
  nr 43/2019.
 66. Po co handlowcowi myślenie strategiczne ?, S. Pietrzyk, AS Sprzedaży, 20/2019.
 67. Zarządzanie pracownikami starszymi od siebie, S. Pietrzyk, Szef sprzedaży 44/2019.
 68. Pracownik urażony przez szefa czyli komunikacja po kwadracie, S. Pietrzyk, ( dr A. Twaróg-Kanus), Szef
  sprzedaży, nr 45/2019.
 69. Szef jak Sokrates” S. Pietrzyk, ( dr A. Twaróg-Kanus), Szef sprzedaży, nr 46/2019.
 70. Gry na szkoleniach 1, Benefit, S. Pietrzyk, ( dr A. Twaróg-Kanus) 1/2019.
 71. Gry na szkoleniach 2, Benefit, S. Pietrzyk, ( dr A. Twaróg-Kanus) 2/2019.
 72. Z wyzwaniem dla Menadżera, S. Pietrzyk, Benefit, ( dr A. Twaróg-Kanus) 3/2019. Feedforward czas na pozytywny
  feedback, S. Pietrzyk, ( dr A. Twaróg-Kanus) 5/20119.
 73. Po co menadżerowi facylitacja, S. Pietrzyk, Benefit, ( dr A. Twaróg-Kanus). 6/20119.
 74. Kultura organizacji sztywny gorset czy egzoszkielet ?, S. Pietrzyk, Benefit, (dr A. Twaróg-Kanus) 7/20119.
 75. Zarządzanie zespołami rozproszonymi, S. Pietrzyk, Benefit, ( dr A. Twaróg-Kanus) 8/2019.
 76. Zarządzanie talentami, S. Pietrzyk, Benefit, ( dr A. Twaróg-Kanus) 09/20119.
 77. Mentoring jakie bariery ?, S. Pietrzyk, Benefit, ( dr A. Twaróg-Kanus) 10/20119.
 78. O sposobach prowadzenia zebrań, S. Pietrzyk, Benefit ( dr A. Twaróg-Kanus) 11/20119.
 79. Myślenie pytaniami w sytuacji wyzwań, S. Pietrzyk, „(dr A. Twaróg-Kanus) 1/2020.
 80. Efektywna rozmowa konsultingowa z wykorzystaniem metody SPIN, S. Pietrzyk, (dr A. Twaróg-Kanus) 2/2020.
 81. Quo vadis szkoleniowcu?, S. Pietrzyk, (dr A. Twaróg-Kanus) 3/2020.

„Tajemnica osiągania sukcesów polega na działaniu”

Dantre Alighieri