Przywództwo

Poznaj pełną ofertę Key Training.

COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA
JAKO WSPARCIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW

Czas trwania: 2 dni – 16 h

CELE SZKOLENIA
 • Uwspólnienie definicji rozwoju pracowników i rozumienia procesu rozwojowego
 • Dostarczenie wiedzy z zakresu różnic międzypokoleniowych w grupie pracowniczej
 • Przypomnienie wiedzy z zakresu zarządzania sytuacyjnego
 • Praktyka stawiania celów dla podległych zespołów
 • Dostarczenie wiedzy z zakresu coachingowego stylu zarządzania
 • Wymiana doświadczeń i stworzenie bazy pomysłów na wzmacnianie pracowników w obszarze rozwoju
PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie dedykowane jest jest kadry menedżerskiej kierującej stabilnymi zespołami z długoletnim doświadczeniem, by wypracować skuteczny koncept wspierania rozwoju pracowników i stawiania im celów rozwojowych służących utrzymaniu wysokiej satysfakcji z pracy.

METODOLOGIA

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową. 70% czasu poświęcone jest na ćwiczenia, zadania, pracę w grupach, symulacje i gry. 30% czasu poświęcamy na wprowadzenie podstaw wiedzy teoretycznej przydatnej przy wykonywaniu zadań i ćwiczeń.

KORZYŚCI

Rezultatem szkolenia są:

 • Wzrost świadomości dotyczącej roli menedżera w procesie rozwoju pracowników
 • Większa swoboda wśród menedżerów w stawianiu celów – w tym także celów rozwojowych swoim pracownikom.
SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA
 1. Przypomnienie koncepcji zarządzania sytuacyjnego jako ważnego elementu coachingowego stylu zarządzania.
 2. Praktyczne zdiagnozowanie poziomu dojrzałości pracowników.
 3. Wyznaczanie i realizacja celów w praktyce zarządzania w stylu coachingowym.
 4. Przekazanie wiedzy i umiejętności na temat coachingowego stylu zarządzania.
 5. Przetrenowanie wykorzystania coachingowego stylu zarządzania w pracy z zespołem i poszczególnymi pracownikami.
 6. Podsumowanie szkolenia w formie stworzenia katalogu dobrych praktyk.