Coaching sprzedażowy i negocjacyjny

Poznaj pełną ofertę Key Training.

COACHING SPRZEDAŻOWY I NEGOCJACYJNY

O COACHINGU

Coaching to coraz bardziej popularne narzędzie stymulowania rozwoju pracowników stosowane w organizacjach. Umożliwia on aktywny, ukierunkowany rozwój pracowników, a w efekcie poprawę funkcjonowania i lepsze wyniki dla poszczególnych działów, a rezultacie dla firmy jako całości. Okazuje się, że dzięki relacyjnemu systemowi pracy w duchu coachingu przedsiębiorstwa poprawiają wskaźniki finansowe i pozycję konkurencyjną na rynku. Uzyskanie takich efektów jest możliwe jedynie przy głębokim zaangażowaniu kadry menedżerskiej, rozumiejącej założenia i warunki prowadzenia coachingu w procesie zarządzania oraz rozwoju podwładnych.

Coaching jest procesem, który trwa od kilku do kilkunastu spotkań, podczas których Klient z pomocą coacha pracuje nad kolejnymi krokami zbliżającymi go do osiągnięcia celu określonego na początku kontraktu.

Pomiędzy poszczególnymi sesjami Klient wdraża w życie rozwiązania, które wypracował w trakcie spotkań z coachem. W trakcie sesji Klient krok po kroku Klient tworzy swój scenariusz i indywidualny plan działania po to by go zrealizować i w ten sposób odnieść swój sukces.

Coaching jest formą wsparcia rozwoju Klienta polegającą na wydobywaniu jego naturalnych możliwości i zasobów. Coach poprzez umiejętne zadawanie pytań inspiruje Klienta do znalezienia w sobie najlepszej odpowiedzi i rozwiązania.

PRACA Z COACHEM POZWOLI TOBIE:

Coaching sprzedażowy i negocjacyjny dedykowany jest osobom, które działają w tych dwóch obszarach. Przyjmuje on bardzo różne formy. Często poprzedzony jest obserwacją typu „on the job“. Następnie coach pokazuje i trenuje z coachowanych bardziej efektywne działanie w obszarze sprzedaży/negocajcji.

  • właściwa struktura przygotowanie do sprzedaży/negocjacji
  • opanowanie technik i narzędzi wywierania wpływu użytecznych trakcie sprzedaży/negocjacji
  • rozpoznawanie osobowości negocjacyjnych/sprzedażowych i dopasowanie do nich swoich działań
  • indywidualny trening kontroli emocji w trakcie procesu sprzedaży/negocajcji
  • indywidualny trening używanie podstawowych i zaawansownych narzędzi sprzedażowych i negocjaycjnych
  • praktyka obrony przed technika i grami oraz innymi zagraniami stosowanymi przez drugą stronę
  • budowanie zdrowej pewności siebie w obszarze działań sprzedażowo-negocjacyjnych
  • neutralizacji indywidualnych ograniczeń, słabych stronych oraz braków w zakresie sprzedaży i negocjowania

Czas trwania: 1 sesji to zazwyczaj od 60- 90 min. Ilość sesji ustalana jest z każdym Klientem indywidualnie.
Wskazane odstępy pomiędzy sesjami to czas od 2 do 4 tygodni.

Zapraszamy również na nasze szkolenia pt. „Menedżer jako coach” i „Coachingowy styl zarządzania