Test Gallup’a

Test Gallup’a

Strefa wiedzy Inteligentni Ludzie nigdy nie przestają się uczyć Test Gallup’a Samodzielność i efektywność na stanowisku pracy Test Gallupa to badanie, które pozwala odkryć talenty człowieka. Dotyczy ono wrodzonych cech i predyspozycji, a nie...
AC/DC Mechanizmy oceny

AC/DC Mechanizmy oceny

Strefa wiedzy Inteligentni Ludzie nigdy nie przestają się uczyć AC/DC Mechanizmy oceny Każdy z nas w swoim codziennym życiu „uprawia” psychologię. Jednym z jej elementów jest dokonywanie oceny i wartościowanie siebie, innych, otoczenia...