Szkolenia zamknięte

Poznaj pełną ofertę Key Training.

BUDOWANIE ZESPOŁU I KIEROWANIE

Czas trwania: 2 dni – 16 h

CELE SZKOLENIA

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • Motywowania pracowników
 • Wyznaczania celów i planowania
 • Udzielania informacji zwrotnych
 • Delegowania zadań i odpowiedzialności
 • Rozwiązywania konfliktów w zespole
 • Udzielania informacji zwrotnych
 • Określania potrzeb zespołu wynikających z etapu jego rozwoju
 • Oceny i wykorzystania potencjału każdego członka zespołu
PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zostały niedawno awansowane lub też w najbliższym czasie będą podejmować zadania związane z budowaniem i kierowaniem zespołem.

METODOLOGIA

Szkolenie koncentruje się na ćwiczeniu umiejętności w praktyce dajemy fragment wiedzy, który następnie bardzo metodycznie ćwiczymy z uczestnikami warsztatu.
Wykorzystujemy pracę w grupach, w parach, odgrywanie scenek i pracę na przykładach uczestników. 70% czasu poświęcone jest na ćwiczenia, zadania, pracę w grupach, symulacje i gry. 30% czasu poświęcamy na wprowadzenie podstaw wiedzy teoretycznej przydatnej przy wykonywaniu zadań i ćwiczeń.

KORZYŚCI

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:diagnozować etap, na którym znajduje się zespół

 • Dopasować styl przywództwa do etapu rozwoju zespołu
 • Rozpoznać role i potencjał poszczególnych członków zespołu
 • Będą potrafili wyznaczać cele i zdobędą wiedzę dot. umiejętności motywowania dopasowanego do stopnia zaangażowania i poziomu kompetencji członków zespołu
 • Nauczą się udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych
 • Nauczą się diagnozować źródła konfliktów i dobierać adekwatne sposoby ich rozwiązywania
SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

1. Cechy charakterystyczne wysokowydajnych zespołów – model PERFORM.

2. Przekonania i postawy w zespole:

 • Nastawienie na naukę i rozwój, wzajemne zaufanie, wartości wynikające z różnic, poczucie jedności
 • Normy zespołowe jawne i ukryte

3. Role zespołowe wg M. Belbina:

 • Wykorzystanie potencjału wszystkich członków zespołu.

4. Etapy rozwoju zespołu:

 • Etap I – rozpoznanie
 • Etap II – niezadowolenie
 • Etap III – integracja
 • Etap IV – produkcja

5. Przywództwo sytuacyjne w kontekście zespołu:

 • Diagnoza etapu rozwoju i związanych z nim potrzeb zespołu:
  – diagnozowanie, elastyczność, współpraca dla wyników,
 • Dostosowanie stylu przywództwa do etapu rozwoju zespołu:
  – instruowanie,
  – konsultowanie,
  – wspieranie,
  – delegowanie,
 • Regres w zespole.

6. Wyznaczanie celów:

 • Cele organizacji i zespołu
 • Cele indywidualne dla pracowników – stopień trudności oraz samodzielności realizacji uzależniony od etapu rozwoju pracownika

7. Motywowanie pracowników do realizacji celów:

 • Czynniki motywujące
 • Poziom motywacji w trakcie realizacji celu lub nabywania nowych umiejętności
 • Radzenie sobie z brakiem zaangażowania pracowników

8. Delegowanie zadań:

 • Stopnie delegowania zadań
 • Reguły delegowanie zadań
 • Bariery w delegowaniu
 • Znaczenie monitorowania i bieżącej oceny realizacji zadań

9. Udzielanie informacji zwrotnych:

 • Znaczenie pochwał
 • Rozmowa korygująca – uwagi i reprymendy
 • Modele informacji zwrotnych

10. Rozwiązywanie konfliktów oraz sytuacji trudnych w zespole:

 • Konflikty związane z etapami rozwoju zespołu,
 • Źródła konfliktów,
 • Style reagowania na konflikty.

WAŻNE INFORMACJE:
Pracujemy metodami warsztatowymi w oparciu o konkretne studia przypadków. Wszystkie nasze szkolenie są „szyte na miarę”, poprzedzone analizą potrzeb klienta