Assessment & Development Center

Poznaj pełną ofertę Key Training.

ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTER

O BADANIU

Centrum Oceny jest najbardziej zaawansowaną metodą badania potencjału kompetencyjnego pracowników. Odpowiednie narzędzia, metodyka oraz doświadczenie asesorów powodują, że AC/DC może być źródłem niezwykle cennych i wiarygodnych wyników. Istotnym elementem tego rodzaju audytu jest nie tylko rzetelność uzyskanych danych, ale również wnioski i wskazania dotyczące rozwoju badanych kompetencji tak u poszczególnych pracowników jak i całą badaną populację. Plany rozwojowe budowane są wspólnie z samymi zainteresowanymi podczas sesji informacji zwrotnych oraz w trakcie warsztatów dla kadry menedżerskiej i specjalistów HR. Opisywaną metodę stosujemy głównie w odniesieniu do kluczowych stanowisk w firmie.

KIEDY NALEŻY WDROŻYĆ AC/DC

 • Realizujemy proces rekrutacji na kluczowe stanowiska w firmie
 • Przygotowujemy programy rozwojowe dla osób o wysokim potencjale (High Potentials)
 • Przygotowujemy plan sukcesji dla kluczowych stanowisk w firmie
 • Istnieje potrzeba zbudowania indywidualnych programów rozwoju dla kluczowych pracowników
 • Zależy nam na optymalnym dopasowaniu potencjału pracowników do ról w organizacji
 • Chcemy zidentyfikować, jak kompetencje przekładają się na wyniki pracowników
 • Chcemy budować plany rozwojowe odpowiadające potrzebom pracowników
 • Chcemy zoptymalizować wydatki na rozwój pracowników

CO OFERUJEMY

 • Określenie zakresu badanych kompetencji – profile kompetencji dla badanych stanowisk
 • Przygotowanie sesji AC/DC dopasowanej do profilu kompetencji oraz oczekiwań firmy
 • Realizację sesji AC/DC przez doświadczonych asesorów
 • Opcja – uzupełniające testy kompetencji na własnej platformie on-line
 • Przygotowanie raportów indywidualnych i zbiorczych
 • Realizację sesji feedback dla uczestników
 • Omówienie wyników i rekomendacji z przełożonymi i/lub przedstawicielami HR
 • Możliwość przygotowania przedstawicieli firmy do samodzielnej realizacji projektów

ZAKRESY DODATKOWEGO WYKORZYSTANIA

 • Przygotowanie i weryfikacja skuteczności programów szkoleniowo – rozwojowych
 • Przygotowanie planów karier
 • Selekcja kandydatów na kluczowe stanowiska

ROZWIĄZANIA I NARZĘDZIA

 • Mapa Kompetencji© (skale, karty, arkusz wyboru) – pozwalająca przygotować profil kompetencji
 • Zbiór autorskich, gotowych zadań do sesji AC/DC, z możliwością ich dostosowania do specyfiki firmy i grupy docelowej
 • Testy i wywiady kompetencyjne – jako uzupełnienie sesji
 • Wzory raportów indywidualnych dla uczestników badania
 • Analizy zbiorcze pozwalające porównywać uczestników względem wybranych kryteriów
 • Możliwość odniesienia wyników DC do wskaźników efektywności
 • Wskazówki rozwojowe
 • Raporty podsumowujące sesje informacji zwrotnych