Trenerzy współpracujący z nami.

Nasza siła

Artur Bartosiński

Trener, Przedsiębiorca

Drukuj

Profil
Trener i konsultant w zakresie przywództwa, strategii sprzedaży oraz kreowania wizerunku.
Ekspert etykiety biznesowej i protokołu dyplomatycznego.

Specjalizacja
Szkolenia i konsultacje wprowadzające w tematykę etykiety biznesowej i savoir-vivre’u, jako kompetencji do zwiększania skuteczności osobistej. Doradztwo w zakresie zarządzania zespołem, strategii sprzedaży i sprzedaży bezpośredniej.  Twórca autorskiej metody Totalny Model Sprzedaży – programu wspomagającego pracowników w rozwoju kompetencji komunikacyjnych, negocjacyjnych i handlowych.

Styl pracy
W trakcie procesu edukacyjnego stosuje nowoczesne metody andragogiki (kształcenia dorosłych) pozwalające na wykorzystaniu nabytej wiedzy, nawyków i przekonań z jednoczesnym zmniejszeniem oporu przed nowymi rozwiązaniami dzięki wytworzeniu atmosfery mądrej zabawy i konstruktywnej rywalizacji.

Przebyte szkolenia
• Library of Congress of the United States of America, Stypendium. Tematyka studiów obejmowała nowoczesne metody edukacji biznesu i administracji rządowej
• Fischer Group International, certyfikacja trenerska w zakresie Transformational Leadership
• Dundee and Angus College, Dundee (Szkocja), wykorzystanie platform internetowych w edukacji i zarządzaniu projektami
• University of Tampere, Finlandia, metodyka wsparcia MŚP przy pomocy narzędzi informatycznych
• Instituto de la Familia Pedro Herrero Diputaciónde Alicante, Hiszpania, zarządzanie konfliktami przy zastosowaniu Ogólnej Teorii Systemów

Prowadzi szkolenia
• Zwiększanie skuteczności w zakresie zarządzania oraz osiągania celów zawodowych i osobistych
• Budowanie kompetencji przywódczych • Wdrażanie procesów i metod zarządzania wiedzą w organizacji
• Techniki sprzedaży bezpośredniej
• Etykieta biznesowa, savoir-vivre

 

„Życie jest ciągłym doskonaleniem się”

To moje motto